Johannes Jacobus Poortman,

het Hylisch Pluralisme en de Multicorporaliteit
a
ls mogelijk epistemologisch sluitstuk in de kloof
tussen wetenschap en religie en tussen de religies onderling

 

pdf-version

 Christian Vandekerkhove

 

Proefschrift voor het behalen van de graad van Master of Arts
in de Vergelijkende Godsdienstwetenschappen

Academiejaar: 2005-2006

Universiteit Antwerpen
Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen

 

Promotor: Prof. Dr. Hans Gerding
Co-promotor: Dr. Med. Sam Landuyt, Psychiater
 

 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (1,9 mb)