Politieke kennis in Vlaanderen. Een comparatieve studie van 16-jarigen en stemgerechtigden. (Tine Polfliet)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Nu het einde van een jaartje thesis in zicht is, lijkt het mij de hoogste tijd om een aantal mensen te bedanken.  Vooreerst wil ik de leerlingen, de leerkrachten en de directies van de deelnemende scholen bedanken voor hun tijd en bereidwillige medewerking aan deze studie.  Daarnaast wil ik mijn promotor, professor Marc Hooghe bedanken voor zijn goede raadgevingen.  Niet alleen zijn goede raad, maar ook de enthousiaste aanmoedigingen waren een grote hulp om deze verhandeling te verwezenlijken.  Verder wil ik Leen Vandecasteele bedanken om mijn stappen in de statistiek rechtlijnig te houden.

     In dit voorwoord wil ik zeker mijn ouders bedanken om mij de kans te geven deze opleiding tot een goed einde te brengen.  Zij hebben steeds in mij geloofd en ik kon dan ook ten allen tijde op hun trouwe steun rekenen.  Mijn vader wil ik extra bedanken voor de tijd en energie die hij in het naleeswerk heeft geïnvesteerd.  Ook de familie en de kotgenootjes stonden steeds klaar om er de ontspannende noot in te houden.  Tot slot wil ik mijn vriend bedanken voor zijn steun, vooral tijdens dit laatste intensieve jaar.  Mede door het plezier dat we steeds samen hebben werd dit laatste thesisjaar en de vorige jaartjes ‘Leuven’ een tijd om nooit te vergeten.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende