Le sous-titrage

Etude comparative de la version originale
en Français et la version sous-titree
en Neerlandais du film
«Toutes ces belles promesses»

 

pdf-version

Maarten Florizoone

Afstudeerscriptie in de Vertaalkunde
 

Academiejaar: 2003-2004

Hogeschool Gent, departement vertaalkunde

Scriptiebegeleider: Mevrouw A. Rogghe
 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (2,4 mb)