Nieuwe vormen van bestuur in een ineengestorte staat. Casus: SomaliŽ. (Pieter Nuytinck)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

1. DANKWOORD

 

Ik wil op de eerste plaats een onbetwistbaar woord van dank richten tot mijn ouders en naaste familie. Op materiŽle wijze, maar misschien nog belangrijker, ook op zovele andere wijzen hebben zij het mij mogelijk gemaakt deze universitaire studie af te ronden. Zonder hun steun en voortdurende motivatie zou het afronden van dit eindwerk minder evident geweest zijn.

 

Vervolgens gaat mijn dank uit naar mijn promotor, professor Vlassenroot. Sinds onze eerste gesprekken in november 2004 toonde hij mij de weg naar de sleutelpublicaties over gefaalde en ineengestorte staten en kwam er zo een interessant vakgebied tevoorschijn. Zijn evaluatie van mijn scriptievoorbereiding uit eerste licentie betekende voor mij een aansporing om op de geslagen weg in te gaan en het onderwerp verder uit te spitten in de scriptie die u nu vasthoudt. Ik hoop van harte dat ik op basis van zijn raadgevingen dit eindwerk voldoende heb bijgewerkt na het onvoldoende cijfer van vorig jaar.

 

Mijn erkentelijkheid gaat ook uit naar het personeel van de universiteitsbibliotheken van de vakgroepen Studie van de Derde Wereld, Niet-Westers Recht, Politieke Wetenschappen, Afrikaanse talen en culturen en Vergelijkende Cultuurwetenschappen. Ik moet hun danken voor hun vriendelijke behulpzaamheid en geduld toen ik voor de zoveelste keer enkele minuten voor sluitingstijd nog een boek kwam ontlenen of een tijdschriftartikel kwam kopiŽren.

 

Tot slot gaat een woord van dank uit naar de medeleiding van de scoutsgroep waar ik actief ben en de leden van de lokale actiegroep Amnesty International Eeklo voor de taken die ze van mij overnamen toen de deadline naderde voor dit eindwerk.

 

Ik hoop dat deze scriptie al jullie inspanningen en steunbetuigingen recht aandoet.

 

Pieter Nuytinck,

Eeklo, 23 mei 2007

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende