Uitgebeeld verleden. Geschiedenis op de Vlaamse televisie (1953-1974) (Dries Theuwissen)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

A. Bronnen

 

1. Omroeparchief

 

Omwille van hun bewaarplaats (Amerikaans Theater) aangeduid als ‘AmTh.’ Dossiers met nummer:

7259

7286

7316

7327

7387

7718

8327

206563

7260

7313

7321

7332

7545

7732

8444

206564

7282

7314

7325

7335

7547

7733

8598

214.156/F3.

7282

7315

7326

7383

7585

7734

14063

 

 

Jaarverslagen en –overzichten:

Nationaal instituut voor Radio-omroep, Jaarverslag 1953, Brussel 1954.

Nationaal instituut voor Radio-omroep, Jaarverslag 1954, Brussel 1955.

Nationaal instituut voor Radio-omroep, Jaaroverzicht 1955: 1e semester, Brussel 1955.

Nationaal instituut voor Radio-omroep, Jaaroverzicht 1955: 2e semester; Brussel 1956.

Nationaal instituut voor Radio-omroep, Jaaroverzicht 1955-1956, Brussel 1957.

Nationaal instituut voor Radio-omroep, Jaaroverzicht 1956-1957, Brussel 1958.

Nationaal instituut voor Radio-omroep, Jaaroverzicht 1957-1958, Brussel 1959.

Nationaal instituut voor Radio-omroep, Jaaroverzicht 1958-1959, Brussel 1960.

Nationaal instituut voor Radio-omroep, Jaaroverzicht 1959-1960, Brussel 1961.

Belgische Radio en Televisie, Jaaroverzicht 1963, Brussel 1964.

Belgische Radio en Televisie, Jaaroverzicht 1964, Brussel 1965.

Belgische Radio en Televisie, Jaaroverzicht 1965, Brussel 1966.

Belgische Radio en Televisie, Jaaroverzicht 1966, Brussel 1967.

Belgische Radio en Televisie, Jaaroverzicht 1967, Brussel 1968.

Belgische Radio en Televisie, Jaaroverzicht 1968, Brussel 1969.

Belgische Radio en Televisie, Jaaroverzicht 1969, Brussel 1970.


 

 

Belgische Radio en Televisie, Jaaroverzicht 1970, Brussel 1971.

Belgische Radio en Televisie, Jaaroverzicht 1971, Brussel 1972.

Belgische Radio en Televisie, Jaaroverzicht 1972, Brussel 1973.

Belgische Radio en Televisie, Jaaroverzicht 1973, Brussel 1974.

 

2. Uitgaven

 

Anthierens, J. Tien jaar televisie, Hasselt 1964, 278p.

Bal, N. De mens is wat hij doet: BRT‑memoires, Leuven 1985, 386 p.

Bonte, L. Vlaming word je voor de buis. Onderzoek naar veertig jaar fictie op televisie, in: De Standaard, 10 mei 2002, p.13.

Boon, J. & Boon, H. Zo sprak Jan Boon: toespraken tot een gemengd gehoor, Heideland Hasselt 1962, 232 p.: ill.

Boon, L.P. Mémoires van Boontje, Leuven 1985.

DEJONGHE, H. Televisie in Vlaanderen, in: Kultuurleven. Maandblad voor de geestelijke vernieuwing, 30(1963), p.581.

Robberechts, F. & Vander Straeten, J. Gedenkboek Bert Leysen 1959-1969, Gent 1969, 113p.

Semer, P. Goedenavond, dames en heren, Antwerpen 1991

Van Casteren, A. 25 dozijn rode rozen: een kwarteeuw Vlaamse televisie, Gent 1978, 224p.

Van de Velde, P. Vertelt... tv-memoires, Hasselt 1964.

Vandersteen, W. Suske en Wiske, afl. 36. Het Vliegende Bed, Antwerpen 1959, p.54.

Vandersteen, W. Suske en Wiske, afl. 41. De wolkeneters, Antwerpen 1961.

Vermeulen, L. & Jeuninckx, K. Johan en de alverman, Antwerpen 1966, 2 v., ill.

- , De tijdscapsule, Antwerpen 1970, 136 p., ill.

- , De tijdscapsule, v. 1, Antwerpen s.d., 110p.

- , Fabian van Fallada, Antwerpen 1970, 2 v.

- , Het zwaard van Ardoewaan, Antwerpen 1972, 2 v., ill.

- , Magister Maesius, v.2, Antwerpen 1974, 111 p.

- , Manko Kapak, Antwerpen 1957, 195 p., ill.

- , Tijl en de heks aan de boskant ; Tijl leert de Fransen dansen, Antwerpen s.d.

- , Tijl wordt smid ; De verrijzenis van Lamme Goedzak, Antwerpen s.d.

 

3. Audiovisuele bronnen: VRT-Beeldarchief

 

Kaleidoscoop, AE 1, 970623ex3, 645.

De Tijdscapsule, Brussel, BRT, 11/12/1963 (Aflevering 6: Tweemaal Peter), JD 4636/I, bandnr.000416xtra4.

Tijl Uilenspiegel, Brussel, BRT, 04/10/1961, (aflevering 1: De heks van de boskant), filmnr. JD 4634/I, bandnr. bcm000416xtra5.

Twintig jaar televisie,

- , archiefnr. FLM.00000176.1, filmnr. 4232/3/4, bandnr. n60263.

- , archiefnr. FLM.00000176.1, filmnr. JD 4232/2/4, bandnr. n60260.

- , archiefnr. FLM.00000176.1, filmnr. JD 4232/4/4, bandnr.n60260.

 

 

4. Andere

 

DE CONINCK (H.) en PROOST (J.), Keromar. Een heuvel waar wat inzit, in: Humo, onafhankelijk weekblad voor radio en televisie, bijlage, 36(1 april 1971)1595 (archief Humo)

Frans van Zwaardoewaan, in: Humo, onafhankelijk weekblad voor radio en televisie, 37(6 apr. 1972)1648, p.14-15.

http://suskeenwiske.library.uu.nl

http://www.geocities.com/wordt_vervolgd

J.A., Nieuw Jeugdfeuilleton "Johan en de Alverman" zaterdag op tv-scherm, in : De Standaard, (20 okt. 1965).

Johan en de Alverman, in: Humo, onafhankelijk weekblad voor radio en televisie, (programmering) 30(28 okt 1965) 1312, p. 14-21.

Komt toch eens kijken: Tijl Uilenspiegel, in: Humo, onafhankelijk weekblad voor radio en televisie, (programmering) 26(5 okt 1961)1100, p 49.

Magister Maesius, in : Humo, onafhankelijk weekblad voor radio en televisie, (programmering) 38(27 dec 1973)1738, p. 88.

Manko Kapak, in : Humo, onafhankelijk weekblad voor radio en televisie, 24(22 nov.1959)1002, p.51.

VAN HEMELRIJK, J. Walter Moeremans: Frans van Fallada, in: Humo, onafhankelijk weekblad voor radio en televisie, 34(13 nov. 1969)1523, p.8-11.

 

B. Monografiëen en artikels

 

Kaes, A. History and film. Public memory in the age of electronic dissemination, in: History & memory. Studies in the representation of the past, 2(1994), p.112.

“Historical Journal of Film, radio and television” index, 1981-1998, Volumes 1 to 18, in: The Histori­cal Journal of Film, Radio and Television, 19(1999), p.87-128

Abrash, B. & Sternberg, J. Historians and filmmakers: toward collaboration, New York 1983

Achtste Vlaams Congres voor Communicatiewetenschap, vijfentwintig jaar televisie in Vlaanderen: aanpassing of transformatie van een cultuur?, Leuven 1979.

Anderson, B. Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Londen 1983

Anne, M. De ontwikkeling van het omroepbestel in België 1960-1970, licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Communicatiewetenschap, 1984.

ANSEEUW, K. Geschiedenis, bron van inspiratie voor schooltelevisie? Onderzoek naar aanbod en gebruik van schooltelevisieprogramma's - geschiedenis voor het Secundair Onderwijs in Vlaanderen, lic.diss. Katholieke univesriteit Leuven 1992.

Baccaert, A. Geschiedenis op televisie: een onderzoek naar historische programma's op de BRTN, licentiaatsverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, 1995, 160p.

Bank, Jan Televisie in de jaren zestig, in: Bijdragen en Mededelingen betr. de Geschiedenis der Nederlanden (1986)101, p.52‑75

Barker, C. Television, globalisation and cultural identity, Buckingham 1999

Barta, T. Screening the past: film and the representation of History, New York 1998, 279p.

Bauer, R. e.a.Tussen herinnering en hoop. Geschiedenis en samenleving, Leuven 1998, 138p.

Becker, W. & Quandt, S. Das Fernsehen als Vermittler von Geschichtsbewusstsein. 1989 als Jubiläumsjahr, Bonn 1990, 77p.

Belgische radio en televisie. Handboek, Lier s.d. [1980].

Beunders, H. De verbeelding van de wereld, de wereld van de verbeelding: opstellen, Amsterdam 1998, 269p.

Beyen, M. Held voor alle werk: de vele gedaanten van Tijl Uilenspiegel, Houtekiet Antwerpen 1998, 159p. ill.

Birnbaum, I. & Borowsky, P. Gesellschaft und Geschichte, Opladen 1976, 132 p.

Boon, G. De omroep. Radio en televisie in Nederlandstalig België, Brussel 1984, 157p.

Borowsky, P. & Vogel, B. Gesellschaft und Geschichte. Geschichte in Presse, Funk und Fernsehen, Opladen 1976, 132p.

Bosschmans, J. Televisie: koninklijk geschenk, Antwerpen 1963

BOURDIEU, P. Over televisie, Boom-Amsterdam, 1998.

Bourdon, J. & Jeanneney, J.-N. Histoire de la télévision sous De Gaulle, Paris 1990, 359 p.

Bourdon, J. Censorship and television in France, in: The Historical Journal of Film, Radio and Television, 18(1998), p.231-235

Bourdon, J. La grande aventure du petit écran: la télévision française 1935‑1975, Paris 1997, 320p.

Burgelman, J.-C. Omroep en politiek in België: het Belgisch audio‑visuele bestel als inzet en resultante van de naoorlogse partijpolitieke machtsstrategieën (1940‑1960), Brussel 1990, 539 p.

Cardiff, D. & Scannel, P. Broadcasting and national unity, in: J. Curran, A. Smith, & P. Wingate (red.) Impacts and influences: essays on media and power in the twentieth century, Londen 1987

Cascino, A. Policy for programmes designed for the diffusion of historical knowledge, in: Procee­dings of the Meeting on history in television, Rai Torino 1981, p.299-309

Castelein, E. Geschiedenis op televisie. Inhoudsanalyse van de tekenfilmserie “il était une fois… Les Amériques”, licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. geschiedenis, 1994.

Chatelain, V. La télévision publique française: une fabrique politique? Les interventions de Georges Pompidou premier ministre, 1962-1968, in: Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, 47(2000), p.768-782.

Clarks, C.; Scannel, P. & Schlesinger, P. Culture and Power: a media, culture and society reader, Londen 1992.

Coleman, J.A. & Rollet, B. Television in Europe, Exeter 1997, 123 p.

Coussement, K. De Vlaamse televisie in de jaren vijftig: een onderzoek naar Amerikaanse invloed via filmprogrammatie en series, licentiaatsverhandeling, Rijksuniversiteit Gent, departement geschiedenis, RUG 1996.

Curran, J. , Smith, A. & Wingate, P. (red.) Impacts and influences: essays on media and power in the twentieth century, Londen 1987

Das, S. & Harindranath, R. Nation-state, national identity and the media, Leicester 1995

Dayan, D. & Katz, E. Media events: the live broadcast of history, Cambridge (Ma.) 1992.

Dayan, D. & Katz, E. Political ceremony and instant history, in: Smith, A. (ed.) Television. An international history, Oxford 1995, p.169-188.

DE HONDT, A. Geschiedenis in documentaire. Historische beeldvorming in de documentaires van de BRTN-dienst wetenschappen, licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Geschiedenis, 1995.

DE KEYSER, R. & DEHASQUE, L. Seminarieoefeningen aggregatie geschiedenis. Het beeld in de geschiedenisles: analyse en evaluatie van (historische) documentaires en speelfilms. Bundeling van scripties, K.U.Leuven, Aggregatie Geschiedenis, 1989.

DE MAESSCHALCK, E. ‘Leuven Vlaams’ op televisie, in: Tijdingen uit Leuven, 91/92(1986), p.10-13.

DE MAESSCHALCK, E.; BAUWENS, J.; COPPENS, F.; & PERTZ, E. Geschiedenis op televisie, Leuven-Amersfoort 1988.

De Meyer, G. Theorie van de populaire cultuur, Leuven 1995.

Dejonghe, H. Televisie in Vlaanderen, in: Kultuurleven. Maandblad voor de geestelijke vernieuwing, 30(1963), p.580.

Dekker, T, Roodenburg, H. & Rooijakkers, G. Volkscultuur. Een inleiding in de Nederlandse etnologie, Nijmeghen 2000

DELWAIDE, J. De natie als constructie. Het geval België, in: Acta Politica, 31(1996), p.53-82.

Deprez, K. & Vos, L. Nationalisme in België: identiteiten in beweging 1780‑2000, Antwerpen 1999, 352 p.: ill.

Detant, A. Op zoek naar een Vlaamse natie. Bedenking over de rol van de media in het proces van natievorming in Vlaanderen, in: Verstraeten, H. & Shelfhout, E. (reds.) De rol van de media in de multiculturele samenleving, Brussel 1998, p.85-118.

Detrez, R. & Blommaert, J. (red.) Nationalisme: kritische opstellen, Berchem 1994, 405 p.

DHAENE, L. Televisie, de nieuwe geschiedschrijver, in: Spectator, 58(1983), p.18-9.

Dhoest, A. De verbeelde gemeenschap: Vlaamse tv-fictie en de constructie van een nationale identiteit, doctoraatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Communicatiewetenschap, 2002, 420p.

Dhoest, A. Peasants in Clogs: Imagining Flemish Identity in Television Fiction, in: Popular Culture, 23(2001), p.

Dhoest, A. Still another country: why the past looks drab in Flemish period drama, Intern rapport 2001(12), Katholieke Universiteit Leuven, Dept. communicatiewetenschap, 2001, 19 p.

Dierickx, L. Nationalisme in België, in: Detrez, R. en Blommaert, J. (red.) Nationalisme: kritische opstellen, Berchem 1994, p.151-72.

Drummond, P. National identity and Europe: the television Revolution, London 1993, X, 140 p.

Duijker, H.C. & Frijda, N.H. National Character and National Stereotypes. A trend report prepared for the International Union of Scientific Psychology, Amsterdam 1960.

EVERAERTS, J.P. De Vlaamse film-, televisie- en videodocumentaire. Verleden, heden en toekomst, licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Communicatiewetenschap, 1986.

Ferro, M. Cinema and history, Berkeley 1989.

Fishman, J.A. Language and ethnicity. Two integritive essays, Rowley (MA) 1972.

FLEDELIUS, K. & SHORT, M. (ed.) History and film: methodology, research, education. Studies in history, film and society 2, Kopenhagen 1980.

FLEDELIUS, K. (ed.) History and the audiovisual media, Studies in history, film and society 1, Kopenhagen 1979

Fledelius, K. Audio-visual history - the development of a new field of research, in: Historical Journal of Film, Radio and Televsision, 9:2(1989), p.151-66.

FLEDELIUS, K. Film and history: an introduction to the theme, in: Comité international des sciences historiques: XVIe congrès international des sciences historiques. Rapports. Stuttgart 1985, p.180-9.

Fleerackers, J. Vijfentwintig jaar Vlaamse televisie. Een evaluatieschets van haar invloed op de culturele o,ntwikkeling in Vlaanderen 1953-1978, in: Achtste Vlaams Congres voor Communicatie­wetenschap, vijfentwintig jaar televisie in Vlaanderen: aanpassing of transformatie van een cultuur?, Leuven 1979.

Fleury‑Vilatte, B. Comment la télévision écrit et réécrit l'Histoire, in: Communication et langages, (1998‑04/06)n 116, p.29.

Gansemans, E. Geschiedenis op de Vlaamse televisie, 1953-1973, een kwantitatief onderzoek. Een casusanalyse: politiek-, economisch-, en sociaalhistorische NATIONAAL INSTITUUT VOOR RADIO-OMROEP/BRT-programma’s m.b.t. de Nieuw­ste Geschiedenis, licentiaatsverhandeling, Rijksuniversiteit Gent, departement Geschiedenis, 1991.

GELLNER, E. Nations and nationalism, Oxford 1988, 150p.

Gentikow, B. Aneignungen: auslõndisches Fernsehen und nationale Kultur, Aarhus 1993, 346 p.: ill. BIBC: 6A10637

Gobyn, R. & Gaus, H. De fifties in België, ASLK Brussel 1988, 328p.

Goossens, C. Radio en televisie in Vlaanderen : een geschiedenis, Leuven 1998, 214 p.

GROSSEY, R. Goedenavond, beste kijkers, Antwerpen 1993

GROSSEY, R. Groot lexicon van de tv-series uit de fabuleuze jaren ’50-’60, Antwerpen 1995.

GROSSEY, R. Groot lexicon van de tv-series uit de spetterende jaren 70, Antwerpen 1997.

Haskell, F. History and its images: art and the interpretation of the past, New Haven (Conn.) 1993, 558p.

Hemmerechts, K. De magie van radio en televisie, Aalst 1997.

Herroelen, P. Een, twee... veel? Kroniek van twintig jaar belgische radio en televisie, Leuven 1982, 303 p.

Hesling, W. Theorie van de audiovisuele communicatie, cursus, Katholieke Universiteit Leuven, departement Communicatiewetenschap, 2000.

Hobsbawm, E. & Ranger, T. (eds.) The invention of tradition, Cambridge 1983

Hoozee, R., Tollebeek, J. & Verschaffel, T. Mise-en-scène: Keizer Karel en de verbeelding van de negentiende eeuw, Antwerpen 1999, 319p.

International association for media and history (IAMHIST), Historical journal of film, radio and television, Carfax Oxford, s.d.

Jalabert, L. L'histoire et la télévision : État des travaux et outils pour la recherche, in: Cahier d'histoi­re immédiate, 10(1996), p.189‑201

JEANNENEY, J.-N. Television programmes as a source for historical studies, in: Proceedings of the Meeting on history in television, Rai Torino 1981, p.271-79.

Kaes, A. History and film: public memory in the age of electronic dissemination, in: History and memory, studies in representation of the past.

Kleijer, H. De spiegel van de moderne romantiek. De acceptatie van de televisie in de jaren vijftig en zestig, in: H. Kleijer, A., Knotter, F. van Vree (ed.) Tekens en teksten, Amsterdam 1992, p.144‑157.

Knopp, G. & Quandt, S. Geschichte im Fernsehen: ein Handbuch, Darmstadt 1988, 373 p.

Kröll, U. Massenmedien und Geschichte: Presse, Rundfunk und Fernsehen als Geschichtsvermittler, Münster 1989, 174p.

Lamberty, M.; van Roosbroeck, R.; Vandekerckhove, M.; Van Isacker, K.; Roppe, L. & Willemsen, A. W. Twintig eeuwen Vlaanderen, Heideland-Orbis Hasselt 1978, 9v.

LEYTEN, D.(ed.) Speelfilm en geschiedenis: het gebruik en de studie van speelfilms in historisch onderzoek en onderwijs, Amsterdam 1989.

McARTHUR, Television and History, Londen 1982.

Morelli, A. & De Laet, A. De grote mythen uit de geschiedenis van België, Vlaanderen en Wallonië, Berchem 19975, 328 p.: ill.

NEUBAUER, F. Geschichte im Dokumentarspiel, Paderborn-Schoning 1984.

NICHOLS, B. History, myth and narrative in documentary, in: Hesling, W. & De Greef, W. Image, reality, spectator. Essays on documentary film and television. Leuven 1989.

O’REGAN, T. & SHOESMITH, B. History on / and / in film, New York 1987.

O'Connor, J.E. Image as artifact: the historical analysis of film and Television, Malabar (Fla.) 1990, 344p.

PRENGER, M. Televisie en geschiedenis, in: GBG-Nieuws, 10 (1989), p.9-10.

Prenger, M. Uitglijden over de beeldbuis. Nederlandse politici op de televisie in de jaren vijftig en zestig, in: Jaarboek Mediageschiedenis (1993)5, p.199‑226.

Prix italia, Riva del Garda, Italy Proceedings of the Meeting on history in television, Torino 1981, 367p.

RALLING, C. Typology and methodology of the various approaches in television broadcasting, in: Proceedings of the Meeting on history in television, Rai Torino 1981, p.37-49.

Reynebeau, M. De eeuw van België, Tielt 1999.

Reynebeau, M. Het klauwen van de leeuw: de Vlaamse identiteit van de 12e tot de 21e eeuw, Leuven 1995.

Rosenthal, A. New challenges for documentary, Berkeley (Calif.) 1988, 615p.

ROSS, Kr. The uses of history: the media history project, in: American Journalism, 1996(13), p. 225-32.

Ruys, M. Hoe Vlaams zijn de Vlamingen? Over identiteit. Leuven 1999.

Scannell, M. Television and contemporary history, in: B. Brivati, J. Buxton, A. Seldon (ed.) The contemporary history handbook, 1996, p.408‑422.

SCHEMBRI, P.M. Using history to study television drama: historical communities and communal identities, in: Australian Journal of Communication, 21(1994), p.87-98.

Schlesinger, P. Wishful thinking. Cultural politics, media and collective identities in Europe, in: Journal of Communication, 43:2(1993), p.6-17

SCHUURSMA, R.L. Geschiedenis en audiovisuele media, in: Registratie, III(1969)

SCHUURSMA, R.L. Historici en audiovisuele media, in: Spiegel Historiael, VI/9(1979).

SEGHERS, W. Audiovisuele geschiedeschrijving. De verbeelding van het verleden op televisie. Case study: Boulevard, historische documentaires op de BRTN, licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Communicatiewetenschap, 1995.

SELIER, H. Het verleden in bewegend beeld, in: GBG-nieuws, 5(1991-1992), p.29-32.

SMITH, A.(ed.) Television. An international history, Oxford 1995.

Smith, P.(ed.) The historian and film, Cambridge 1976.

Smulders, E. "Het glazen huis der openbaarheid". Televisie in de jaren vijftig: de moeizame groei van een modern medium, 1997, in: Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig, Hilversum 1997, 287p

Sorlin, P. The film in history: restaging the past, Oxford 1980, 226p.

Spedicato, L. Culture models and television consumption, in: History of European Ideas (1993)16, p.253‑260

Theuwissen, D. Beginnende televisie in Vlaanderen: doel en perceptie, scriptie theorie van de populaire cultuur, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Communicatie-wetenschap, 2001.

TOLLEBEEK, J. & VERSCHAFFEL, T. De vreugden van Houssaye. Apologie van de historische interesse, Amsterdam 1992, 132p.

TOLLEBEEK, J. & VERSCHAFFEL, T. Natie, geschiedenis en legitimatie, in: Mise-en-scène. Keizer Karel en de verbeelding in de negentiende eeuw, Antwerpen 1999, p.17-23.

Tollebeek, J. De zuigkracht van het medium. Historici als televisiedeskundigen, in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 116(2001), p.

Tollebeek, J. Historisch besef in Vlaanderen. Identiteit en vervreemding, in: Ons erfdeel, 2(1990), p.163-73.

Tollebeek, J. Vanuit de aangrenzende kamer. Over geschiedenis, traditie en geheugen, in: Handelingen der Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en geschiedenis, 49(1997), p.5-21.

VAN DEN BULCK, H. De rol van de publieke omroep in het project van de moderniteit: een analyse van de bijdrage van de Vlaamse publieke televisie tot de creatie van een nationale cultuur en identiteit (1953-1974), doctoraatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, departement communi­catiewetenschap, 2000, VI, 340p.

Van den Bulck, J. Kijkbuiskennis: de rol van televisie in de sociale en cognitieve constructie van de realiteit, Leuven 1996, 242 p.

Van der Burg, J. Het misverstand tussen historici en film, in: GBG-nieuws, 15(1990), p.11-14.

Van Hooydonck, P. & Vandersteen, W. Biografie Willy Vandersteen: de Bruegel van het beeldverhaal, Antwerpen 19942

Van Pelt, H. De omroep in revisie: ontwikkeling van het radio‑ en televisiebestel in Nederland en België: een vergelijkende studie, KUL. Bibliotheek voor communicatiewetenschappen, Leuven, 1974, 398p.

Van vree, F. Film en tv geven historici het nakijken, in: De Volkskrant, 9 mei 1994, p.7

Van Vree, F. Visualisering van het verleden, in: Spiegel historiael. Magazine voor archeologie en geschiedenis, 3/4(2000), p.108-113.

Vandenberghe, L. Een doorlichting van het televisiejournaal van de openbare omroep van 1954 tot en met 1970, licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, departement Geschiedenis, 2001.

VANDENBOSSCHE, W. 15 jaar televisiekritiek in de Vlaamse pers (1953-1968), licentiaatsverhandeling, Rijksuniversiteit Gent, 1969.

Vanhaegendoren, Maurits, Het verleden leeft in ons, in: Kultuurleven, 21(1954)10; p.3-22

Verrelst, W. Trots en schaamte van de Vlaming: Een essay over de Vlaamse cultuur in de twintigste eeuw, Kapellen 1992, 196p.

Verschaffel, T. Cultuurgeschiedenis van de Nieuwste Tijd, cursustekst Katholieke Universiteit Leuven, 2001-2002.

Verschaffel, T. Leren sterven voor het vaderland. Historische drama’s in het negentiende-eeuwse België, in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 113 (1998:2), 145-176.

Veyrat‑Masson, I. L'histoire à la télévision française, 1953‑1978, 3v., Parijs 1997

Veyrat‑Masson, I. Quand la télévision explore le temps : l'histoire au petit écran, 1953‑2000, Parijs 2000, 567p.

VICTOR, R. TV et histoire. Quand à la TV on se penche sur le passé, Brussel 1985.

Vos, C. Film als historische bron. Vijf stellingen over evenzoveel misverstanden, in: Spiegel historiael. Magazine voor archeologie en geschiedenis, 3/4(2000), p.119-125.

Vos, C. Het verleden in bewegend beeld, De Haan 1991.

Vos, L. & Gerard, E. Hedendaagse geschiedenis, Acco Leuven, 19998, 283p.

VOS, L. “De Nieuwe Orde”: eigentijdse geschiedenis en televisie, in: Digo, 1982 (XII), p.69-74.

Vos, L. De nationale identiteit in België: een historisch overzicht, in: Detrez, R. en Blommaert, J. (red.) Nationalisme: kritische opstellen, Berchem 1994, p.120-50.

Vree, F. van Visualisering van het verleden, in: Spiegel Historiael (2000)35; p108‑113.

Wils, L. Vlaanderen, België, Groot-Nederland: Mythe en geschiedenis, Leuven 1994.

Witte, E. Taal en territorialiteit. Een overzicht van de ontwikkelingen in België sinds 1830, in: Academia Analectica. Mededelingen van de koninklijke academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België. Klasse der Letteren, 55(1993), p.99-120.

Witte, E., Burgelman, J.C. en Stouthuyzen, P. Tussen restauratie en vernieuwing : aspecten van de Belgische naoorlogse politiek (1944-1950), Brussel 1990, 352p.

Zangari, D. Televisie, globalisatie en culturele identiteit: Nederlandse herinterpretatie van een Vlaams formaat, licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. communicatiewetenschappen, 2001.

Zavoli, S. Italian television, Italian history, in: The Historical Journal of Film, Radio and Television, 5(1985), p.57-62.

Zeeman, M. Het ingedikte ogenblik, in: Spiegel historiael. Magazine voor archeologie en geschiede­nis, 3/4(2000), p.114-117.


 

home lijst scripties inhoud vorige volgende