“Richesse Oblige” Rang op Ambrym en Malakula (Vanuatu). Het nimangki-genootschap: bron van creativiteit, sociale vrede en statusverandering. (Jean P. L. De Keersmaeker)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Woord vooraf

 

Toen wij in 1996 aanlegden in de haven van Port Vila (Vanuatu) hadden wij er geen vermoeden van dat wij beland waren in een van de meest creatieve regio’s van Melanesië. Bij een eerste wandeling door de hoofdstraat werd ons vlug duidelijk dat de ni-Vanuatu een verrassende vindingrijkheid aan den dag legden bij de vormgeving van hun sculpturen en gebruiksobjecten. Langs de straatkant stonden in een lange rij, alsof het om een erewacht ging, verschillende verticale spleettrommen en boomvarenbeelden. Verbouwingswerken aan het Cultureel Centrum hadden de sculpturen uit hun museale context verjaagd en terug in de open lucht doen opstellen. Wij waren ten zeerste verrast omdat dit in westerse musea ondenkbaar is artefacten tijdelijk in een meer natuurlijk biotoop op te stellen. Het beeld van deze in het gelid  opgestelde sculpturen tegen de achtergrond van een azuurblauwe zee is ons steeds bijgebleven. De onconventionele manier waarop de bewoners van Vanuatu omgaan met hun culturele artefacten en tradities heeft ons gedurende ons verblijf steeds geďntrigeerd. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat wij bij de keuze van studiegebied voor onze verhandeling voor Vanuatu gekozen hebben.

 

Deze studie had echter geen kan op slagen indien wij niet hadden kunnen rekenen op de raad en medewerking van anderen. Onze dank gaat naar allen die op een of andere wijze hebben bijgedragen tot de realisatie van deze studie.

 

Onze bijzondere dank en erkentelijkheid gaat uit naar onze promotor Prof. Dr. Elze Bruyninx, hoofd van de afdeling Etnische Kunst aan de Universiteit Gent. Wij konden steeds op haar steun, raadgevingen en suggesties rekenen. Onze bijzondere dank gaat ook naar Prof. Dr. Marcel de Cleene (Etnobotanicus en Wetenschapsvoorlichter aan de Universiteit Gent) en Prof. Dr. Rik Pinxten (Antropoloog en Voorzitter van de vakgroep Vergelijkende Cultuurwetenschap aan de Universiteit Gent). Op hun raad en expertise hebben wij meermaals beroep kunnen doen. Aan hen allen een warm tankyu tumas.

 

Een hartelijk woord van dank voor de gewaardeerde hulp richten wij aan Dr. Mireille Holsbeke (Etnografisch Museum Stad Antwerpen), Dr. Kirk Huffman (Honorary Curator of the Vanuatu Cultural Centre, Port Vila), Prof. Dr. Mary Patterson (Antropologe aan de University of Melbourne, Australia), Dr. Knut Rio (Associate reseacher Dpt Social Antropology; Universitetet i Bergen, Norge), Prof. Dr. Margaret C. Rodman (Dept Social Anthropology York University, Toronto), Prof. Dr. William Rodman (McMasters University Hamilton, Ontario Canada) en Prof. Dr. Jozef van Beeumen (Laboratorium voor eiwitbiochemie en eiwitengineering van de Universiteit Gent).

 

Voor de waardevolle veldgegevens danken wij de onze informanten: mevrouw Ginger Casto (lerares uit Jacksonville en werkzaam bij het VS-vredeskorps in Vanuatu) de heer Marshall Hoke (Medewerker van het Vanuatu Kaljoral Senta op Malakula), de heer Ralph Reganvanu (Directeur van het Vanuatu Kaljoral Senta, Efate, Port Vila), de heer John Salong (MBA, BAS en B.Econ. geboren en getogen op Ambrym) en de heer en mevrouw Pros en Mady de Vriese (Handelaar en verzamelaar van etnische kunst, Laramičre, France).

 

De lijst van museumdirecties en fotografen die wij wensen te bedanken voor het gebruikt van hun fotomateriaal is lang. Voor hun namen verwijzen wij naar het platenalbum

 

Wij zijn er ons van bewust dat deze thesis niet vrij kan zijn van gebreken of onvolledigheden. Wij nemen deze allen voor onze rekening.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende