De weg naar Santiago de Compostela: analyse van verhalende bronnen als graadmeter voor een gemeenschappelijk gedachtegoed. (Annick Plancke)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Het opzoeken van bronnen en de statistische verwerking van 1375 paragrafen met 28 verschillende parameters was, in de kloostersfeer van deze scriptie een symbolische bedevaart naar Santiago de Compostela met veel monnikenwerk gedurende de tocht.

 

Op de lange camino naar het einddoel heb ik de steun van alle mensen die ik onderweg heb ontmoet meer dan geapprecieerd.

 

In de eerste plaats dank ik mijn promotor, L. Milis, voor het aanbrengen van het onderwerp, voor de kritische begeleiding en het inhoudelijk bijsturen. Ook S. Vanderputten dank ik om me vertrouwd te maken met een interdisciplinaire methode, die cijfers en letters samenbrengen en ze dezelfde taal laten spreken. Ik dank verder alle professoren en assistenten voor de opleiding die ik de voorbije vier jaar genoot. Eveneens dank ik de vakgroep data-analyse van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen voor de introductie en om me wegwijs te hebben gemaakt bij de statistische SPSS-verwerking.

 

Gelukkig was er ook mijn broer Luc, zijn vriendin Annick en mijn flatgenote Emma, die dit jaar in hetzelfde schuitje eveneens hun scripties hebben afgewerkt en veel sympathie opbrachten voor mijn studie.

 

Stefaan dank ik voor het geduld en de warme steun tijdens de laatste fase van deze scriptie.

 

Ik dank ook mijn ouders voor de continue stimulans en aanmoediging.

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende