Politieke kennis in Vlaanderen. Een comparatieve studie van 16-jarigen en stemgerechtigden. (Tine Polfliet)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Referenties

 

ALMOND, G.A. en VERBA, S., The civic culture: political attitudes and democracy in five

     nations, New York, Princeton University Press, 1965, 562 p.

AMADEO, J., TORNEY-PURTA en J., LEHMANN, R. e.a., Civic knowledge and

     engagement: an IEA study of upper secundary students in sixteen countries, 2002      (10.04.2005, International Association for Evaluation of Educational Achievement:

     http://www.wam.umd.edu/~iea).

BATTISTONI, R., Public schooling and the education of democratic citizens, Jackson,

     University Press of Mississippi, 1985, 214 p.

BILLIET, J., CARTON, A. en HUYS, R., Onbekend of onbemind. Een sociologisch

     onderzoek naar de houding van de Belgen tegenover migranten, Leuven, SOI, 1990, 234 p.

BILLIET, J., "Stabiliteit en verandering in de attitude tegenover ‘vreemdelingen’" in

     SWYNGEDOUW, M., BILLIET, J. en CARTON, A. e.a. (eds.), Kiezen is verliezen.

     Onderzoek naar politieke opvattingen van Vlamingen, 1994, 147-162.

BLAIS, A. en CARTY, R., "Does PR foster voter turnout?" in European journal of political

     research, 18, (1990), pp. 167-181.

BLAIS, A., To vote or not to vote: the merits and limits of rational choice theory, Pittsburgh,

     University of Pittsburgh Press, 2000, 200 p.

CAMBRE, B. en BILLIET, J.B., De kennis van de Vlamingen en hun houding tegenover de

Vlaamse overheid en haar advertentiecampagnes, Leuven, ISPO, 1995, meerv. gepag.

CAMPBELL, B.A., "A theoretical approach to peer influence in adolescent socialization" in

     American Journal of Political Science, 24, (1980), pp. 324-344.

CHAFFEE, S.H. en TIMS, A.R., "News media use in adolescence: implications for political

     cognitions" in Communication Yearbook, 6, (1982), pp. 736-758.

DALTON, R.J., Democratic challenges, democratic choices: the erosion of political support

     in advanced industrial democracies, Oxford, Oxford University Press, 2004, 230 p.

DE WITTE, H., "Racisten of apatici? Een empirische analyse van de politieke en

     maatschappelijke opvattingen van kiezers van het Vlaams Blok in 1989 en van de

     motivering van hun stemgedrag" in DESLE, E. en MARTENS, A. (eds.), Gezichten van

     het hedendaags racisme, Brussel, VUB Press, 1992, 189-218.

DEKKER, P. en HOOGHE, M., "De burger-nachtwaker.  Naar een informalisering van de

     politieke participatie van de Nederlandse en Vlaamse bevolking" in Sociologische Gids,

     50, (2003), pp. 156-181.

DELLI CARPINI, M.X. en KEETER, S., What Americans know about politics and why it

     matters, New Haven/London, Yale University Press, 1996, 397 p.

DENVER, D. en HANDS, G., "Does studying politics make a difference? The political

     knowledge, attitudes and perceptions of school students" in British Journal of Political

     Science, 20, (1990), pp. 263-288.

DEPESTEL, N., Aanvraag demografische en socio-economische cijfers GOM West-

     Vlaanderen, 03.05.2005 (E-mail).

DESPLENTER, Y., Politieke participatie en nieuw politiek burgerschap: theorie en praktijk,

     Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, 1998-1999, 129 p (Diss. Lic.).

DEWACHTER, W., WAUTERS, B. en DEJAEGHERE, Y., De nauwelijks bereikte burger. 

     Slotsom van een ‘Benchmarking van de overheidscommunicatie’, Leuven, Afdeling

     politologie K.U.Leuven, 2002, 73.

DEWACHTER, W., Van oppositie tot elite. Over macht, visie en leiding, Leuven, Acco,

     2003, 328 p.

DEWACHTER, W. en FIERS, S., "Een ijselijke leemte: politieke vorming in het secundair

     onderwijs" in School en samenleving, 7, (2004), pp. 41-64.

DEWEY, J., Democracy and education: an introduction to the philosophy of education, New

     York, Macmillan New York, 1917, 434 p.

DOWSE, R.E. en HUGHES, J., "The family, the school and the political socialization

     process" in Sociology, 5, (1971), pp. 21-45.

DUDLEY, R.L. en GITELSON, A.R., "Political literacy, civic education and civic

     engagement: a return to political socialization?" in Applied Developmental Science, 6,

     (2002), pp. 175-182.

EASTON, D. en HESS, R.D., "Youth and the political system" in LIPSET, S.M. en

     LOWENTHAL (eds.), Culture and social character: the work of David Riesman reviewed,

     New York, Free Press of Glencoe, 1961, 226-251.

EISINGA, R.N. en SCHEEPERS, P.L., Etnocentrisme in Nederland: theoretische en

     empirische modellen, Nijmegen, Instituut voor toegepaste sociale wetenschappen

     Nijmegen, 1989, 293 p.

GALSTON, W., "Political knowledge, political engagement, and civic education" in

     Annual Review of Political Science, 4, (2001), pp. 217-234.

GARRAMONE, G.M. en ATKIN, C.K., "Mass communication and political socialization:

     specifying the effects" in Public Opinion Quarterly, 50, (1986), pp. 76-86.

GERBER, A.S. en GREEN, D.P., "The effects of canvassing, telephone calls and direct mail

on voter turnout: a field experiment" in American Political Science Review, 94, (2000),

pp. 653-663.

GREENSTEIN, F.I., Children and politics, New Haven, Yale University Press, 1969, 217 p.

GROENMAN, S., "Het discontinue wereldbeeld" in Mens en maatschappij, 38, (1960), pp.

     401-411.

HALFORD, D., Onderzoek naar de politieke kennis bij laatstejaars leerlingen uit het

     technisch en beroepsonderwijs, Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, 1990-1991, 146 p

     (Diss. Lic.).

HESS, R.D. en TORNEY, J.V., The development of political attitudes in children, Chicago,

     Aldine Press, 1970, 288 p.

HOLTZ-BACHA, C. en NORRIS, P., "To entertain, inform and educate: still the role of

     public television" in Political Communication, 18, (2001), pp. 123-140.

HOOGHE, M., Sociaal kapitaal in Vlaanderen. Verenigingen en democratische politieke

     cultuur, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2003, 240 p.

HOOGHE, M., "Political socialization and the future of politics" in Acta Politica, 39, (2004),

     pp. 331-341.

HUIZINGH, E., Inleiding SPSS 11 voor Windows en Data Entry, Schoonhoven, Academic

     Service, 366 p.

HUYSE, L., De niet-aanwezige staatsburger: de politieke apathie sociologisch in kaart

     gebracht, Antwerpen, Standaard Antwerpen, 1969, 223 p.

HYMAN, H.H., Political socialisation: a study in the psychology of behavior, New York, The

     Free Press, 1959, 175 p.

HYMAN, H.H., Political socialization: a study in the psychology of political behavior, New

York, Free Press, 1969, 140 p.

INGLEHART, R., "Postmodernization erodes respect for authority, but increases support for

     democracy" in NORRIS, P. (eds.), Critical citizens, Oxford, Oxford University Press,

     1999, 236-256.

JACKMAN, R., "Political institutions and voter turnout in the industrial democracies" in

     American Political Science Review, 81, (1987), pp. 405-423.

JENNINGS, M.K. en NIEMI, R.G., Generations and politics: a panel study of young adults

     and their parents, Princeton, Princeton University Press, 1981, 428 p.

LANGTON, K. en JENNINGS, M.K., "Political socialization and the high schools civics

     curriculum in the United States" in American Political Science Review, 62, (1968), pp.

     852-867.

LANGTON, K.P., Political socialization, New York, Oxford University Press, 1969, 215 p.

LIJPHART, A., "Unequal participation: democracy’s unresolved dilemma" in American

     Political Science Review, 91, (1997), pp. 1-14.

LUSKIN, R.C., "Measuring political sophistication" in American Journal of political science,

     31, (1987), pp. 856-899.

MADDENS, B. en DEWACHTER, W., "Politieke kennis" in SWYNGEDOUW, M.,

     BILLIET, J. en CARTON, A. e.a. (eds.), Kiezen is verliezen. Onderzoek naar de politieke

     opvattingen van Vlamingen, Leuven, Acco, 1993, 131-146.

MADDENS, B. en DEWACHTER, W., "Politieke belangstelling, kennis en onderlegdheid"

     in SWYNGEDOUW, M., BILLIET, J. en CARTON, A. e.a. (eds.), De (on)redelijke kiezer.

     Onderzoek naar de politieke opvattingen van Vlamingen, verkiezingen van 21 mei 1995,

     Leuven, Acco, 1998, 139-158.

MANSBRIDGE, J. J., Beyond Adversary Democracy, Chicago, University of Chicago Press,

     1983, 398 p.

MEIRICK, P.C. en WACKMAN, D.B. "Kids voting and political knowledge: narrowing

     gaps, informing votes" in Social Science Quarterly, 85, (2004), pp. 1161-1177.

MILBRATH, L.W., Political participation: how and why do people get involved in politics?,

     Chicago, Rand Mc Nally, 1972, 195 p.

MILBRATH, L.W. en GOEL, M.L, Political participation: how and why do people get

     involved in politics?, Chicago, Rand Mc Nally, 1977, 223 p.

MILLER, D., "Citizenship and pluralism" in Political studies, 43, (1995), pp. 432-450.

MILNER, H., Political participation and the political knowledge of adults and adolescents,

     Paper gepresenteerd op de 30ste ECPR Joint Session of Workshops Political Participation

     and Information Turin University of Turin, 22.03.1998-28.03.1998, 27 p.

MILNER, H., Civic literacy, how informed citizens make democracy work, Hanover,

     University press of New England, 2002, 293 p.

NIEMI, R.G. en JUNN, J., Civic education: what makes students learn, New Haven, Yale

     University Press, 1998, 204 p.

NIEMI, R.G., HEPBURN, M.A. en CHAPMAN, C., "Community service by high school

     students: a cure for civic ills?" in Political Behavior, 22, (2000), pp. 45-69.

OLDFIELD, A., "Citizenship: an unnatural practice" in Political Quarterly, 61, (1990),

     pp. 177-187.

PAGE, B. en SHAPIRO, R.Y., The rational public: 50 years of trends in Americans’ policy

     preferences, Chicago, University of Chicago Press Chicago, 1992, 489 p.

PATTIJN, H., Politieke kennis van laatste-jaars-humanioraleerling, Leuven, Katholieke

Universiteit Leuven, 1985-1986, 197 p (Diss. Lic.).

PELLERIAUX, K., Demotie en burgerschap: de culturele constructie van ongelijkheid in de

     kennismaatschappij, Brussel, VUB Press, 2001, 255 p.

PHARR, S.J. en PUTNAM, R.D., Disaffected democracies: what’s troubling the trilateral

countries?, Princeton, Princeton University Press, 2000, 362 p.

PUTNAM, R., Bowling alone.  The collapse and revival of American Community, New York,

Simon and Schuster, 2000, 541 p.

RAAIJMAKERS, W., "Opvattingen over politiek en maatschappij" in MEEUS, W. en ‘t

     HART, H. (eds.), Jongeren in Nederland: een nationaal survey naar ontwikkeling in de

     adolescentie en naar intergenerationele overdracht, Amersfoort, Academische Uitgeverij

     Amersfoort, 1993, 106-132.

ROKER, D., PLAYER, K. en COLEMAN, J., "Young people’s voluntary and campaigning

     activities as sources of political education" in Oxford Review of education, 25, (1999), pp.

     185-198.

RUBENSON, D., BLAIS, A. en FOURNIER, P., e.a., "Accounting for the age gap in turnout"

     in Acta Politica, 39, (2004), pp. 407-421.

SCHLOZMAN, K.L., VERBA, S. en BRADY, H., "Civic participation and the equality

problem" in SKOCPOL, T. en FIORINA, M. (eds.), Civic Engagement in American

democracy, Washington D.C., Brookings Institution, 1999, pp. 427-460.

SKOCPOL, T. en FIORINA, M., Civic Engagement in American democracy, Washington

D.C., Brookings Institution, 1999, 528 p.

SMITH, E., "How much knowledge does democracy require?" in Phi Kappa Phi Forum, 84,

     (2004), pp. 16-20.

STOLLE, D. en HOOGHE, M., "Inaccurate, exceptional, one-sided or irrelevant? The debate

     about the alleged decline of social capital and civic engagement in Western societies" in

British Journal of Political Science, 35, (2005), pp. 149-167.

SWYNGEDOUW, M. en BILLIET J., Van 13 tot 13. Een analyse van de verandering in

kiesgedrag in Vlaanderen 1985-1987, Leuven, SOI, 1988, 42 p.

TORNEY-PURTA, J., LEHMANN, R. en OSWALD, H. e.a., Citizenship and education in

twenty-eigth countries: civic knowledge and engagement at age fourteen, 2001

(10.04.2005, International Association for Evaluation of Educational Achievement:

http://www.wam.umd.edu/~iea).

TORNEY-PURTA, J., BARBER, C.H. en RICHARDSON, W.K., "Trust in government-

     related institutions and political engagement among adolescents in six countries" in Acta

     Politica, 39, (2004), pp. 380-406.

VAN UYTVEN, A., Politieke kennis van jongeren: onderzoek bij leerlingen uit de derde

     graad ASO en TSO in Vlaanderen, Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, 2003-2004,

     183 p (Diss. Lic.).

VERBA, S., NIE, N.H. en KIM, J., Participation and political equality: a seven-nation

     comparison, Cambridge, Cambridge University Press, 1978, 394 p.

VERBA, S., BURNS, N. en SCHLOZMAN, K.L., "Knowing and caring about politics:

     gender and political engagement" in Journal of Politics, 59, (1997), pp. 1051-1072.

WARREN, M.E., Democracy and association, Princeton, Princeton University Press, 2001,

265 p.

WITTEBROOD, K.A., Politieke socialisatie in Nederland: een onderzoek naar de

     verwerving en ontwikkeling van poltieke houdingen van havo-en vwo-leerlingen,

     Amsterdam, Thesis Publishers Amsterdam, 1995, 193 p.

 

 

Lijst van tabellen

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende