RADIO SCORPIO. Studenten in de ether. (Dave Timmermans)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Hoofdstuk 7: Programmatie

 

7.0. Inleiding

 

In dit hoofdstuk zal de programmatie van Scorpio van naderbij worden bekeken. Aangezien Scorpioscoops reeds besproken werd in hoofdstuk 3, zal er op dat programma niet meer dieper ingegaan worden. Van de andere programma’s zal kort beschreven worden hoe de programmamakers te werk gaan bij het voorbereiden van hun programma en om welk soort programma het juist gaat.

 

 

7.1. De playlist

 

De muziek die in de nonstop-lijst terechtkomt wordt bepaald door de Raad van Beheer. De vier leden doen suggesties naar interessante nieuwe releases. Het spreekt voor zich dat zij zich hier niet enkel laten leiden door hun hoogstpersoonlijke smaak.

In het verleden was het zo dat twee leden, m.n. Diederik Van Vaerenbergh en Peter Verschueren, de playlist samen beheerden, wat echter als nadeel had dat er geregeld naast elkaar werd gewerkt. Aangezien iedereen van de Raad van Beheer ervan overtuigd is dat het efficiënter is dat slechts één persoon volledig op de hoogte is van de rotatie van de nummers in de playlist, werd beslist dat Peter in de toekomst de playlist zal beheren. Deze moet er op toezien dat de gesuggesteerde nummers in de A-, B- en C-lijst terechtkomen. Om nu te vermijden dat Peter zijn persoonlijke smaak doordrukt, zal elke week de playlist, weliswaar kort, overlopen en bediscussieerd worden op de vergadering van de Raad van Beheer.

Om te vermijden dat er interessante releases aan de neus van deze vier mensen voorbijgaan, staat elk lid van Scorpio vrij om suggesties te sturen naar playlist_scorpio@hotmail.com.

Voorlopig bestaat de nonstop-lijst uit een A-, B- en C-lijst, maar deze zal de nabije toekomst uitgebreid worden met een K-lijst: Klassiekers. Voorlopig is het immers zo dat een nummer dat niet in de A- of B-lijst staat onvermijdelijk naar de C-lijst moet verhuizen. Dit probleem wil men oplossen door de creatie van de K-lijst, waarin dan de zogeheten Scorpio-Klassiekers zullen roteren. Het begrip klassieker is evenwel nog niet volledig bepaald. Dit kan pas gebeuren nadat de vier mensen van de Raad van Beheer, de C-lijst hebben ‘uitgekuist’. Deze lijst bestaat ondertussen uit zo’n 2300 tracks. Verschillende nummers zullen voor eeuwig verbannen worden, anderen zullen voor eeuwig de hemel worden ingeprezen. Na die grote “kuis” zal men op papier zetten wat de nonstop-lijst voor de Raad van Beheer betekent en hoe deze moet klinken (Interview met Jurgen Debergh, 02.05.2003).

 

 

7.2. Het informatieve blok tussen 18.00 en 20.00

 

Elke werkdag tussen 18.00 en 19.00 kan de luisteraar afstemmen op 106FM voor een volledig uur Scorpioscoops. Dit programma informeert in hoofdzaak over Leuvense scoops en nieuws in verband met studenten.

Het tweede deel van het informatieve blok wordt opgevuld door vijf verschillende programma’s, en dit steeds tussen 19.00 en 20.00. .

 

7.2.1. Maandag: Sterrenplaten

 

Dit programma veranderde in februari 2003 van concept. Daar waar het vroeger een bundeling was van de favoriete platen van de verschillende programmamakers, en het dus kon beschouwd worden als een reflectie van de persoonlijke smaak van de programmamakers, heeft het nieuwe concept ervoor gezorgd dat het een weerspiegeling is geworden van de nonstop-lijst.Deze wijziging heeft een typisch Scorpio-geluid gecreëerd. Sterrenplaten doet hiermee een poging om Scorpio niet te zien als een zender met allemaal afzonderlijke programma’s die verder niets met elkaar te maken hebben, maar wil een overkoepelend muziekprogramma zijn dat de hele lading dekt. Suggesties i.v.m. nieuwe platen kunnen uiteraard gestuurd worden naar de verantwoordelijke van dit programma.

Ook is het zo, dat nieuwe releases in de andere informatieve programma’s herhaaldelijk aan bod komen. Dit zorgt er natuurlijk voor dat er één rode lijn door alle informatieve programma’s loopt. Zo wordt de bestaande informatie aangevuld met nieuwe muziek. Op deze manier wordt er dus twee maal geïnformeerd.

 

7.2.2. Dinsdag: Camera Obscura

 

Dit filmprogramma geeft de luisteraar een overzicht van de programmatie van de komende week. Naast de besprekingen van recente films is er elke week een special in De Eindgeneriek. Eindgenerieken uit het verleden waren o.a. Op de Chocomelk, dit is een bespreking van een kinderfilm door een kind van vijf jaar. Daarnaast zijn er interviews en specials rond een regisseur (o.a. François Ozon) en reportages rond filmfestivals,... . Elke week zijn er bovendien filmtickets te winnen in een afwisselend moeilijke en gemakkelijke Luistertest. De interactiviteit wordt aangemoedigd door het mailen van reacties en de Luistertest.

 

7.2.3. Woensdag: Gestript

 

In dit programma kan men luisteren naar besprekingen van actuele Europese en Amerikaanse strips. Daarnaast staat er elke week wel een klassieker in de kijker. Een ander vast item is de bespreking van strips die op het internet verschijnen. De verantwoordelijkheid wordt door de drie medewerkers op zich genomen. Wel is er een verdeling van diegene die interviews doet en diegene die nieuwspuntjes en recensies schrijft.

 

7.2.4. Donderdag: Toast

 

Toast is het cultuurprogramma waaraan een achttal medewerkers meewerken. De coördinatrice bepaalt elke donderdag de items die een beetje bij elkaar passen en bijgevolg uitgewerkt dienen te worden tegen de volgende week. Zelf stelt ze het cultuurnieuws samen,waarvoor ze de informatie sprokkelt op teletekst en Tiscali news. Voorts probeert ze vooral de nationale en Leuvense culturele weetjes te verzamelen. Per uitzending komen er zo’n drietal reportages aan bod. Twee vaste presentatrices zijn wekelijks van de partij en praten het geheel aan elkaar.

 

7.2.5. Vrijdag: Robinson

 

Robinson is het wekelijkse praatprogramma, waarin telkens een gast centraal staat. Deze gast vertelt over zijn leven en werk. Het geheel is eigenlijk een soort diepte-interview. De coördinator gaat op zoek naar een interessante gast en probeert deze naar de studio te lokken. In tegenstelling tot de andere programma’s staat hier live-radio op de eerste plaats. Gesteund door vijf medewerkers probeert de coördinator elke uitzending ook een column aan bod te laten komen. Daarnaast is er de lifestyle-guy die een café of restaurant heeft bezocht en zijn ervaringen kritisch komt bespreken.

 

 

7.3. De andere programma’s

 

7.3.1. Maandag

 

7.3.1.1. De Geluidsarchitect: 20.00-21.00

 

De Geluidsarchitect is een gespecialiseerd gitaarprogramma dat volledig door één medewerker wordt samengesteld. Hij luistert veel naar muziek, spendeert heel wat tijd in platenzaken, leest verscheidene tijdschriften om op de hoogte te blijven en trekt op reis in cyberspace om meer informatie te vinden over de groepen en hun labels. Deze informatievergaring wordt uitgespuwd in labelspecials, die als vast onderdeel in elke uitzending te beluisteren valt. Op voorhand wordt bepaald welke nummers gedraaid zullen worden en in welke volgorde, teksten worden niet uitgeschreven. Het programma is opgebouwd van zacht-repetitief-instrumentaal naar hard-gestoord-met-zang. In principe is er presentatie voor en na elk nummer.

 

7.3.1.2. Wake Up: 21.00-22.00

 

De volledige naam van dit stoner rock-programma is Wake Up at the other end of the Universe. De vier medewerkers komen enkele uren voor het programma samen om de playlist samen te stellen waarbij ze rekening houden met de volgende categorieën: nieuwe releases, groepen die in België zullen optreden, ‘n 60’s of 70’s nummer, ... .Vervolgens worden de groepen, albums en nummers gekozen, nadat ze deze selectie hebben gemaakt, gaan de medewerkers op zoek naar nieuws of extra informatie over de groepen op het internet.. Op het einde van het programma wordt een concertagenda voorgelezen.

 

7.3.1.3. Concrete Jungle: 22.00-01.00

 

DJ Wontime is de verantwoordelijke van dit Drum&Bass-programma. In  het Drum&Bass-wereldje is DJ Wontime reeds een vaste waarde. Zijn programma is een mix van de ene plaat met de andere. Uit zijn jarenlange ervaring als DJ en uit zijn werkervaring (werkt in platenzaak in Leuven, m.n. JJ-Records), komt hij voortdurend in contact met het nieuwste van het nieuwste. Gedurende die drie uur tracht hij dan ook vooral goede nieuwe nummers te promoten.

 

7.3.2. Dinsdag

 

7.3.2.1. Funtime: 20.00-21.00

 

Hardcore, punkrock en emo in al hun aspecten komen in Funtime aan bod. De aandacht gaat vooral uit naar nieuwe releases, maar men kan elke uitzending opnieuw enkele klassiekers beluisteren. Daarnaast komen ook interviews met binnen- en buitenlandse bands, een demorubriek, de Hold Your Breath list, labelspecials en een concertagenda aan bod.

 

7.3.2.2. Kagan: 21.00-22.00

 

Kagan is misschien wel het meest gekende programma van Radio Scorpio. Reeds sinds 1992 zorgen zes mensen voor een wekelijkse portie wave-gothic-electro-industrial. Reeds een maand op voorhand stellen ze een planning op waarbij elke uitzending wordt verzorgd door één of twee samenstellers. Naast mogelijke promo’s (zeer beperkt) selecteert elke samensteller uit zijn eigen collectie een combinatie van onbekende parels, oude en huidige hits en recente releases. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele optredens tijdens de komende weken. De uitzending is opgesplitst in een half uur wave-gothic en een half uur electro-industrial. Een zeldzame uitzending wordt opgevuld door een interview. Dan wordt de band gevraagd ook een greep uit haar muziekcollectie mee te brengen.

 

7.3.2.3. Club 106: 22.00-01.00 ( op zaterdag tussen 23.00-01.00)

 

Club 106 is het ‘house’-programma dat verzorgd wordt door zes mensen. Dinsdagavond bestaat het programma uit drie blokken van één uur. In het eerste blok komen nieuwe releases aan bod, in het tweede blok een guest-DJ (in de mate van het mogelijke), en in het derde blok draait een van de Club106-DJ’s enkele van zijn platen aan elkaar. Net voor het tweede blok is er een interview met een eventuele guest-DJ. De DJ’s geven de nodige informatie door aan de presentator die het geheel aan elkaar praat.

 

7.3.3. Woensdag

 

7.3.3.1. Volksradio Moos: 16.00-18.00

 

Volksradio Moos is een beetje het buitenbeentje van Radio Scorpio. Men omschrijft het programma als een ‘interactieve psychomix van funky culty anticontrarevolutionaire sounds’. De samensteller van dit programma is een gekende figuur in het Leuvense. Naast zijn werk als postbode, is hij ook de verantwoordelijke van de extravaganza-films. Deze films zijn een cultureel alternatief op commerciëlere filmcomplexen. Met de opbrengst van deze filmvoorstellingen, geeft hij regelmatig een fuif in de Rumba. Aangezien het hier om iemand gaat die zéér communistisch geïnspireerd is, is de toegang op deze fuiven gratis voor iedereen. In zijn wekelijks programma aarzelt hij niet om zijn communistisch gedachtegoed, funky-beats met een communistische ondertoon, te verspreiden.

 

7.3.3.2. Sonic Fiction: 20.00-21.00

 

Sonic Fiction wordt samengesteld door de voorzitter van Radio Scorpio, Eppo Dehaes. Deze verzamelt in gespecialiseerde CD-winkels in Brussel de ‘betere’ elektronica. De nummers worden aan- en afgekondigd, vergezeld van de nodige informatie.

 

7.3.3.3. Bossa Clube: 21.00-22.00

 

Bossa Clube brengt een mix van Brasilian, deepfunk, latin, afrobeat en fusion. Dit programma zal volgend jaar niet meer in de programmatie te bespeuren zijn, aangezien de medewerkers reeds geruime tijd niet meer opdaagden.

 

7.3.3.4. Table Tactics: 22.00-01.00

 

Table Tactics is het programma van Damented & Dysfunkshunal, de twee DJ’s die samen Killa Tactics vormen. Wekelijks brengen ze een mix van hip-hop, R’n’B en turntablism. Tussen 22 en 23u. komen de nieuwste releases aan bod. Gedurende het laatste uur is er een special of guest-DJ.

 

7.3.4. Donderdag

 

7.3.4.1. Dakka Dakka: 20.00-21.00

 

Met Dakka Dakka zijn we aan het tweede oudste programma beland. Dakka Dakka poogt reeds sinds 1993 een programma te zijn dat het luisteren van CD’s bij de platenboer wil vervangen voor de liefhebber van ‘het hardere genre’. Dat er een gebrek is aan metal-muziek op de radio werd eveneens bevestigd door een kleinschalig luisteronderzoek. Maar liefst tien mensen mailden om te melden dat ze enkel naar metal luisteren, en dat dit niet op de radio aan bod komt.

Eén medewerker krijgt regelmatig promotiemateriaal van nieuwe releases toegestuurd, dat hij beluistert en de interessantste nummers kan je dan horen in Dakka Dakka. Per CD komen maximaal twee nummers per uitzending aan bod. De nummers worden, vergezeld van de nodige biografie en informatie, aan- en/of afgekondigd.

 

7.3.4.2. Limited Edition: 21.00-22.00

 

In ‘Limited Edition’ werkt een groepje van vier samen om een uur lang hiphop te draaien. Nieuwe releases krijgen voorrang op oudere platen, en voor die nieuwe releases onderhouden ze contact met de Raad van Beheer, meer bepaald met Peter Verschueren.

De makers van Limited Edition engageren zich om een aantal onbekende en/of nieuwe artiesten, die een substantiële bijdrage leveren tot de scene, een kans te geven in het programma. Op deze manier wil men zich onderscheiden en een tegengewicht vormen ten opzichte van andere radiozenders.

 

7.3.4.3. Big Bout Yah: 22.00-01.00

 

In dit reggae-ragga programma wordt gedurende het eerste uur aandacht besteed aan de nieuwste platen in het genre. Ook wordt er in dit uur regelmatig een special gedaan rond een bepaalde artiest of label. Dit eerste uur wordt er gewerkt met presentatie, in tegenstelling tot de laatste twee uren waarin non-stop muziek gedraaid wordt. Deze muziek is een selectie uit alle goede Jamaicaanse muziek van de jaren ’50 tot nu.

 

7.3.5. Vrijdag

 

7.3.5.1. Stinkfist: 20.00-21.00

 

Stinkfist is een gitaarprogramma dat door een zestal medewerkers wordt samengesteld. Zowel nieuwe als oudere nummers komen aan bod. Deze medewerkers organiseren alle gitaarfuiven van Radio Scorpio.

 

7.3.5.2. Dread Pressure: 21.00-22.00

 

De ene week draait de samensteller roots reggae (70’s style), de week nadien draait hij meer digitale reggae (90’s tot nu). De samensteller kiest deze platen uit zijn eigen muziekcollectie.

 

7.3.5.3. Distortion Factory: 22.00-23.00

 

De omschrijving op de programmatiebrochure van dit programma zegt reeds voldoende: ‘Chaos’. Het stramien van een DF-uitzending bestaat uit twee doom nummers, drie trash nummers en de rest is death metal. De luisteraar weet dus altijd wat hij kan verwachten. Per programma komen twaalf à dertien nummers aan bod, waarvan er minstens acht zijn die een goede, uitgebreide inleiding krijgen. Van deze dertien nummers moeten er minstens drie groepen heel recent nog een plaat hebben gereleased. Ook is men sinds kort gestart met een sectie ‘nieuws’. Dit beperkt zich wel tot nieuws van platenlabels die dit programma steunen. Tweewekelijks tracht men er ook een degelijke review en een demo aan bod te laten komen. De muziek die wordt gedraaid, wordt grotendeels gekozen uit de eigen collectie. Hier komt wel geleidelijk aan verandering in, want sinds kort werken de programma’s samen met enkele platenlabels die hen promo’s en samplers toesturen. Dit heeft echter wel tot gevolg dat de programmamakers veel feedback moeten terugsturen naar die labels. Hier staat echter tegenover dat men makkelijker interviews kan uitzenden en op de hoogte blijft van de allernieuwste releases. Voorlopig wordt reeds met drie platenlabels samengewerkt. Men hoopt om dit aantal in de nabije toekomst te kunnen uitbreiden tot zes.

 

7.3.5.4. Wave Transmission: 23.00-01.00

 

Wave Transmission wil de luisteraar in contact brengen met alle stromingen binnen de techno-wereld. Zowel de muziek als de cultuur die er rond hangt, van de diepste underground tot de grote namen, komen uitgebreid aan bod. Dit programma wordt samengesteld door één medewerker die garant staat voor een wekelijks twee uur durende live-set, aangevuld met specials rond labels en producers.

Ook tracht de samensteller geregeld DJ’s aan te trekken om een DJ-set van een uur te komen spelen.

 

7.3.6. Zaterdag

 

7.3.6.1. Funky Brew: 18.00-19.00

 

Funky Brew is een programma van twee verzamelaars van Funk. Uit hun persoonlijke interesses brengen ze een mengeling van allerlei genres die funky klinken. Hun voorkeur gaat naar oudere funky-muziek. Liedjes worden aan- en afgekondigd met wat extra informatie, die hoofdzakelijk uit tijdschriften wordt gehaald.

 

7.3.6.2. De Linkeroever: 19.00-20.00

 

De Linkeroever ging voor het eerst in de ether in oktober 1994. De programmamaker is een muziekfanaat die reeds gedurende 21 jaar wekelijks een top 30 samenstelt van zijn favoriete nummers. Deze persoon wordt het liefst vergeleken met John Peel, die vroeger een programma had op Radio One (BBC). Om 19.15 overloopt hij wekelijks zijn Top 10, waaruit hij daarna een nummer draait. Rond 19.30 is het tijd voor ‘Fuck the Format’, waarin er een nummer gedraaid wordt dat totaal niet in het programma past. En om 19.45 blikt men terug op vroeger en wordt er een nostalgisch nummer gedraaid.

 

7.3.6.3. Bender: 20.00-21.00

 

Bender is een programma dat “fusion” draait. “Het is een mix van oude en nieuwere goede nummers”,aldus de drie programmamakers. Regelmatig worden er interviews uitgezonden.

 

7.3.6.4. Banggang!: 21.00-22.00

 

Banggang! legt zich toe op een vrij onbekend genre, namelijk “Breaks”. De programmamaker die zelf DJ is slaagt er maandelijks wel in om een guest-DJ naar de studio te lokken, die vervolgens zijn kunnen toont aan de luisteraar.

Op het einde van het programma worden aankondigingen van break-fuiven vermeld. Jaarlijks tracht de verantwoordelijke het Alive-festival, dat veel aandacht besteed aan dit genre, zo volledig mogelijk te coveren.

 

7.3.6.5. 1M-8: 22.00-23.00

 

Gedurende dit uur probeert de hiphop-DJ de luisteraars warm te krijgen met een DJ-set waarin zowel hiphop als jungle aan bod komen.

 

7.3.6.6. Club 106: 23.00-01.00

 

Club 106 is de weekendeditie van het programma dat eveneens op dinsdag tussen 22.00 en 01.00 te beluisteren is op 106FM.

 

7.3.7. Zondag

 

7.3.7.1. A SMO-O-O-THE ONE: 16.00-17.00

 

Deze combinatie van jazz, funk en latino wordt aan elkaar gemixt door twee broers, waarvan de ene muziekverantwoordelijke is en de andere de presentatie verzorgt. Geregeld worden ook gedichten en proza voorgelezen. Het is een soort humorprogramma gecombineerd met rustige loungemuziek.

 

7.3.7.2. Babylon: 17.00-18.00

 

Bij Babylon gebeurt de presentatie zowel in het Nederlands als in het Berbers. De programmamakers trachten de Leuvenaars en de Berberse bevolking hier samen te brengen. D.m.v. deze radio-uitzendingen willen de verantwoordelijken de stem van de Berberse bevolking laten horen aan de anderen. Daarnaast probeert men de Berberse bevolking ook heel wat bij te brengen over de geschiedenis van de Vlamingen en vooral deze van de Leuvenaars. Geregeld vinden er interviews plaats met politici, antropologen, sociologen,... . De kloof die er is tussen de eerste en de derde generatie tracht men te overbruggen door de absurditeiten uit de Islam aan te wijzen. Door de muziek aan te passen aan de teksten, tracht de programmamaker een boodschap aan de Berberse bevolking over te brengen.

 

7.3.7.3. Fully Completely: 18.00-19.00

 

In Fully Completely staat één artiest centraal. Het hele repertoire van deze artiest wordt chronologisch “besproken” in dit uur. De nummers die een beeld moeten schetsen van het ontstaan en de hoogtepunten van de artiesten worden vergezeld van de nodige informatie de ether ingestuurd.

Caprice: 19.00-20.00

De twee programmamakers beschrijven Caprice als de ideale soundtrack van de perfecte vrijpartij. De muziek bestaat in hoofdzaak uit Lounge en Drum&Bass.

 

7.3.7.4. Opus: 20.00-21.00

 

In dit klassieke muziekprogramma staat er maandelijks een andere componist centraal. Deze wordt gedurende vier uitzendingen “geanalyseerd”. Interviews met professoren, operazangers en componisten worden afgewisseld met muziek uit het repertoire van de componist. Op het einde van het programma is er de vaste rubriek “Koken met Boone”, waarin men iedere week een favoriet gerecht van de componist overloopt. Het programma eindigt met de cultuuragenda.

 

7.3.7.5. Volta: 21.00-22.00

 

‘Volta’ kan het best omschreven worden als het informatieve programma waar toneel- en theaterstukken uit Leuven en omstreken, worden besproken. Dit programma wordt samengesteld door vier mensen. Onder hen is er een muziekverantwoordelijke die iedere week opnieuw op zoek gaat naar de muziek die het beste aansluit bij de besproken toneel- en theaterstukken. Op het einde van het programma komt er ook nog een columnschrijver aan het woord die zijn kritische kijk op de zaken weergeeft.

 

7.3.7.6. The Vineyard: 22.00-23.00

 

‘The Vineyard’ is het reggae-programma waar enkel nog oudere reggae, uit de periode tussen 1960-1978 aan bod komt. Regelmatig is er een special rond een bepaalde artiest.

 

7.3.7.7. Stoorzender: 23.00-00.00

 

Het genre dat hier wordt gedraaid is “noise”. Dit is experimentele muziek die soms metal-getint is. De medewerkers bezitten het label RRSR, dat gespecialiseerd is in dit muziekgenre. Het gaat om een kleine scène, die wereldwijd georganiseerd is. De CD’s wordt zelfs nog onderling “geruild”. Regelmatig organiseren deze programmamakers ook concerten.

 

7.3.7.8. Whities on the Moon: 00.00-01.00

 

Whities on the Moon zorgt voor een serene mix van jazz, soul, funk, disco, latin, bossa, electro,… . De vier programmamakers trachten op een creatieve manier het weekend af te sluiten.

 

 

7.4. Conclusie

 

Radio Scorpio is nog steeds de alternatieve radiozender die veel aandacht besteed aan muziekgenres, die op andere radiozenders zelden of niet aan bod komen. Naast de informatieve blok zijn er de gespecialiseerde muziekprogramma’s.

Door middel van de non-stoplijst tracht Radio Scorpio naar buiten te treden als een zender die weet wat ze wil. Of de luisteraars dit alles weten te appreciëren zal in het volgend hoofdstuk duidelijk worden.

Ter afsluiting moet hier vermeld worden dat de toegankelijkheid in de toekomst vermindert zal worden. In het verleden kon iedereen die het wenste een programmavoorstel indienen. De kans dat men het ook effectief mocht doen, was tamelijk groot. Vermits de Raad van Beheer beseft, dat als men betere radio wil maken, men ook meer eisen moet stellen, zal de toegankelijkheid worden verkleind. Zo zal men in de toekomst eerst gevraagd worden om met andere programma’s mee te werken. Dit geeft de Raad van Beheer de mogelijkheid om de nieuwe mensen te beoordelen op hun inzet en motivatie in de realiteit, en niet meer de motivatie zoals die op papier werd neergeschreven.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende