De Vlaamse Volksbeweging 1964-1970. (Wouter Verhaeghe)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord

 

Graag had ik enkele mensen bedankt, die het ontstaan van deze thesis mede mogelijk gemaakt hebben. Eerst en vooral houd ik eraan mijn ouders Jos Verhaeghe en Tonia Coulier te bedanken voor de mooie en unieke kans die ze me geboden hebben. Na het afstuderen als tuinbouwer in een technische richting was dit verre van evident. Hoewel ze oorspronkelijk nooit gedacht hebben dat ik het zou halen (iets wat ik pas vorige maand van mijn grootouders heb vernomen) hebben ze dit nooit laten blijken. Ze hebben me integendeel een kans gegeven en gedurende 4 jaar hun niet aflatende steun betuigd, waardoor het me gelukt is deze jaren door te komen. Graag had ik hen bedankt voor alles: zowel hun steun, als het jaar Erasmus dat ik heb mogen doen, als de kans die ze me geboden hebben, een kans die ik met beide handen aanvaard heb.

Uiteraard wil ik ook mijn grootouders Jan Verhaeghe en Antoinette Dierick danken, die me gedurende de kandidaturen onderdak verleend hebben, en zonder wie ik nooit in mijn laatste licentiejaar zou gekomen zijn. Op het moment dat ik mijn kandidaturen begon, was ik verre van klaar voor het studentenleven. Zij hebben mij echter liefdevol opgevangen, en de overstap van de kleine middelbare school naar de grote universiteit enorm vergemakkelijkt.

Graag had ik ook Prof. Dr. Louis Vos bedankt voor de steun die hij mij geboden heeft bij het maken van mijn thesis. Vooral de aanwijzingen en verbeteringen waren zeer nuttig. Ook het leren objectief schrijven ben ik hem verschuldigd. Bedankt!

Vervolgens had ik ook Claire-Anne Spiltoir willen bedanken voor de liefdevolle ondersteuning die ze me gedurende het academiejaar heeft geboden, alsook mijn nonkel Leo Coulier voor al de boeken die hij mij ter beschikking heeft gesteld, wat mijn werk aanzienlijk vergemakkelijkte. Verder nog een woordje van dank aan al mijn vrienden/collega’s uit Kortrijk, Exeter en Leuven die me door de zware periodes hebben geholpen en altijd klaar stonden met raad en steun. Tot slot wilde ik nog mijn kotgenoten van het Copal bedanken die altijd klaar stonden om me te storen en af te leiden. Hoewel dit niet altijd gelegen kwam, was ik meestal wel blij met de verstrooiing die ze me boden… De eerlijkheid gebied me ook te zeggen dat ze me altijd gesteund hebben als het moeilijk ging, en me hier een fantastische tijd bezorgd hebben!

Aan allen: hartelijk dank.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende