De Vlaamse Volksbeweging 1964-1970. (Wouter Verhaeghe)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

Bronnen

 

Archivalia

 

Archief en documentatiecentrum van het Vlaams-nationalisme, Lange Leemstraat 26, 2018 Antwerpen.

- Archief van de Vlaamse Volksbeweging

D 1835-1859

 

Archief en museum van het Vlaams cultuurleven, Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen.

D1156: Paul Daels

V75312: Vlaamse Volksbeweging

 

Periodieken

- Doorbraak jaargangen 1964-1970.

- De VVB-gids, tijdschrift voor kaderleden van de VVB

- Dokumentatieblad, jaargang 1964. Werkgemeenschap voor vorming en dokumentatie Gent. Overgegaan in:

- Feiten en meningen, jaargangen 1965-1969. Kultuurraad voor Vlaanderen Antwerpen.

- ’t Pallieterke

- De Brusselse Post

- Wij

- Ons Recht

De laatste vier periodieken werden niet exhaustief doorgenomen.

 

Dagbladen

- Belang van Limburg

- De Gazet

- De Nieuwe Gazet

- De Rode Vaan

- De Standaard

- De Volksgazet

- Gazet van Antwerpen

- Het Laatste Nieuws

- Het Volk

- La Cité

- La Dernière Heure

- La Libre Belgique

- Le Soir

- Vooruit

Deze dagbladen werden niet alle exhaustief doorgenomen.

 

 

Werken

 

 

Lijst van de gebruikte afkortingen

 

ABVV

Algemeen Belgisch Vakverbond

ACV

Algemeen Christelijk vakverbond

AdM

Aktiecomité der Mijnstreek

ANZ

Algemeen Nederlands Zangverbond

BvL

Belang van Limburg

CVP

Christelijke Volksunie

DS

De Standaard

FDF

Front Démocratique des Bruxellois Francophones

GvA

Gazet van Antwerpen

HLN

Het laatste nieuws

KUL

Katholieke Universiteit Leuven

KVHV

Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond

LDH

La Dernière Heure

LLB

La Libre Belgique

Lovan

Leuvense Organisatie van Vlaamse Assistenten en Navorsers

LS

Le Soir

MPW

Mouvement Populaire Wallon

NG

De Nieuwe Gazet

OVV

Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen

PVV

Partij voor Vrijheid en Vooruitgang

RW

Rassemblement Wallon

SCK

Studiecentrum voor Kernenergie

SP

Socialistische Partij

UCL

Université catholique de Louvain

ULB

Université Libre de Bruxelles

VABT

Vlaams Aktiekomitee Brussel en Taalgrens

VCT

Vaste Commissie voor Taaltoezicht

VTB-VAB

Vlaamse Toeristenbond - Vlaamse Automobilistenbond

VU

Volksunie

VUB

Vrije Universiteit Brussel

VVA

Verbond der Vlaamse Academici

VVB

Vlaamse Volksbeweging

VVO

Verbond van het Vlaams Overheidspersoneel

VVP

Vlaamse Vereniging voor Professoren

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende