Pittige portretten

De presentatie van leken
in drie teksten uit de
codex Wiesbaden HH 3004 B 10

 

pdf-version

Marian van der Vlist

Doctoraalscriptie Historische letterkunde van het Nederlands

augustus 2005

Universiteit Utrecht

begeleider: Paul Wackers

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (6,5 mb)