De socialistische beweging
en politiek theater

(1960-1980).

 

Dieter Van de Putte

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2003-2004

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. G. Deneckere

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Woord Vooraf

 

Inleiding

 

1. Politiek theater

1.1. Wat is politiek theater?

1.2. De wortels van politiek theater.

1.3. De introductie in Vlaanderen.

1.4. Een partijgebonden discour?

 

2. De socialistische beweging

2.1. Het Belgische socialisme en het volksverheffend idee.

2.2. Een organisatorisch kluwen

2.3. De culturele lijn van de socialistische beweging

 

3. Politiek theater en de socialisten

3.1. Podium en de Multatulikring

3.1.1. Artikels.

3.1.1.1. Een Bertolt Brecht themanummer

3.1.1.2. Een polemiek.

 Arrière-garde toneel te Brussel.

 De verdediging aan het woord: laten we nuchter blijven!

 Laten we nuchter blijven.

 En laten we ook consequent blijven.

 Laten wij nuchter, consequent, vriendelijk, sereen..maar vooral  bij het onderwerp
                        “toneel” blijven.

 Voor en tegen en we galopperen verder.

 Heeft een kunstenaar een taak in de maatschappij?

 Het Huwelijk van ideologie en aesthetiek. Voorstel tot scheiding van tafel en bed.

3.1.1.3. Frans Buyens versus Fernand Demets.

3.1.1.4. Positieve recensies.

3.1.1.4. Arbeider en Kunst.

3.2. Gong.

3.3. Opvoeding.

3.3.1. Artikels.

3.3.1.1. Positieve recensies.

3.3.1.2. Liefhebberstoneel

3.3.1.3. Avant-garde en sociaal-engagement

 

 3.4. Socialistische Standpunten.

 3.4.1. Artikels.

3.4.1.1. reflecties over politiek theater.

 Enkwest over een toneelwerk

 Gerhart Hauptmann sociaal toneelschrijver

 Het sociaal toneel in Spanje

 Bertolt Brecht

 Berlijns Dagboek

 Standpuntenparade

3.4.1.2. Algemene theateraffaires.

 Theaterproblemen

 De problemen van het amateurtoneel

 20 jaar kamertoneel in Vlaanderen

3.4.1.3. Sociaal-engagement in andere kunsten.

 Film als sociaal verschijnsel

 Panoroma van de sociale film in de wereld

 Kultuurpolitiek en film in de D.D.R

 Sociale film, sociale film, sociale film

 Kleinkunst in Vlaanderen

 

4. Besluit

Bronnenevaluatie.

Discussiëren over de relatie kunst-maatschappij.

 

5. Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende