Wij hebben een taak in Kongo.

De verbeelding van Afrika bij Jef Van Bilsen.

 

pdf-version

Dany Neudt

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2002-2002

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. L. François

Commissarissen:Dr. G. Deneckere en Drs. G. Castryck

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (0,9 mb)