Het staatssocialisme en de revoluties van 1989. Een kritische kijk op de visie van de wereld-systeemanalyse. (Stefaan Van Kerchove)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankbetuigingen

 

            Het schrijven van deze thesis is een lange, doch inspirerende zoektocht geweest.  Hierbij zou ik iedereen willen bedanken die mij bijgestaan heeft in deze zoektocht en zo een bijdrage geleverd heeft voor het tot stand komen van dit document.  Ik zou in het bijzonder mijn promotor willen bedanken, Prof. Dr. P. Saey, voor de grote toewijding waarmee hij zich aan zijn promotorschap gewijd heeft.  Vooral de vele uren die hij uitgetrokken heeft voor theoretische discussies weet ik erg te waarderen, net als zijn stimulerende opmerkingen, zijn sturende raadgevingen en zijn uitvoerige verbetering en becommentariŽring van mijn tekst.  Ook mijn ouders zou ik willen bedanken, voor hun jarenlange financiŽle, materiŽle, intellectuele en morele steun, zonder dewelke deze thesis niet zou kunnen tot stand gekomen zijn.  Mijn vader wil ik ook nog eens speciaal bedanken voor het nalezen van de tekst.  Verder wil ik nog Wouter Goedertier bedanken.  Uit onze vele discussies over wereld-systeemanalyse hebben we allebei veel geleerd, denk ik.  Ook aan zijn commentaren op mijn tekst en zijn tips heb ik veel gehad.  Daarnaast zijn er nog een hele reeks mensen die in meerdere of mindere mate, bewust of onbewust, een bijdrage geleverd hebben aan dit werkstuk, hetzij door mij boeken uit te lenen, door cruciale tips te geven, of door met mij discussies te voeren die mij toelieten mijn eigen standpunten te vormen.  Een limitatieve lijst opstellen is onmogelijk, maar toch een poging: Brecht De Smet, Stijn Oosterlynck, Maarten Vanheuverswyn, Jan Dumolyn, Jan Buelinckx, Marleen Renders, Elisabeth De Zutter, Wim Benda (aka ďde ChaenĒ), Erik Demeester en natuurlijk iedereen die ik vergeten ben.  Tenslotte nog een woord van dank voor het bibliotheekpersoneel van de Universiteit Gent en van de University of Sussex, om mij de weg te wijzen in mijn kafkaiaanse odyssee door het labyrint der universiteitsbibliotheken.

 

 

Stefaan Van Kerchove,

 

1 mei 2003.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende