Podcasting. (Hannes Coudenys)

 

home lijst scripties inhoud  

 

Woord vooraf

 

Podcasting is een revolutie.

 

Met dank aan Christophe, Han, Keltoum, Bruno, Barbara, Jachim en iedereen die vrijheid nastreeft.

Bedankt aan Indymedia voor het openen van ogen.

 

 

1 Inleiding

 

Oorspronkelijk was het mijn plan om een eindwerk te maken over nieuwe media en auteursrecht. Ik heb stage gelopen bij de alternatieve nieuwswebsite Indymedia[1] en van daaruit groeide mijn interesse in een voor mij toch zeer saai onderwerp als het auteursrecht.

 

Op mijn stage worden open-source programma’s gebruikt. Dat zijn programma’s of besturingssystemen waarvan de broncode gekend is. Doordat dit zo is, kan iedereen die kan programmeren het programma helpen verbeteren. Open-source betekent ook dat het programma gratis is. Persoonlijk wist ik wel wat dit allemaal betekende maar, ik had eigenlijk nooit echt stilgestaan bij de gedachte dat in de digitale wereld, waar vrijheid toch een belangrijke factor is, heel wat IT-bedrijven, veel te veel geld verdienen door hun zomaar, door iedereen aanvaarde, monopoliepositie op de markt.

 

Als je meewerkt aan open-source software dan weet je dat je daarbij afziet van je auteursrecht. Je geeft iedereen de kans om je werk te kopiëren, te hergebruiken en vooral om het te verbeteren. Dit doe je uit vrije wil want de achterliggende filosofie is dat innovatie gediend is met de vrijheid van informatie-uitwisseling.

 

De artikels die ik op mijn stage heb geschreven, de radio reportages die ik heb gemaakt en de foto’s die ik heb genomen zijn allemaal onderhevig aan copyleft. De mooie tegenhanger van copyright. Iedereen mag mijn werk kopiëren, verspreiden en afgeleiden maken onder enkele voorwaarden:

by

Naamsvermelding. De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden.

nc

Niet-commercieel. De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

sa

Gelijk delen. Indien de gebruiker het werk bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhevige licentie worden verspreid.

(buttons by http://wiki.creativecommons.org/Podcasting_Legal_Guide)

 

Dit staat vermeld in de Creative Commons Deed[2]. Een Amerikaans project dat bestaat sinds 2001 en de open content wil bevorderen.

 

In mijn eindwerk wilde ik bespreken hoe het auteursrecht van toepassing was op nieuwe media zoals internet radio, download sites en op de nieuwste trend: podcasting (In de breedste zin staat podcasting voor het verspreiden van digitale audio bestanden die door speciale programma's afgehaald worden om ze later te gebruiken.[3])

Ik begon met een geschiedenis van deze fenomenen en meer en meer werd duidelijk dat podcasting meer veroorzaakte dan internetradio of muziek download sites. Podcasting nam de hoofdplaats in mijn eindwerk, mede doordat ik zelf ook al enkele podcasts heb gemaakt als dj. Ik raakte verwonderd door het gemak waarop een podcast word gemaakt en door het gemak waarmee hij wordt verspreid. Miljoenen mensen luisteren nu al dagelijks naar hun favoriete show.

 

Als ik op mijn stage één iets heb geleerd dan is het dat vrijheid belangrijk is. Podcasting is vrijheid, het geeft iedereen de kans om zijn stem te laten horen. Die stem kan entertainen maar die stem kan evengoed ook schreeuwen om hulp, bijvoorbeeld vanuit een land waar alles fout loopt en waar de enige vertrouwbare informatie voor ons uit een podcast komt. Daarom is podcasting revolutie, of toch tenminste een middel.

 

Volgend jaar is dit eindwerk waardeloos. De informatie die erin verwerkt is is slechts een voorlopige stand van zaken na 3 jaar podcasting. Toch vond ik het nuttig dit werk te schrijven omdat het een handleiding kan zijn voor mensen die met podcasting aan de slag willen of voor mensen die later willen lachen met al die energie die iemand heeft gestopt in wat slechts een voetnoot in de geschiedenis van het internet was.

 

In deze scriptie heb ik het over muziek downloaden op het internet, over internetradio om dan uit te komen op de laatste evolutie: “podcasting.” Ik bespreek waar het vandaan komt, hoe het zo populair is geworden en vervolgens wordt er ook uitgelegd hoe je zelf een podcast maakt. Daarna volgt er nog een hoofdstuk over auteursrecht, toegepast op podcasting.

 

De informatie komt uit de weinige boeken die er over het fenomeen verschenen zijn, gesprekken met mensen die in de IT wereld actief zijn en mensen die met auteursrecht bezig zijn, waarvoor dank aan Indymedia. Verder heb ik veel informatie gevonden in muziek- en computertijdschriften en natuurlijk ook op het Internet zelf.

 

Mijn praktisch werk is een podcast die van naald tot draad uitlegt hoe je zelf een podcast maakt.

 

 

2 Een korte geschiedenis van muziek op het Internet.

 

Om te begrijpen waar podcasting vandaan komt moeten we eerst even de korte geschiedenis van muziek op het internet overlopen. Podcasten is ontstaan uit de wil van mensen om zelf een radio te maken maar ook door de nieuwe mogelijkheden die de technologische vooruitgang ons biedt. In de volgende hoofdstukken gaan we in op het muziek downloaden via peer-to-peer systemen en ook op de komst van internetradio. Er wordt ook aandacht besteed aan geluidsformaten en muziekspelers omdat elk formaat en elke speler een stap vooruit is in de digitale wereld. Zonder al die evoluties zou er ook geen sprake zijn van podcasting.

 

 

2.1 Muziek Downloaden

 

Het Internet dat de laatste jaren een immense vlucht voorwaarts genomen heeft, is oorspronkelijk ontwikkeld door wetenschappers die snel met elkaar wilden communiceren. Netwerken is belangrijk en ook grote bedrijven hadden veel interesse in een systeem als het Internet. Naast het communiceren via Internet is één van de voornaamste ontwikkelingen de uitwisseling van gegevens. Voortdurend worden er gegevensbestanden uitgewisseld, niet alleen teksten, maar ook volledige programma’s, muziek of video’s.

 

Peer-to-peer netwerken

 

Om zo veel en zo snel mogelijk gegevens te kunnen uitwisselen, zijn er allerlei oplossingen bedacht. Eén daar van is het peer-to-peersysteem[4], waarbij gebruik wordt gemaakt van de computers van de deelnemers aan dit systeem om onderling gegevens door te geven. In het algemeen verwijst een peer-to-peernetwerk (of P2P) naar een computernetwerk dat geen vaste werkstations en servers heeft, maar een aantal gelijkwaardige aansluitingen die samen tegelijkertijd functioneren als server en werkstation voor de andere aansluitingen in het netwerk.

Vanaf elke computer in het netwerk kunt u informatie downloaden en elke computer in het netwerk kan informatie bij u downloaden. Dit komt omdat alle pc’s in het netwerk elkaar toegang geven tot hun informatie. Anders gezegd: elke pc is zowel cliënt als host. Een pc is cliënt voor de informatie die hij downloadt van een ander en host voor de informatie die een ander download van hem. Omdat het bijna altijd gaat om het delen van bestanden, heet deze methode ook wel file-sharing. File-sharing heeft grote voordelen omdat uw computer toegang heeft tot een wereldwijde gemeenschap waarin praktisch alle informatie voor handen is.

 

Mensen die al wat langer met het Internet en muziek downloaden ervaring hebben, weten wat Napster is en hebben er vroeger misschien nog mee gewerkt. Napster was het eerste peer-to-peer netwerk waarop iedereen muziekbestanden kon uitwisselen. Ondertussen is Napster een begrip geworden en dan vooral als het over auteursrechten gaat. De oprichter van Napster, Shawn Fanning, had geen rekening gehouden met auteursrechten en dit is hem zuur opgebroken. De ervaringen met Napster hebben ervoor gezorgd dat andere peer-to-peer netwerken zoals Limewire, Soulseek of kazaA, maatregelen hebben genomen om te voorkomen dat het hun net zo vergaat als Napster.

 

Napster[5]

 

[6]Het verhaal van Napster begint bij Shawn Fanning[7]. Hij groeide op in de buurt van Boston in Massachusetts. Fanning was een uitmuntende leerling die in de zomervakantie in het computerbedrijf van zijn oom werkte. In 1998 ging hij naar de Northeastern University in Boston om te leren programmeren en daar ontstonden de eerste ideeën voor Napster. Als muziekliefhebber verzamelde hij bestanden via het Internet, maar die waren zeer moeilijk te vinden. Fanning wilde een muziekgemeenschap creëren die gemakkelijk zelfgemaakte muziek zou kunnen uitwisselen. Zijn programma, Napster, voorzag in die behoefte: het programma koppelde pc’s van gebruikers aan elkaar en maakte een inventaris van alle muziekbestanden die op de harde schijf stonden. Shawn Fanning kon niet vermoeden welke invloed Napster zou hebben toen het netwerk in juni 1999 in gebruik werd genomen. Twee maanden later was Napster al geen experiment meer, maar een bedrijf dat onderzocht hoe de dienst commercieel geëxploiteerd kon worden. Makkelijk waren die eerste maanden niet. Directeur Eileen Richardson blafte vertegenwoordigers van platenmaatschappijen af die bij Napster verhaal kwamen halen. Nadat eind 1999 de onderhandelingen met de muziekindustrie waren vastgelopen, stapte de overkoepelende organisatie van de platenindustrie dan ook naar de rechter, al gauw gevolgd door Metallica. De muziekgroep maakte zich er niet populair mee en vele (ex-) fans riepen anti-Metallica-webpagina’s[8] in het leven. Lichtpuntje voor Napster was een kapitaalinjectie van Hummer Winblad Venture Partners van 13 miljoen dollar[9], waardoor het voortbestaan van de onderneming in elk geval voor enkele maanden verzekerd was. Wel moest Richardson het veld ruimen voor Hank Barry, die onmiddellijk een aantal bobo’s uit de platenindustrie aantrok. Niet dat het veel hielp, want na Metallica dreigden ook Elton John en rappers Dr. Dre en Eminem met juridische stappen. Van de laatste was de CD The Marshall Mathers LP een dag voor de release al in zijn geheel via Napster beschikbaar. De artiesten zien de muziekpiraterij als broodroof. Ze hebben het geld nodig om muziek te kunnen blijven maken en vinden dat hun artistieke prestaties behoorlijk moeten worden betaald. Alleen punkband The Offspring[10] besloot Napster te steunen via T-shirts en een tournee. Door de processen tegen Napster werd de dienst alleen maar groter vanwege de publiciteit. Algauw telde Napster 13,6 miljoen gebruikers[11], voornamelijk studenten. Tegelijkertijd bracht het proces tegen Napster gebruikers en de verdedigers in verwarring. De gebruikers bekeken Napster als een eenvoudige zoekmachine. Velen debatteerden over het feit dat bij de sluiting van Napster men zou overstappen op een ander systeem om aan zijn bestanden te komen.

 

De vele verdedigers van Napster waren bezorgd over het constante gebruik van het woord "site" rondom de dienst. Dit woord doet vermoeden dat Napster de bestanden zelf verspreidde. Dit was echter niet waar, want de gebruikers deelden hun eigen bestanden en napster vergemakkelijkte dit proces alleen.

 

Intussen sloegen voor- en tegenstanders van Napster elkaar met onderzoeken om de oren: zo beweerde het bureau Yankelovich[12] dat het merendeel van Napster gebruikers later toch een CD koopt, wat door andere onderzoeken weer werd tegengesproken. In de zomer van 2000 haalde de muziekindustrie dan toch zijn slag binnen: rechter Marilyn Hall Patel verbood Napster nog langer auteursrechtelijke beschermde muziek te verspreiden. Het argument van Napster dat het geen greep had op zijn gebruikers werd van de hand gewezen. Napster ging in hoger beroep en mocht, in afwachting van een definitief oordeel, zijn activiteiten alsnog voortzetten. Het voorstel van Napster om gebruikers abonnementsgeld te laten betalen , vier dollar per maand, werd door de platenindustrie hooghartig afgewezen.

 

Totdat in september Thomas Middelhoff van het Duitse Media bedrijf Bertellsmann AG[13] contact opnam met Napster. De topman was de eerste die begreep dat de uitwisseldienst in een behoefte voorzag en hij stelde een samenwerking voor. Middelhof geloofde in een op lidmaatschap gebaseerd distributiesysteem waarbij de artiesten een eerlijke betaling krijgen. De gerechtelijke uitspraken bleven elkaar echter opvolgen. Napster stelde een filtersysteem in dat moest voorkomen dat gebruikers muziek downloadden die op een heel lange lijst voorkwam die door de platenindustrie werd geleverd. Het probleem was echter dat de gebruikers via allerlei kleine veranderingen in de namen, bijvoorbeeld, toch in staat bleven dergelijke muziek uit te wisselen. Een verkeerd gespelde maar goed herkenbare naam glipte door het filtersysteem heen[14]. Hierdoor werkte het systeem niet perfect. Napster schakelde nog meer beveiligingssystemen in, waardoor de effectiviteit opliep tot 99%.

 

Toch oordeelde een districtshof dat dit niet voldoende was en dat 100% succes gegarandeerd moest worden. Dit betekende voorlopig het einde van Napster. Er circuleerden allerlei geruchten dat Napster zou overgenomen worden, maar het bedrijf gaf de moed niet op en ging in onderhandeling met songwriters en muziekuitgevers. Er werd afgesproken dat deze een percentage zouden uitbetaald worden wanneer Napster zijn betaalde dienst zou starten. Momenteel is Napster in een heel andere vorm weer actief op het Internet. Tegen een geringe betaling kunnen leden nu muziek downloaden[15].

 

De rechtszaken tegen Napster zijn nog lang niet ten einde. Platenmaatschappijen eisen enorme bedragen van hun collega Bertelsmann AG, omdat deze Napster heeft gesteund. Ook ander P2P-netwerken worden op het matje geroepen en worden gedwongen tot een aantal maatregelen. Veel van deze netwerken hebben er echter voor gezorgd dat zij niet met een centrale server werken, zodat het verkeer moeilijk is na te gaan. Bovendien kunnen adressen verborgen worden en namen van de deelnemers zijn vaak schuilnamen.

 

Ook de muziekindustrie en veel artiesten zien de behoefte aan te downloaden muziek en zij bieden nu zelf veel meer mogelijkheden om hun muziek al dan niet tegen betaling te downloaden.

 

Tegenwoordig gaan veel stemmen op voor een hele nieuwe kijk op nieuwe regelingen voor het onstuitbare internetverkeer.

 

Oorspronkelijk werk, wordt in bijna alle landen via de wetgeving beschermd door middel van auteursrecht of copyright[16]. Dit zegt dat je geen werk van anderen zomaar mag uitwisselen met derden. Dit heeft al geleid tot enkele processen. Een probleem hierbij echter is dat het Internet niet aan één enkel land gebonden is, maar zoals de afkorting “www” (World Wide Web) aan het begin van een domeinnaam het al verraadt: wereldwijd verspreid.

Die verspreiding maakt het Internet ook juist zo aantrekkelijk. Het is een enorme schatkamer voor degene die zijn weg kent. Daarom is er gezocht naar oplossingen en sommige van de peer-to-peer systemen zijn ondertussen erkend en betalen auteursrechten aan de daarvoor bevoegde instanties.

 

File sharing kan nu op twee verschillende manieren:

 

Het Gnutella netwerk

 

[17]Gnutella is een van de oudste P2P-netwerken. Gebruikers zetten via een stukje software een virtueel netwerk op waarbij elke pc zowel cliënt of host als server is. Als er een zoekopdracht wordt gegeven, dan kijkt een computer eerst bij de vier computers in het netwerk die het dichtst bij zijn. De vier computers doen dat op hun beurt ook weer en dit gaat door tot de informatie gevonden is. Vervolgens wordt de informatie doorgestuurd naar de pc die het verzoek deed. Dit veroorzaakt een zeer druk zoekverkeer en soms raakt het netwerk hierdoor overbelast. Dit is meteen ook de reden waarom universiteiten en hogescholen file-sharing programma’s niet toelaten en blokkeren op hun netwerk.

 

Een nadeel aan Gnutella is dat het netwerk zo snel is als de traagste computer in het netwerk. Informatie wordt doorgegeven via een keten van computers die allemaal op de een of andere manier verbonden zijn met het Internet. Wanneer er een pc tussen zit die met een trage modem verbinding maakt via een analoge telefoonlijn, dan wordt het doorgeven van de informatie voor de hele keten vertraagd.

 

[18]Limewire is een van de bekendste programma’s in het Gnutella-netwerk. Met het programma kan je muziek downloaden maar ook video, software en spelletjes. Het programma is open source[19]. De LimeWire-broncode wordt gepubliceerd onder GNU-GPL[20] en is beschikbaar op ontwikkelingssite van LimeWire. LimeWire is beschikbaar in twee versies: een gratis basis versie en een uitgebreidere variant welke op commerciële basis wordt aangeboden.

 

Andere P2P download programma’s:

 

[22]Soulseek is vooral bedoeld om muziekbestanden zoals MP3's mee uit te wisselen. Dit programma is ontwikkeld door Nir Arbel, een voormalige medewerker van het beroemde muziek uitwisseling programma Napster. De overeenkomst met Napster is dat dit netwerk op een centrale server draait, waardoor het netwerk gemakkelijk kan worden gestopt door de beheerders. Soulseek staat bekend om het feit dat er relatief veel underground muziek wordt aangeboden, daarom heeft dit programma in korte tijd veel bekendheid verworven. In 2005 maakten ongeveer 120.000 gebruikers[23] deel uit van de Soulseek community. Dit lijkt weinig in tegenstelling tot programma’s als Kazaa en Bittorrent, maar Soulseek is dan ook een undergroundproject in tegenstelling tot eerder genoemde programma’s.

 

 

 

Bittorent en eDonkey

 

Bittorent en eDonkey zijn tot op zekere hoogte peer-to-peer netwerken omdat u rechtstreeks downloadt van iemand anders zijn pc, maar het contact is minder direct doordat er een soort tussenstation is. Bij bittorrent is dit een zogenaamde tracker en bij eDonkey is dit een server. Deze tussenstations contoleren waar de informatie aanwezig is en brengen de gebruikers met elkaar in contact.

 

Bittorrent[29]

 

[30]Bij het torrent-netwerk zoek je niet direct op de pc van een ander, maar ga je naar een website die lijsten bevat van beschikbare bestanden. Dit heet een “indexing site.” Deze sites zijn erg populair en er bestaan er veel van. Helaas verdwijnen ze even snel als ze ontstaan want diverse juridische instanties maken er fanatiek jacht op. De bestanden komen binnen als een soort pakketje dat een archief heet. Om dit te kunnen ontvangen heb je een “.torrent-bestand” nodig. Dit bestand bevat informatie die de cliënt-pc nodig heeft om het bestand te kunnen lezen om vervolgens te kunnen starten met uploaden en downloaden. Als je zo’n bestand hebt dan brengt de bittorent-software je in contact met de bezitters van “.torrent-bestanden.”

 

eDonkey[31]

 

eDonkey is al sinds het begin van dit netwerk in september 2000 een van de belangrijkste P2P-netwerken. Tegenwoordig is het bijna groter dan het bittorrent-netwerk. Dit komt door de verbeten juridische jacht die op de torrent-sites wordt gemaakt. eDonkey maakt, net als vroeger bij Napster, gebruik van een centrale server, maar deze wordt doorlopend verplaatst. Sommige servers gaan offline terwijl op andere plekken nieuwe worden gestart. Om bij te blijven kan je op verschillende plekken een lijst downloaden van nieuwe servers en deze installeren in eDonkey.

 

De zoekfunctie van eDonkey werkt op een bijzondere manier: elk bestand op het netwerk krijgt een soort adres, dit heet een hash. Elke computer die op het netwerk is ingelogd, krijgt een categorie adressen toegekend. eDonkey houdt bij voor welke categorie een bepaalde computer verantwoordelijk is. Als er een verzoek om informatie uit een dergelijke categorie komt, dan weet eDonkey exact waar de gegevens te vinden zijn. Deze vorm van decentralisatie zorgt er ook voor dat er geen PC in het netwerk overbelast raakt.

 

Muziek kopen en betalen op internet

 

In een artikel uit 2002 in muziektijdschrift OOR was het al te lezen: “De platenindustrie heeft het moeilijk[32].” Onder invloed van het thuiskopiëren, muziekuitwisseldiensten en het gebrek aan goedverkopende artiesten stort de CD verkoop in.

Anno 2006 lijkt Internet dan toch een legale plaats op het Internet gevonden te hebben. Het illegale downloaden gaat via allerlei omwegen verder, maar de legale verkoop kent dankzij de komst van de populaire MP3-spelers en de online muziekwinkels een grote groei.

 

iTunes[33]

 

[34]De iTunes Music Store (iTMS) is de online muziek service van computerfabrikant Apple. Deze werd in de Verenigde Staten geïntroduceerd op 28 april 2003. Op 26 oktober 2004 werd de iTunes Music Store ook in België en Nederland gelanceerd. Om de iTMS te bereiken vanaf een WindowsPC of een Macintosh via Internet maakt men gebruik van Apple's iTunes software.

In bijna elk land in Europa heeft Apple aparte overeenkomsten moeten sluiten omdat de regelgeving met betrekking tot auteursrechten nog lang niet over de hele Europese Unie dezelfde is. Maar vrijwel overal hebben de grote muziekbedrijven, zoals EMI, Sony BMG, Universal Music Group en Warner Music hun muziekbestanden beschikbaar gesteld. De iTMS omvat ook honderden onafhankelijke labels. Meer dan 1.500.000 muziekbestanden wordt via de iTMS aangeboden, inclusief de exclusieve tracks van artiesten als Bob Dylan, U2, Eminem, Sheryl Crow en Sting. Een prettige bijkomstigheid voor de muziekbedrijven is, dat vele oude of zeldzame muziek, of muziek voor een klein publiek nu via iTMS beschikbaar kan worden gesteld.

 

Voor €0.99 kunnen klanten een liedje downloaden en voor €9,99 een complete CD. De scherpe prijzen jagen de populariteit van iTunes de hoogte in want geen enkele online muziekwinkel kan hiermee concurreren. iTunes zelf houdt vreemd genoeg niet zoveel van het geld over: de winkel krijgt vier cent, de muziekuitgevers acht cent en de platenlabels 62 cent. De rest van het geld gaat op aan promotie en aan het in stand houden van de winkels. Om de concurrentie op afstand te houden maakt het bedrijf van AAC en Quicktime: audioformaten waar alleen een iPod of zeer specifieke software mee overweg kan. Volgens Apple zelf wordt van deze audioformaten gebruik gemaakt om een redelijke compressie/kwaliteit verhouding te bereiken.

 

Het bedrijf iTunes moet vooral de verkoop van de iPod bevorderen. Dat is inmiddels gelukt. 70% van de verkochte muziekspelers is een iPod. Apple ontwikkelt bovendien ook doorlopend nieuwe iPods met nieuwe mogelijkheden. Op de laatste versie kan je zelfs video bekijken en ook de dienst iTunes biedt nu video tegen betaling aan.

 

Ondanks het feit dat winst maken niet het primaire doel is van iTunes, werden er tot nu toe al 1 miljard nummers verkocht.[35] De koper van het miljardste nummer kreeg van Apple een 20" Apple iMac, tien 60 GB iPod spelers en een iTunes waardebon voor ongeveer 10.000 tracks.

Om bij iTunes te bestellen moet je lid worden van de site en alle aankopen betalen met creditcard. Iets wat niet zonder gevaar is. Krakers kunnen je kaart hacken en je tegoed opmaken. Daar is een oplossing voor gevonden in de vorm van PayPal[36] een soort van PrePay kaart die je vooraf moet opladen zoals bij telefoonkaarten.

 

In het eerste kwartaal van 2006 haalde Apple dan ook een recordomzet van 565 miljoen dollar. In dat eerste kwartaal werden 14 miljoen iPods verkocht. Dat maakt een totaal van 50 miljoen spelers sinds de lancering in 2001. iTunes is verantwoordelijk voor 80% van de online muziekverkoop.[37]

 

Microsoft & MTV: Urge[38]

 

[39]Het Internet evolueert elke dag en bijgevolg zal ook dit werk volgend jaar alweer hopeloos gedateerd zijn. Op het moment dat ik dit schrijf lanceert Microsoft samen met MTV een nieuwe muziekwinkel: Urge.[40] De vraag is of de dienst zal kunnen concurreren met Apple’s iTunes die zijn populariteit te danken heeft aan de mega populaire muziekspeler “iPod.”

 

De service zal flink gepromoot worden door beide bedrijven, onder andere vanuit de nieuwe versie van Windows Media Player die ook eind mei beschikbaar is.


Wat betreft de kosten is Urge vrijwel gelijk aan andere services zoals Napster en RealNetworks. Voor Urge moet 9,95 dollar per maand betaald worden als er alleen op de computer naar muziek geluisterd moet worden. Als de nummers ook nog op portable muziekspelers gezet moet worden, komt daar nog eens vijf euro per maand bij. De nummers werken met bijna alle muziekspelers, behalve de iPod natuurlijk.

In beide gevallen kan er onbeperkt gedownload worden uit de database van twee miljoen nummers. Bijzonder is dat de gedownloade nummers onbruikbaar worden zodra de gebruiker stopt met het betalen van zijn abonnement. Overigens kan er bij Urge ook gekozen worden om te betalen per nummer. De gebruiker betaalt dan net als bij iTunes 99 cent per nummer.
MTV zal Urge voorzien van exclusieve content van haar eigen muziekzender en gaat daarnaast 500 playlists leveren. Ook zijn er 24 blogs geopend waar te lezen valt over verschillende muziekstijlen, gebruikers kunnen dan eenvoudig gelijksoortige muziek vinden. Als laatste zijn er ook nog 130 internetradiostations voorzien.

Zoals gezegd zal Urge nauw gaan samenwerken met de nieuwe Windows Media Player. Zo zal het vanuit WMP zeer eenvoudig zijn om te zoeken en te navigeren in de grote muziekcollectie van Urge.

 

President Van Toffler van MTV Networks erkent de kracht van de iPod van marktleider Apple, maar denkt dat Urge mogelijkheden heeft om een succes te worden. "Slechts vijf procent van alle muziekverkoop gebeurt digitaal. Door onze muziekzenders en websites kunnen we mensen ervan overtuigen dat ze zich bij Urge moeten inschrijven."

 

Napster[41]

 

[42]Napster, de uitwisselingsdienst die eerder besproken werd, is sinds mei 2006 terug als legale winkel. Je kunt zowel downloaden per track als een abonnement nemen. Roxio, het bedrijf dat zich vroeger bezighield met het maken van software voor het branden van CD’s, kocht eerst het bedrijf Pressplay op en vervolgens de failliete inboedel van Napster[43]. Pressplay werkte met maandabonnementen waarbij mensen een bepaalde hoeveelheid muziek mochten downloaden. Omdat dit minder aantrekkelijk was dan het aanschaffen van een CD, werd het initiatief geen succes.

 

Door het succes van iTunes en door de ervaring die Napster heeft met het aanbieden van afzonderlijke nummers, worden de ervaringen van twee bedrijven gebundeld. Het Napster-logo blijft behouden.

De prijs komt overeen met de prijzen van andere online muziekwinkels. Of de track op een CD kan worden gebrand en hoe vaak de muziek op een draagbaar apparaat mag worden afgespeeld, verschilt per artiest. Napster heeft een database van 2 miljoen nummers en is dus concurrerend met iTunes en Urge. De titels worden aangeboden door de vijf grootste platenmaatschappijen.

 

Free Record Shop[44]

 

[45]De Nederlandse winkelketen Free Record Shop heeft naast de winkels in alle grote steden ook een Internet muziekwinkel. Je kunt er muziek kopen aan de prijs van €0,99 per nummer, maar er zijn ook DVD’s, games, boeken en ringtones te koop. De catalogus is met 750.000 nummers wel beduidend kleiner dan de voorgaande muziekwinkels. Nadeel is ook dat de nummers niet met alle MP3-spelers compatibel zijn. Wel met Windows Media Player, maar niet met de iPOD van Apple.

 

 

2.2 Internetradio

 

Internetradio of webradio is, de naam zegt het zelf, radio die via het Internet wordt verspreid. Kort nadat het Internet is ontstaan kon je al radio beluisteren via het web, maar de grote explosie is er pas gekomen nadat een nieuw soort van downloaden ontworpen werd. Die techniek, “streaming”[46] genaamd, maakt het mogelijk om een video of audiobestand via een netwerk te bekijken of beluisteren zonder dat je het eerst volledig moet downloaden. Eerder moest zo’n audiovisueel bestand in zijn geheel worden opgeslagen op je computer voor je het kon openen. Dit had lange wachttijden als gevolg.

Bij streaming worden de data van een bestand in een gecomprimeerde vorm als een continue stroom (stream) verstuurd en afgespeeld. Voor dit proces wordt geen ruimte op de harde schijf gebruikt en dat is handig omdat de meeste audiovisuele bestanden erg groot zijn. Bovendien kan het afspelen van een bestand direct beginnen nadat je het hebt opgevraagd. Door deze techniek kan je ook “live” naar radio-uitzendingen luisteren. Net zoals traditionele radio dus.

 

Naast de “webcasters” die enkel op het Internet uitzenden heb je ook de “bi-casters”[47] zoals Studio Brussel. Al hun uitzendingen via de ether zijn ook simultaan te beluisteren op het Internet. Het Internet is voor de radiostations een aanvulling met alleen maar voordelen. De radioshows kan je herbeluisteren, de playlist van een programma kan geraadpleegd worden, er zijn fora waar de luisteraars vragen kunnen stellen aan elkaar, maar ook aan de presentator.

Radio blijft klank zonder beeld. Een website kan het ontbrekende visuele aspect invullen en vervolgens het imago van een zender kracht bijzetten. De onzichtbare presentator krijgt hier ook een gezicht. Ook als je in een ander land verblijft, kan je blijven afstemmen op pakweg KLARA of Radio 2.

 

Een voordeel van de ‘internet only’ radiostations of webcasters is dat je je playlist kan personaliseren naar je eigen smaak en niet meer afhankelijk bent van de keuze van het radiostation. Nadeel aan webcasters is de vluchtigheid: vaak zijn het liefhebbers die de ene dag beginnen en de volgende dag weer stoppen.

Er zijn duizenden zenders beschikbaar met elk hun eigen genre. Gespecialiseerde websites bieden een mooi overzicht van welke kanalen er allemaal beschikbaar zijn.

 

Muziekbestanden en Muziekspelers

 

Om radio af te spelen heb je een speler nodig en dat is voor internetradio niet anders. Net zoals je merken hebt van stereo-installaties heb je merken van computer muziek spelers. Anders dan bij de radio in je huiskamer kan je computer speler niet eender wat spelen. Digitale muziek is namelijk gebonden aan een bepaald formaat. Vaak zijn dit gecomprimeerde geluidsformaten die door hun compactheid snel te downloaden zijn. Hieraan zijn twee nadelen verbonden:

 

· De geluidskwaliteit gaat achteruit.
Bij het comprimeren van audiobestanden worden frequenties verwijderd. Hoge of lage tonen die het menselijk oor bijna niet kan horen. De kwaliteit is goed in vergelijking met de bestandsgrootte, maar de kwaliteit van een CD blijft toch veel beter.

· Het grote aantal audioformaten.
Bijna elke hardware-fabrikant van muziekspelers heeft zijn eigen formaat en ook zijn eigen muziekspeler waarop dat formaat kan worden afgespeeld. Op de meeste spelers kunnen wel alle gangbare formaten worden afgespeeld, maar de wildgroei zorgt toch vaak voor onnodige problemen.

 

Muziekbestanden

 

Hieronder bespreken we kort de belangrijkste muziekbestanden van dit moment. Als je met digitale muziek werkt, word je geconfronteerd met diverse soorten muziekbestanden. Het lijkt moeilijk om mee overweg te kunnen, maar in de praktijk valt dit mee. De meeste bestanden zijn maar geschikt voor één toepassing. Als kwaliteit belangrijk is, gebruik je bijvoorbeeld best geen MP3 omdat hier veel kwaliteitsverlies is[48].

 

MP3[49]

 

Het bekendste audioformaat is MP3 of MPEG-1 Audio Layer III. MPEG staat voor Moving Pictures Experts Group. Een groep van bedrijven en organisaties die zich bezig houden met het keuren en standaardiseren van multimediacompressietechnieken. Het Duitse Fraunhofer Institut[50] heeft er met een ploeg van 80 mensen vijftien jaar over gedaan om het formaat te ontwikkelen.

Een MP3 is gemiddeld tien tot vijftien keer kleiner dan het origineel. Hierdoor is het heel geschikt om te gebruiken op het Internet. Tegenwoordig bestaan ook MP3PRO[51] en MP4. Ze komen overeen met MP3 maar converteren wat slimmer en sneller.

 

AC3[52]

 

AC3 of Audio Coding 3 is een digitale compressie methode voor meer dan één kanaal. Bekende voorbeelden zijn Dolby Surround[53]. Heel bekend is ook 5.1, het typische DVD-geluid met kanalen voor links, midden, rechts, links achter en rechts achter.

 

AAC[54]

 

Het geluidsformaat AAC of MPEG-2 Advanced Audio Coding werd ook ontwikkeld door het Fraunhofer Institut en was oorspronkelijk bedoeld voor professionele doeleinden. Het is de opvolger van AC3 en wil de vervanger van MP3 worden. Het formaat kan overweg met 48 geluidskanalen waar MP3 er maar 5 of 6 aan kan. De compressietechniek is vergelijkbaar met die van MP3 maar gebeurt op een efficiëntere manier. Ondertussen is het formaat zeer populair geworden door Apple’s iPod en iTunes. Het formaat is goed geschikt om hoge kwaliteitsmuziek via het Internet te verspreiden.

Een nadeel is dat niet alle muziekspelers het formaat AAC ondersteunen in tegenstelling tot MP3.

 

OGG VORBIS[55]

 

Ogg komt van ‘the Ogg project,’ een open-source multimedia-alternatief en Vorbis is de naam van het audiocompressieformaat.

Groot voordeel van dit formaat is de vrijheid ervan. Het formaat valt onder de GNU GPL[56] licentie en mag voor commerciële maar ook niet-commerciële doeleinden worden gebruikt zonder dat er royalty’s betaald moeten worden. De kwaliteit is ook beter dan MP3. Doordat de broncode openbaar is, kan ook iedereen helpen met het verder ontwikkelen van dit formaat.

Het enige nadeel van dit formaat is dat het nog niet zo bekend is en vooral wordt gebruikt door LINUX[57] gebruikers.

 

Real Audio[58]

 

RA of RealAudio is ontwikkeld door Real Networks. Het formaat werd als eerste gebruikt voor streaming audio. Dit vooral door de positieve eigenschap dat het zich aanpast aan de bandbreedte van de gebruiker. Op veel online muziek winkels wordt dit formaat gebruikt om fragmenten uit een nummer te laten horen. Nadeel is de zeer hoge compressie waardoor de kwaliteit soms slechts van radio- of telefoonkwaliteit is.

 

WMA[59]

 

WMA of Windows Media Audio werd ontwikkeld door Microsoft. De kwaliteit is vergelijkbaar met MP3 en het audioformaat is geschikt voor streaming audio. Een voordeel is dat je de bestanden kunt beveiligen. Nadeel is dat niet alle audiospelers dit formaat ondersteunen. Soms mag men het audioformaat zelfs niet ondersteunen door beperkingen die opgelegd worden door Microsoft.

 

WAV[60]

 

WAV of Waveform werd ook ontwikkeld door Microsoft, maar wordt in tegenstelling tot WMA wel door nagenoeg alle systemen ondersteund. WAV is het formaat dat je gebruikt om audio-CD’s te schrijven. Het formaat is een exacte geluidskopie van het origineel en alle informatie wordt dus bewaard. Doordat het geen compressie vorm is, is een wav-bestand heel groot en absoluut niet geschikt voor verspreiding via het Internet.

 

AIFF[61]

 

AIFF of Audio Interchange File Format is een opslagformaat voor geluidsbestanden die werd ontwikkeld door Apple. Dit is de standaard op Apple computers zoals WAV de standaard is bij Windows computers.

 

Muziekspelers

 

Windows media player[62]

 

[63]Deze gratis-speler werkt op de 2 meest verspreide browsers: MS Explorer (versie 4.0 en hoger) en ook Netscape Navigator/Communicator (versie3.0 en hoger). Hij speelt bovendien vrijwel alle bestandformaten: naast .asx van Windows ook MPEG, MP3, WAV, AVI , maar geen RealAudio.

De "Windows Media Speler" zit al standaard in de MS Explorer versies 5.0 en hoger. Deze WMP is een zogenaamde "alles-in-één-player” die alle bestandformaten aankan, inclusief MP3 en RealAudio en dus alle andere overbodig maakt. Hij bevat meer functies dan de "RealAudio Player", zoals een CD- en internetmediaspeler, een mediabibliotheek, een audio-CDmaker, een radio en optimalisatietools voor netwerk en bandbreedte.

 

Winamp[64]

 

[65]Winamp, van software bedrijf Nullsoft is een geluidsspeler die naast MP3 verschillende andere geluidsformaten kan afspelen. Er zit een equalizer in en met de playlist editor kan je persoonlijke afspeellijsten maken. De muziek kan net als bij de Windows Media Player visueel worden weergegeven. Het uitzicht kan via allerlei skins ook volledig worden aangepast.

 

 

iTunes[66]

 

[67]iTunes, is software gemaakt door Apple dat gebruikt wordt om via internet muziekbestanden te downloaden van de iTunes Music Store naar de harde schijf van uw computer of iPod, om deze en andere muziekbestanden (zoals MP3) mee te indexeren, om QuickTime-video's mee af te spelen en te beluisteren en om CD’s te branden. Sinds een tijdje bevat iTunes de mogelijkheid om podcasts toe te voegen doormiddel van RSS-feeds[68]. Het programma wordt meegeleverd met de iPod maar is ook gratis te downloaden bij iTunes. Met dit programma kan je ook CD’s omzetten naar een audioformaat die de iPod kan afspelen zoals MP3 of AAC.

 

Realplayer[69]

 

[70]RealPlayer, is een media speler van het bedrijf RealNetworks. Het programma speelt diverse multimedia formaten af zoals MP3, MPEG-4, Quicktime en uiteraard de .ra, .ram, en .rm bestanden van “Real Audio zelf. Windows-Media-Player-bestanden, kan hij niet afspelen. Het is de meest gebruikte speler voor ‘streaming audio’ en er bestaat een versie voor de besturingssystemen Windows, Mac, Solaris en Linux.

De eerste versie van RealPlayer werd geïntroduceerd in april 1995 onder de naam RealAudio Player. Het was een van de eerste programma's waarmee streaming audio en video afgespeeld kon worden. Versie 6 van RealPlayer kreeg de naam RealPlayer G2, versie 9 werd uitgebracht onder de naam RealOne Player. Er zijn twee versies, namelijk de gratis "Basic" versie en de betaalde "Plus" versie met extra functies.

 

Quicktime player[71]

 

[72]Zowel de "RealAudio Player Plus" als de "Windows Media Speler" hebben ook een versie voor de Apple Macintosh. Maar dé speler bij uitstek voor Mac is "QuickTime Player", overigens een product van Apple. Hij werkt op de twee grootste browsers, MS Internet Explorer en Netscape Navigator/Communicator en draait eveneens MP3 bestanden.

 

 

 

 

3 What is podcasting?

 

Definition on the free internet encyclopaedia Wikipedia[73]:

 

Podcasting is a method to distribute multimedia files like music videos or audio programs over the Internet for playback on personal computers or mobile devices like the iPod. Podcasts are distributed using either the RSS or Atom syndication formats.

[74]

 

Podcasting is a digital revolution. People can transmit their own radio shows on the internet. This type of shows have the advantage that you are not obliged to listen to them on a certain time. The transmission is an audio piece that you can download from the internet. Another advantage is that you can search the worldwide web four your favourite podcast show.

 

A podcast can handle any subject. You have ‘podcasters’ (the person who makes a podcast) that make a daily news review for example, but also podcasters that make a weekly review about science or even nuclear physics. Some of the podcasts are just music programs. The website of a podcaster offers direct download or streaming[75] of their files. However, a podcast is distinguished by it’s ability to be downloaded automatically using software capable of reading RSS or Atom feeds[76].

 

The current podcasting scene shares the same spirit and enthusiasm of the first radio pirates and their motto is: Almost live radio.

Podcasting's essence is about creating content (audio or video) for an audience that wants to listen or watch when they want, where they want, and how they want.

 

The expression “podcast” is a compound word. It comes from the word iPod and the word broadcasting. Mixed together you become “podcasting.” However the technology can be used on any digital player, the success of the iPod was an important step in the evolution of podcasting. RSS and Atom feeds are a technology that exists since 1997 but is now widely spread due to the explosion of podcast-sites on the internet.

 

RSS stands for “Really Simple Syndication” (although nobody knows for sure) and it is an application of the internet meta language XML[77]. RSS is used to make files available for a wide range of customers.

Normally, an internet page is nice composed with the use of ads and navigation systems. RSS is a raw version of this. It only shows you the headlines with a link to the original page. The information of the website is transmitted by the RSS system in a format in which other sites or programs automatically can show you the information on their own website. That information is called an RSS-feed.

 

Atom is a specific web feed program. It allows for example the podcast listener to subscribe to a website that changes his content regularly. Sites create or obtain specialized software to use this technology. It presents new articles in a list with a link to the full article or in this context, the podcast. Atom is developed by perceived deficiencies in the RSS format.

 

The word podcast is used for any multimedia program but there are people who like different words for different content. They think that a “podcast” should be an audio program just like a radio program. For video podcasts, there are circulating different neologisms like “vodcast”, “vidcast”, “video blogging” “vlogging” or “video casting.” The most used term is “vodcasting.” Other new words has exist for people, making podcasts: “podcasters.” Websites with special RSS aggregators with podcasts feeds they call “podcatchers.” For porn podcasts some people use the word “podnography.”[78] For ads in a podcast, the word is: “podmercial.” Microsoft even tried to push the word “blogcasting”[79] to avoid mentioning an Apple product. The attempt failed as “blogcasting” implied content based programs which is not always the case in a podcast. Creative Technology, another Apple concurrent offered “zencasts” to promote their portable digital player Zen[80].

 

The word “podcasting” has been “word of the week” by the Dutch dictionary Van Daele in 2005 and the New Oxford American Dictionary declared it even “word of the year” in 2005. The word was in the dictionary by 2006. The dictionary defined the term as: “a digital recording of a radio broadcast or similar program, made available on the Internet for downloading to a personal audio player.”

 

For the word “pod” various people suggested alternative interpretations of the word P-O-D.

For some it means “Personal Option Digital”[81] but by the end of 2004 the most used interpretation for Pod was “Personal On Demand.”[82]

 

 

4 A slice of podcasting history

 

The concept of podcasting was proposed by Tristan Louis[83] (author, blogger and leading man after different political sites) in October, 2000, and implemented in a different form by Dave Winer, a software developer and an author of the RSS format.

[84]Winer had discussed the concept, also in October 2000, with Adam Curry, a user of his software, and had received other customer requests for audioblogging features. Winer included the new functionality[85] in RSS 0.92, by defining a new element[86] called "enclosure"[87], which would simply pass the address of a media file to the RSS aggregator. Winer demonstrated the feature by enclosing a Grateful Dead song in his Scripting News weblog on January 11th, 2001[88].

 

For it’s first two years, the enclosure element had not many users. Winer's company incorporated the new feature in it’s weblogging product, Radio Userland, the program favoured by Curry, audioblogger Harold Gilchrist and others. Since Radio Userland had a built-in aggregator, it provided both the "send" and "receive" components of what was then called audioblogging[89]. All that was needed for "podcasting" was a way to automatically move audio files from Radio Userland's download folder to an audio player, either software or hardware.

 

While few developers of RSS-capable blogging software or aggregators made use of the enclosure element, in June 2003, Stephen Downes (a designer and theorist in the fields of online learning and new media) demonstrated aggregation and syndication of audio files in his Ed Radio[90] application. Ed Radio scanned RSS feeds for MP3 files, collected them into a single feed, and made the result available as SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) or Webjay audio feeds.

 

In September 2003, Winer created a special RSS feed with the audio-enclosure for his Harvard Berkman Center colleague Christopher Lydon's weblog, which previously had a text-only RSS feed. Lydon, a former New York Times reporter and huge media personality in America, had posted 25 in-depth interviews with bloggers, futurists and political figures, which Winer released to the feed[91].

Announcing the feed in his weblog, Winer challenged other aggregator developers to support this new form of content and provide enclosure support.

 

In October 2003, Winer and friends organized the first Bloggercon weblogger conference at The Harvard Berkman Center (The center is part of the Famous Harvard Law School and focuses on the legal study of cyberspace). CD’s of Lydon's interviews were distributed as an example of the high-quality MP3 content enclosures could deliver[92], Bob Doyle demonstrated the portable podcasting studio he helped Lydon develop, Harold Gilchrist, an early audioblogger, presented a history of audioblogging, including Adam Curry's early role, and Kevin Marks demonstrated a script to download RSS enclosures and pass them to iTunes for transfer to an iPod[93].

 

After the conference, Curry offered his blog readers an RSS to iPod script that moved MP3 files from Userland Radio to iTunes, and couraged other developers to build on the idea.

 

The first podcasting client with a user interface was iPodder and it was created by Adam Curry. It is available for Apple, Windows and Linux and it is an open-source program. However several people invented podcasting, Adam Curry is widely seen as the author of podcasting. The word goes that he made the first podcast in Belgium (Rijkevorsel). Curry is a Dutch-American MTV-VJ. Earlier he was a disc-jockey on the Dutch radio broadcaster “Veronica.” Till today, Curry has a daily podcast on the internet.[94]

 

[95]It was also in Belgium that two persons, lector media at the Hogeschool Ghent, Cindy De Smet and the Dutch software developer Erwin van Hunen created Doppler. It is a program for Windows that allows you to subscribe to podcasts and transfer them to your MP3 player. Today Doppler has over 5000 subscribers. It is the best enclosure program for the operation system Windows today. The difference with iPodder is the fast development. iPodder has to be tested on all the platforms first in opposite to Doppler that only works in Windows. Doppler is also very good integrated in the Windows Media Player. Doppler is freeware but not open-source.[96]

 

The term "podcasting" was one of several terms for portable listening to audioblogs used by journalist Ben Hammersley in the British Newspaper The Guardian on February 12, 2004, referring to Lydon's interview programs ("...all the ingredients are there for a new boom in amateur radio. But what to call it? Audioblogging? Podcasting? GuerillaMedia?")[97].

 

In September of 2004, Dannie Gregoire, an Internet pioneer, also used the term to describe the automatic download and synchronization of audio content. He also registered several 'podcast' related domains.[98] The use of 'podcast' by Gregoire was picked up by podcasting evangelists such as Dave Slusher, Dave Winer and Adam Curry, and entered common usage.

 

 

The Podcasting success exists out of the combination of:

 

· The breakthrough of broadband by the consumer

· The availability of small, low cost MP3 players with a lot of storage capability.

· A strong integration of a portable MP3 player and a management program for audio files. The first success combination was the iPod and iTunes.

· The insight to use the existing RSS/blog standards.

· The many people who like to publish their opinion in this way.

· The many people who like to choose to what they listen instead of being dictated what to listen to on regular radio.

 

 

5 How podcasting was hyped

 

After the introduction of podcasting by Adam Curry and Dave Winer the word spread rapidly because the weblogs of Curry, Winer and early podcasters where already popular.

The technology columnist Doc Searls began keeping track of how many “hits” the internet search engine Google found for the word “podcasts.”

The number keeps growing and today on May 2nd, 2006 there are 390.000.000 hits for the

word.

 

In 2004 the first phonetic search engine for podcasts where launched too. One of them is Podkey[100] and it helps podcasters to connect with each other. Before the end of October 2004, Podkey found podcasts across the United States, Australia and Sweden with topics like technology, music reviews and even veganism. In February 2005, little after the invention of podcasting, the American newspaper USA Today printed in one of it’s issues a file article about the hype. It profiled several podcasters and gave instructions for sending and receiving podcasts with the RSS technology. The article even featured a “Top ten” list[101] of the many podcast directories. One of them had already over 3000 podcast programs in it’s directory.

 

In the top ten you could find all kind of topics. The inventor Adam Curry was in the list with the still existing science podcast “The Daily Source Code”[102] and the number one at the time was “The Dawn and Drew Show,”[103] a “married-couple comedy.” It is a program format that was once popular on American broadcast radio in the 1940’s.

 

In November 2005 the first podcasting networks appeared.

The first was the Godcast Network and till today it still exists.

Definition on the site: A free global podcast network featuring Christian and other family-friendly audio content in MP3 format. (Listeners in 153 countries and counting)[104].

Today you can surf to the commercial site “The Podcast Network”. The site offers you a well-organized scheme of podcasts. You can choose out of daily podcasts about technology and science, entertainment, business, sport, comedy, lifestyle and even education.

 

In Belgium, Prime Minister Guy Verhofstadt has his own podcast[105]. It is the recording of the weekly press conference of the council of federal ministers. It is digitally recorded and you can listen to various fragments, sorted by subject.

 

It was the American Democratic senator John Edwards who was the first national-levelled politician to hold his own podcast.[106]

The show featured like the best podcasts around: a website with subscription feeds, guest appearances, questions from the audience, reviews and discussion of books and musical interludes of podsafe music. (Podsafe[107] music is another neologism invented in 2005 and it stands for music which is not protected by the law on copyright)

 

Since August 2005 even George W. Bush, the U.S. President has his own podcast. The White House website added an RSS feed to the previously downloadable files of the president’s weekly radio addresses under the name “White House Radio[108].” It is a weekly speech and in opposite to other podcasts you can follow word by word what the president says because the text appears. It is quite short so it is more like a feature for the blind.

 

Even American soldiers started to use podcasts. It is a great way to talk to their family at home and it was just a logical continuing of their earlier blogging sites.

 

In May 2005 the first book on podcasting was released. The book is called: “Podcasting, The Do-It-Yourself Guide.[109] It was written by Todd Cochrane[110]. Cochrane’s professional background is in aviation electronics and he has served the United States Navy for 21 years. With his enthusiasm for any new developments in technology he started a blog in 2001. The blog was very popular and in 2001 he launched the popular technology news site Geek News Central[111] and has worked hard to build a significant readership. After learning about podcasting in late 2004 he quickly started his own show and now it is one of the most popular technology news-based podcasts available. The podcast has over 1,2 million listeners every month. It compliments the Geek News Central Weblog.

 

Todd’s understanding of the coming change to media distribution and consumption led to the launch of Podcast Connect Inc.[112] in 2005. Cochrane is steadily working to implement unique podcasting opportunities that keep the podcaster best interest at heart. He is also a founder of the fast growing Tech Podcast Network[113].
In 2005 his book, “Podcasting, The-Do-It-Yourself guide,” was in the top ten of “Most Blogged-About Books.”
[114] It appeared in over 100 blogs. Only the Da Vinci Code did better with over 500 blogs only in
America.

 

Today there are just a few books about podcasting available. Funny is that on the other hand, there are many books available in a spoken podcast form.

 

In June 2005, Apple added podcasting to it’s free iTunes music software and has built a directory of podcasts at it’s iTunes Music Store. The customers were able to subscribe to, download and organize podcasts, which made a separate aggregator application unnecessary for many users. Apple also promoted the creation of podcasts by using it’s Music software Garageband and Quicktime.

 

In July 2005 the first People’s Choice Podcast Awards were held during Podcast Expo. The expo is the only podcasting industry event. It brings together influential podcasters, media, content creators and device makers to cover the complete range of business, marketing and legal issues for portable audio and video.

 

Another neologism invented by the podcasting scene is “podnography.”[115] As it is often the case with new technologies, pornography has become part of the scene. With the success of “vodcasts”[116] they could not stay behind.

 

The growing popularity of podcasting introduced a demand for music available for use on the shows without significant cost or licensing difficulty. Out of this demand, a growing number of tracks, by independent as well as signed acts, are now being designated “podsafe[117].”

Podsafe music is free of copyright. The only thing you have to do is saying who wrote the song. For many beginning musicians this is a good way to promote their music and with the lack of boundaries on the Internet this could result in a big international success.

 

In February 2006 the first official Guinness Book of Records World Record[118] for most popular podcast was awarded to The Ricky Gervais Show[119]. The show, produced by the online version of the British newspaper “The Guardian,” “Guardian Unlimited[120]” has an average of over a quarter of a million downloads per weekly episode. Ricky Gervais is the man who wrote the popular sitcom “The Office.”[121]

The second series of the podcast was distributed through audible.co.uk and was the first major podcast to charge consumers to download the show: at 95 pence per half-hour episode. But however people have to pay for the show now, it is regularly the most downloaded podcast.

 

 

6 How traditional broadcasters use podcasting

 

In the autumn of 2004,[122] radio stations began to investigate podcasting as suitable for delivering their programming, especially news and interview shows that were free of the complications of music licensing. The first pioneers were mainly English language public radio producers followed by commercial radio, and by broadcasters in other countries and other languages.

In the US, individual television stations also began audio-only podcasts of news programs.

 

In Belgium, the commercial radio station Nostalgie was the first to make podcasts of some of their programs, including their news bulletin and "400 secondes"[123] political interviews.

 

The VRT has started experiments and offers programs via podcasting.[124]

 

[125]The youth-oriented channel Studio Brussel offers 3 podcasts a week. You can listen to “de Afrekening,” a music chart program, “de Eburonen,” a humoristic show and “Studio Podcast,” with the greatest hits and funniest moment of the past week. The other VRT radio channels also have their own podcasts from classical to pop music.

 

The podcasts are a try-out to see if there is a market[126] for podcasts, because after all, the market exists and podcasting has become a new way to sell products. The VRT says to have more than 10000 subscribers and will probably offer more podcast shows in 2007.[127]

 

[128]The French-speaking public radios belonging to the RTBF started a full-scale podcasting offer on April 22, 2006. Podcasting started in the summer of 2005 on the youth-oriented Pure FM radio.

 

Although podcasting will not push away traditional radio, it’s not just a hype. An American research bureau found out that in America alone 860.000 people regularly listen to a podcast. They have also calculated that the number will increase to 56 million listeners by 2010.[129]

 

 

7 Vodcasting [130]

 

Vodcasting or video podcasting are terms used for the online delivery of video on demand or video clip content by Atom or RSS enclosures. The term is an evolution specialized for video, coming from the audio podcast and referring to Video On Demand (VOD). Podcasting has many derivatives but vodcasting is one of them that is almost as big as podcasting itself and therefore I included this brief chapter.

 

The logical step from radio transmission to video transmission was easily made. Next to audio, the internet is also a very good medium to transfer video. Motion pictures are getting compressed better and better every day to very small files which can be downloaded in a second. The Apple iTunes music store, version 5.0 supports the files and offers you many free vodcasts to subscribe to. The new online music store Urge, by Microsoft and MTV offers you video clips for the same price as a track, €0,99. [131]

 

From a web server, a vodcast can be distributed as a file or as a stream. Both methods have their advantages and disadvantages. Downloading complete vodcasts gives the user the ability to play the vodcasts offline on, for example, a portable media player like the new iPod fifth generation. With streaming you can seek (skipping portions of the file) without downloading the full vodcast. Streaming also gives better statistics and lower bandwidth costs for the servers, however users may have to face pauses in playback caused by slow transfer speeds.

 

A podcasting client may work with a separate portable MP3 player, or an integrated player like iTunes or Windows Media Player.

 

Vodcasting started in the Netherlands, for several reasons. First of all: over 60% of the Dutch have broadband Internet of 1 Mbit/s and faster so there's a large potential audience for on-demand video services.[132] Internet is much cheaper because of an overload of Internet server providers. In opposite to Belgium, there is also no download limit, so it does not matter how much data transfer you have. Second, vodcasting was pioneered and promoted by Dutch streaming specialist at vodcast.nl. Video blogging was promoted by Xolo.tv[133], a vlogging site (video blogging) from Amsterdam.

 

The possibility of on-demand content has major benefits for both publishers and subscribers. Publishers can still bundle content for their audience. Subscribers can consume content on-demand and don't need keyboard or mouse interfaces to choose channels and items, much similar to zapping through regular TV stations, and new episodes show up automatically, so the technology is ideal for on-the-go (iPod and mobile phones) and mass media consumption like TV.

 

Today the vodcasting scene is booming. People like moving images and there is the possibility of showing commercials. The National Basketball Association in America offers downloads of game vodcasts, church communities produce religious vodcasts and organisations from newspapers, television programs, car producer BMW[134] and even UNICEF[135].

 

 

8 How podcasting has an educational potential

 

The podcasting phenomenon can and already is exploited within education. There are many possibilities to give podcasting an educational place in the learning scheme. It is an opportunity for learners and teachers to show their creativity and imagination. Podcasting can also be used to make tourism guides.

 

For example in Ieper, the “In Flanders Fields” museum[136] launched an iTour. You can watch and listen to a vodcast while you are walking around in the fields. In the vodcast, some famous person gives you information and leads you the way. Meanwhile you get information about what you are seeing. Vodcasts like this are already being used in different city’s to offer you a tour guide through town. The special thing about it is a GPS system attached to the iPod that is in contact with a satellite and shows you the exact place where you are so you cannot get lost.

 

Another possibility is story telling. Hearing a story can be as entertaining as reading for children. For people who have failing vision or who are blind audio books are essential. The podcast is just a modern use of the many audio tapes and CD’s that are already available.

 

The third learning possibility that a podcast has is the do-it-yourself way. Being busy trying to make a podcast themselves children can find things out. They can develop ideas and make them happen. Making a podcast can be a good way for children to the exchange and sharing information with other people. There is a lot of study going on about the subject and different schools are already using podcasting.[137]

 

 

9 How to make your own podcast

 

Before we get into the technical issues of podcasting, let’s think about just some of the reasons why you would want to create your own podcast:

 

 

Podcasting is for anyone for any reason. It empowers you with a voice that can literally reach around the world.

In order to podcast you will need to learn a few skills:

 

1 How to record your audio and save it to an .MP3 file.

2 How to create an RSS file which holds the “directions” for sending your file when a user’s program like iPodder requests it.

3 How to write the “directions” that are inside the RSS file.

4 How to upload the RSS “feed” and your .MP3 file.

5 How to validate that the file is written correctly and will send the file correctly.

 

 

9.1 How to record your audio

 

Many podcasters work with the program called Audacity for many reasons:

1 It is easy to learn.

2 It has advanced features for those who want them.

3 You can download it for free.[141]

 

Other programs but not always free are Soundforge[142], Pro tools[143], Adobe Audition[144] and many more. If you find all this programs too complicated there is another alternative. Windows has it’s own recording utility called Sound Recorder and it is the easiest way to record just voice.

Sound Recorder will only save files in .wav format which means you will still have to convert your final recording into an .MP3 file. MusicMatch Jukebox[145] can also do this for you. There's a free version available on the net.

To record your voice you will also need a microphone. There are many types which are different in quality and price. Think about your budget and just buy a cheap unidirectional, dynamic microphone. That will do the job.

When you are ready to record, plug your microphone into your computer’s mike input and open up Windows's Volume Control. (Mac users use the equivalent. Sorry, I can't provide the specifics.) In Windows here's how:

Click: Start
Navigate to: Programs|Accessories|Entertainment|Volume Control
On Volume Control in the upper left hand corner Click: Options and highlight Properties
Select: Recording
Press: OK
Make sure you put a check in the Select box under where it says MIC.
The Volume switch can be adjusted using the slider control as you begin to do your recording

Start a new recording using Audacity, check your levels and begin your program.

When your audio is done and saved, you will need to remember to write down:

1 Where you saved it so you can upload it later.

2 What the exact file size is.

To do that, just:

1 Right click on the .MP3 file you created.

2 Click “properties” and note the size. As an example, it will look like this:
Size: 4.61 MB (4,834,743 bytes)

 

 

9.2 How to create an RSS feed file

 

[146]An RSS feed is actually a text file with the extension .rss . You can name it anything you like as long as it ends with .rss . As an example, we’ll call the one we’re going to create MyPodcast.rss.

Now, inside the RSS file are several directions created in what is called Extensible Markup Language or XML. It’s similar to HyperText Markup Language or HTML.

If you’ve ever written any HTML or just seen the code of a webpage, then you might know web pages are created using what are called “tags” like:

 

<Title> This is the Title of my page </Title>[147]

 

XML uses a similar tag system to describe exactly what is inside the RSS file.

The good news is, you can copy another RSS file as your template and then modify it like you want it.

 

Open up your windows Notepad by clicking:

 

Start | Run| and typing in Notepad then press ENTER

 

It’s important you use a text editor like Notepad because a text editor does not include any text formatting like a word processor.

If you used Microsoft Word to create your RSS file, it would fail miserably because of the hidden formatting.

Now, with Notepad open, copy this code into it:

<?xml version="1.0"?>

<rss version="2.0">

<channel>

 

<title>My Program</title>
<link>http://www.mywebsite.com/myaudio.mp3</link>
<description>My first podcast</description>
<language>en-us</language>
<copyright>2005</copyright>
<lastBuildDate>Today’s Date
*[148]</lastBuildDate>
<webMaster>youremail@whatever.com</webMaster>
<ttl>1</ttl>
<item>

 

<title>Today’s Radio Show - Monday</title>
<description>Here’s my Monday podcast. Hope you like it.</description>
<pubDate>Today’s Date
*[149]</pubDate>

<enclosure url="http://www.mywebsite.com/myaudio.mp3" length="4834743" type="audio/mpeg"/>
</item>
</channel>
</rss>

 

 

9.3 How to write the “directions” in your RSS file

 

As you can see, beginning with <item> there are ordered tags which describe exactly what your podcast is:

The title of it: <title></title>[150]
The description:
<description></description>
The publish date:
<pubDate></pubDate>
The MP3 file itself:
<enclosure />
The exact location:
url=" http://www.mywebsite.com/myaudio.mp3"
The exact length of file:
length="4834743"
And the type of file it is:
type="audio/mpeg"

 

A few rules about the tags:

 

 

The XML above describes one podcast beginning with <item> and ending with </item>

To add a second item, you could copy the code between <item> and </item> and change the specifics. For instance: the title, description, and date would all be different. Plus, your second podcast (.MP3 file) would most likely have different characteristics. As an example:

 

<enclosure url=”http://www.mywebsite.com/myaudio2.mp3” length=”(whatever this file’s length is)” type="audio/mpeg" />

 

Now you have created all the code you need for a podcast. Now, decide what the name of your RSS file will be and save it to your desktop or a directory you will remember where it is.

Example: MyPodcast.rss

When you are getting better in this it is possible to put other elements in your RSS file too. The example above is a simple model.

9.4 How to “upload” the MP3 file

An RSS file must be put on a server. If you have your own website, you already have a server holding your website. Use that server!

You upload your RSS file along with the MP3’s for your podcast using either an FTP (File Transfer Protocol) program or a webpage-based upload if you built your website using one of the many software interfaces many hosting companies now provide.

Either way, upload them to your website. Remember: if you decide to place these files in a separate folder on your server like /MyPodcast you will have to include that folder in the full address of your MP3 when you create that information using the <enclosure url= tag.

 

The essential part is to validate or making sure your RSS file is written correctly.

This is the easiest part of all. If you have written your RSS file correctly, just go to http://rss.scripting.com/ and type in the address of where you uploaded your RSS file. For instance:

 

http://www.yourwebsite.com/MyPodcast.rss

 

When you press the VALIDATE button, it will test out your RSS feed and tell you if it works or not. If you get an error message then you have made a mistake possibly in tags. Go back to your RSS file, open it in Notepad and inspect it to see where you might have made a mistake. One little error will mess the whole thing up.

Once your podcast has been validated, all you have to do is provide the address of your RSS file to anyone who wants to subscribe to your podcast.

 

In this example it would be:

 

http://www.yourwebsite.com/MyPodcast.rss

 

For people to receive your podcast, there are many free software programs designed specifically for this purpose.

Don’t forget to get your podcast listed in the many directories available on the Internet so people can subscribe to it.

 

 

10 Podcasting and the law[151]

 

I have made some podcasts myself. I am a dj and make a lot of mixes. There are a lot of sites[152] where I can post my podcasts but there is a problem with podcasting and the law.

When you create your own podcast, it is important to make sure all necessary rights and permissions are secured for the material included in your podcasts. This is relatively easy if you create all of the material that is included in your podcast yourself, but can become more complex when you include material created by other people. If you do not obtain the necessary rights and permissions, you may get into legal trouble for incorporating third party material into your podcast and for also authorizing others to use that material as part of your podcast. So in fact, the mixes I make and place on the Internet are very illegal!

 

The main legal issues for podcasters are related to copyright, publicity rights and trademark issues.

 

In the next chapters we will talk about the law and podcasting. I will be brief about the traditional copyright because that’s already long been taken care of. More interesting are the new developments in the copyleft area, read and find out. “The rules of the revolution” as mentioned in the podcasting legal guide.[153]

 

 

10.1 Copyright law[154]

 

Copyright law gives the owner of copyright the exclusive right to control certain activities in relation to the work. For example, under Belgian law, a copyright owner can control whether another person makes a copy of their work, makes changes to their work, distributes it to the public or makes a public performance of it. Consequently, any person other than the copyright owner who wishes to do any of the protected acts in relation to the work must secure permission from the copyright owner before doing so, unless an exception or exclusion applies.

When you make a podcast, you invoke several of copyright's exclusive rights, such as:

 

SABAM[155]

 

[156]SABAM (Belgian Society of Authors, Composers and Publishers)is the trade group that represents the BELGIUM recording industry. It supports and promotes it’s members creative and financial vitality. SABAM works to protect intellectual property rights of artists. So, basically, when you make a podcast and u use protected work you have to pay them.

 

The position of SABAM and other resembling companies in Europe has been discussed by the European Union recently. In every country, one company has a monopoly and that is, in context of the “World Wide Web” not right, so it looks like that will change in the near future. As a web caster you have to be able to pay money to the most profitable collecting company on the market.

For the time being, a podcaster has to pay to SABAM. Quick as they are, they have settled rates for online music in a non-commercial use. Podcasting is just an alternative way to make multimedia files, which are already online via HTTP or FTP, available via an RSS-feed so the rates for podcasting are the same as for offering online radio shows or music works. It does not matter whether your server is outside Belgium or Europe. You are the editor, and by living in Belgium you have to pay in Belgium.

 

This are the SABAM rates for a Belgian podcaster. There are a few distinctions:

 

These rates are based on the rates for web casting as showed on the SABAM website[157]. If SABAM would make the distinction between web casting and podcasting it is possible that podcasting will be more expensive because podcasts are files that can be downloaded.

 

The good news is that you do not need to secure the separate permission of the provider of a work in five main instances. These are:

 

When you use a fact, an idea, a theory or a slogan.[158]

 

Although an entire textual work may be protected by copyright, there are elements of that work that may not be subject to the exclusive rights of the copyright owner.

It is a general principle of copyright law that copyright does not extend to ideas. Copyright law only protects the creative expression. As a result of that, you can discuss the ideas and theories that are discussed in a blog, or opinion piece without asking the permission of the author or publisher.

Also, titles and short phrases or slogans will normally not be protected by copyright because they lack the necessary spark of creativity so they can be used without special permission. The first part, a fact, is not protected by copyright. This rule means, for example, that you can include in your podcast a discussion or an event reported in a newspaper without obtaining permission from the copyright owner of the newspaper. It also means you could describe and discuss cooking recipes in your podcast, because they do not generally receive copyright protection.

 

When the works are in the public domain[159]

 

You can use any work that is in the public domain without obtaining permission of the original author or copyright owner.

A work is in the public domain in Belgium either when the copyright term has expired or if copyright protection for that work was not maintained in the manner required to the law.

The term of copyright protection in Belgium is the life of the author plus 70 years after his death for content created by individuals. In Belgium, the copyright term will only have expired in works published before 1923. Works published in 1923 or later have had their term of copyright protection extended and can join the public domain since 1993.

 

A work may also be in the public domain because an author or copyright owner has dedicated their work to the public domain, such as for example, by using the Creative Commons Public Domain Dedication.

 

Using Belgian Government works[160]

 

Works that are created by Belgian government employees, as part of their official duties, are not protected by copyright. Similarly, federal statutes and judicial opinions are not protected by copyright.

 

You make a “fair use”[161]

 

You may make a “fair use” of a copyrighted text without obtaining permission of the copyright owner. A “fair use” is copying any protected material (texts, sounds, images, etc.) for a limited and “transformative” purpose, like criticizing, commenting, parodying, news reporting, teaching the copyrighted work. Under the Belgian copyright laws, fair use is not an infringement of copyright.

 

 

You are using Creative Commons-Licensed or “Podsafe” content[162]

[163]Creative Commons' licensed content is generally “podsafe” (safe for use in podcasts[164]) when your use is consistent with the license terms.

Creative Commons' licenses clearly signal to the public which uses you may make under the terms of the license and which uses require separate and specific permission is necessary.[165]

This means that it is important to check the terms of the Creative Commons license to identify the relevant uses that are authorized in advance. Compliance with the terms of the Creative Commons license is necessary because otherwise the license terminates and then your use will become infringing.

If you use Creative Commons-licensed work in your podcast, you will need to provide attribution in the manner specified by the author and/or licensor. In addition, you must keep intact any copyright notices that accompany the work, include the title of the work, and, any Uniform Resource Indicator that is provided by the licensor which also includes copyright or licensing information about the work. You also need to retain a notice or URL[166] for the license and the warranty disclaimer that applies to the work with each copy you make and distribute of it.

Briefly, the common Creative Commons license may limit your use of a CC-licensed work in the following ways:

 

If a Creative Commons licensed work is not licensed with one of these license restrictions, you are then free to use the work in one of the above manners. For example, a piece of content that is published under the Creative Commons Attribution license may be used for commercial and non-commercial purposes and can be used verbatim or adapted and turned into derivative works, without those derivatives needing to be “shared-alike” (so long as attribution is given). A Creative Commons Attribution-Non-Commercial licensed work can be used to make derivative works (so long as attribution is given and the work is used non-commercial). A Creative Commons Attribution-No Derivatives licensed work can be used for commercial and non-commercial purposes (provided attribution is given and the work is used only verbatim), and so on.

 

As part of Creative Commons customized licensing, the Creative Commons Sampling licenses permit you to make the following uses of content published under these licenses:

 

All of the Sampling licenses require that you attribute the original work and retain notice of the applicable license, similar to the corresponding requirements discussed in relation to the core CC-licensing. One additional thing to note to ensure your compliance with the Sampling licenses' terms is that when you attribute the original work and it’s creator, you must acknowledge that your derived work is a remix or includes only a portion of the original work.

 

 

 

 

How to find Creative Commons-licensed materials

Creative Commons licenses are expressed in two formats: the human readable summary of the key terms (Commons Deed)[167] and the actual license (Legal Code)[168].

You can identify Creative Commons licensed content in two ways: either by looking for a human-readable statement that a piece of content is licensed under a Creative Commons license. This can include, for example a statement like this:

“This work is licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 license” http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/.&rdquo;

And/or this may be indicated by the use of one of the Creative Commons logos or license buttons, such as the “some rights reserved” button:

 

Image:Somerights20.png[169]

Or the CC license buttons:

Image:By-icon.gifImage:Sampling-icon.gif

(From left to right: The “by:” button, the “sampling” button, the “equal share” button,
 the “non-commercial” button and the “sampling plus” button.)
[170]

 

You can also find Creative Commons licensed content through the customized Yahoo! and Google searches that are available in the “Advanced Search” pages for both search engines. The Yahoo! Advanced search page[171] clearly illustrates how you can limit your search results to Creative Commons-licensed works. In the Google Advanced Search page[172], by limiting your search according to “Usage Rights”, this will restrict your searching to find CC-licensed materials only.

There are also various content aggregator sites that offer a large amount of Creative Commons licensed works.[173]

One thing to note about Creative Commons licensed content generally is that you should be aware that all of the licenses contain a disclaimer of warranties, so there is no assurance that the licensor has all the necessary rights to permit reuse of the licensed work. The disclaimer means that the licensor is not guaranteeing anything about the work, including that she owns the copyright to it, or that she has cleared any uses of third-party content that her work may be based on or incorporate.

This is typical of so-called “open source” licenses, where works are made widely and freely available for reuse at no charge. In open content licensing, warranties and indemnities are best determined separately by private bargain, so that each licensor and licensee can determine the appropriate allocation of risk and reward for their unique situation. One option thus would be to use private contract to obtain a warranty and indemnification from the licensor, although it is likely that the licensor would charge for this benefit.

As a result of the warranty disclaimer, before using a Creative Commons licensed work, you should satisfy yourself that the person has all the necessary rights to make the work available under a Creative Commons license. You should know that if you are wrong, you could be liable for copyright infringement based on your use of the work.

 

For example: Hannes starts distributing the new U2 album under a Creative Commons Attribution-only license despite the fact that Hannes does not have the authority from U2 or it’s record label to do so. You copy it into your podcast (giving attribution as required by Hannes’ license). U2 (or, more accurately, it’s record company Sony) then sues you for copyright infringement. In this scenario, in the lawsuit you are liable directly to U2, you cannot make a claim against Hannes for indemnification or breach of warranties on the terms of the Creative Commons license. Of course, U2 may sue Hannes separately, but as to your own use of the album or songs in it, you will have to pay U2 without being able to make any contractual counter-claim against Hannes.

 

You should learn about what rights need to be cleared and when a fair use or fair dealing defence may be available. It could be that the licensor is relying on the fair use or fair dealing doctrine, but depending on the circumstances, that legal defence may or may not actually protect you. You should educate yourself about the various rights that may be implicated in a copyrighted work, because creative works often incorporate multiple elements such as, for example, underlying stories and characters, recorded sound and song lyrics. If the work contains recognizable third-party content, it may be advisable to independently verify that it has been authorized for reuse under a Creative Commons license. In addition, you may need to think about what other rights may attach to the content you wish to use, such as trademark or publicity rights.

 

 

10.2 Publicity rights[174]

 

Publicity rights allow individuals to control how their voice or image is used for commercial purposes in public. These rights are relevant to podcasting because, in many instances, a podcaster will do audio or video interviews, perform plays, sing songs, and produce all sorts of other spoken or visual content. When transmitting this sort of content, including the voices or images of anyone other than yourself, you may need to get permission from those people if you are using their voice or images for commercial purposes. For example, if you have images from an interview with someone on your podcast and you use those images to promote your podcast, you may need the permission from the individual appearing in the image.

 

 

10.3 Trademark Law[175]

 

“Trademark law is designed to protect consumers from being misled or deceived as to the source of goods and services, or the endorsement, sponsorship or affiliation of one good or service with another.”[176] For example, I cannot use the name STUBRU to suggest that my podcasts come from STUBRU or are in any way related to STUBRU if this is not the case.

While there may be little risk that you are going to use someone else's trademark to associate with your podcast, trademark law can be implicated in what you do and say in relation to your podcast in other ways. Because you may want to comment on a high-profile company or their branding, you should have some familiarity with trademark law so that you can minimize your risk of infringing trademark rights.

 

 

10.4 Notice

 

You should know that the issues mentioned in the previous chapters are just the top of the iceberg. When you look a little deeper into copyright you will see there are thousands of variations possible so when you make a podcast yourself you should check first where your problems involved copyright can be. In my case, the dj-podcast filled with popular protected music would be extremely expensive if I did it in a legal way. I am taking the risk but when you do, be aware that the police is watching.

 

 

11 Praktisch onderdeel

 

Als praktisch onderdeel heb ik zelf een aantal podcasts gemaakt. Zoals ik eerder al heb geschreven kan een podcast alle vormen aannemen. Ik heb twee illegale muziek podcasts gemaakt en gepost op een Amerikaanse website. Ik heb er ook één geplaatst op mijn eigen website. Met podcasting ga je echt de wereld rond. Twee weken nadat ik een muziekpodcast had gepost kreeg ik al een email met de vraag of de podcast mocht afgespeeld worden op een radiostation in San Francisco. Het station heet Kult Radio en ik heb natuurlijk van ja gezegd. Nu kan ik al zeggen dat ik als DJ in Amerika heb gedraaid en daar ben ik wel trots op.

 

Dit zijn de websites waar je mijn muziek podcasts kan vinden:

 

Omdat dit eindwerk een handleiding kan zijn voor mensen die met podcasting willen beginnen heb ik ook een podcast gemaakt die uitlegt hoe je een podcast maakt en waarom je een podcast zou willen maken. De podcast staat nog niet online maar staat op de bijgevoegde CD.

 

De tekst van de podcast:

 

Ok hier gaan we dan: Podcasting! In gedachten zie ik jullie wenkbrauwen al fronsen. Maar hoe vreemd het woord voor sommigen onder jullie ook klinkt, zo bekend is het nu ook al voor miljoenen mensen. In feite zit je er al midden in maar luister nog even verder en alles zal duidelijk worden.

Het vreemde woord podcasting komt van twee aparte woorden: iPod en broadcasting. Een iPod is zo’n witte MP3-speler en broadcasting betekent uitzending. Maar we komen hier straks nog even op terug.

Eerst en vooral: Wat is een podcast?

Wel, een podcast is een op het internet geplaatste audio of video uitzending die voorzien is van een code waardoor een computer het automatisch kan downloaden.
Of in vaktermen: een audio- of videobestand, met een RSS-feed dat door een podcatcher kan herkend worden.

Podcasting is eigenlijk gewoon een simpele manier om automatisch, de op regelmatige basis op het internet gepubliceerde, podcast-uitzendingen op je computer en vervolgens op je iPod of mp3-speler te zetten. Zodat je ze kan beluisteren waar en wanneer je dat zelf wil!

Wat heb je daar nu voor nodig?

 

Wel, een internetaansluiting is essentieel en liefst breedband zodat het downloaden geen uren duurt. Nog essentiëler is een computer maar dat had je wel al door denk ik. Daarnaast heb je ook nog een MP3-speler nodig. En nee, dat hoeft géén dure iPod te zijn. Als je alles hebt dan moet je nog een podcatcher op je computer hebben. Dat is een programma die voor jou de podcasts zoekt waar je op bent geabonneerd. Als je op Google podcatcher intikt dan vind je er meteen. Ik werk met programma’s zoals iTunes, Doppler en iPodder. Als je zo’n programma hebt dan kan je je abonneren op een podcast. Dan moet je de RSS-feed -dat is het internetadres van de podcast waarvan je automatisch de nieuwe afleveringen wil downloaden- invoeren. Zo’n RSS-feed staat meestal aangeduid als een oranje pictogram waarop je kan klikken.

 

Als je dat hebt gedaan dan zal jouw programma bij het verschijnen van nieuwe podcasts op die site die automatisch op je harde schijf zetten en als je wil zelfs op je MP3-speler.

Wat podcasting zo geweldig maakt is dat je je kan abonneren op podcasts die binnen jouw intressesfeer liggen en dat geeft een verrijking en verruiming van je luistermogelijkheden. Je laadt ze op je MP3-speler en je kan er overal mee naartoe. Ondertussen kan je kennis opdoen over je hobby, beroep of gewoon luisteren naar je favoriete muziek die je misschien nergens op de gewone radio vindt.

Podcasting bestaat nu 3 jaar en is eigenlijk door verschillende mensen tegelijk bedacht. Algemeen wordt de Nederlandse MTV-vj Adam Curry als dé uitvinder gezien. Dat klopt voor een deel, maar het was samen met een aantal mensen die dat systeem van RSS en de podcatcher websites hebben uitgewerkt. Het woord podcasting zelf is voor het eerst gevallen in een engels artikel uit de krant The Guardian. De schrijver van het stuk wierp een paar namen op voor de nieuwe ontwikkelingen waar Curry en anderen mee bezig waren. Guerillamedia en audioblogging raakten snel in de vergeethoek. Podcasting werd ineens door iedereen gehypet.

 

Maar tot zover deze ongelofelijk korte geschiedenis. Je weet nu al waar ze vandaan komen, maar hoe maak je er nu zelf één? En waarom?

 

Er zijn verschillende redenen om het te doen. Je denkt misschien dat je je carriere als radiopresentator hebt gemist of je wil als dj je mixen aan meer mensen laten horen. Het kan ook zijn dat je een muziekband hebt en je wil via het internet reclame maken. Of je wil gewoon eens goed op het Vlaams Belang kakken. Soit we beginnen eraan want, en schrijf op: een podcast mag niet te lang duren of er luistert geen kat naar.


De eerste stap is natuurlijk je audio opnemen. Daar heb je een programma als audacity voor nodig. Audacity is gratis, het is gemakkelijk om te leren en er zitten goeie functies op om geluid te bewerken. Er zijn heel veel programma’s mogelijk maar als dat allemaal te moeilijk is dan neem je de geluidsopnemer die in Windows zelf zit. Eenvoudiger kan het niet.

 

Als je dat al hebt dan heb je ook nog een micro nodig. Ik spreek nu in een goeie Shure micro maar voor 10 euro kan je al een micro kopen. Je beslist zelf hoeveel geld je aan de kwaliteit wil hangen eh. Als je klaar bent om op te nemen dan plug je je microfoon in de micro ingang van je computer en kan je beginnen. Zorg ervoor dat je een scenario hebt klaar liggen zodat je niet begint te twijfelen over wat je wil zeggen. Pas als je een hele tijd ervaring hebt kan je zonder vooraf geschreven tekst je programma volpraten maar hoe dan ook moet je toch weten wat de grote lijnen zijn. Wat ook heel belangrijk is: zorg ervoor dat je muziek podsafe is. Wat is dat nu weer podsafe?

 

Wel dat is muziek die vrij is van auteursrechten. Als je beschermde muziek gebruikt kan het zijn dat je opeens de beheersmaatschappij SABAM achter je aan krijgt en dan moet je een boete betalen omdat je geen aanvraag hebt gedaan. Podsafe muziek kan je vinden op bv electrobel.be, Daar vind je nummers die gemaakt zijn door mensen die op deze manier reclame voor hun werk maken. Soms moet je wel een beetje zoeken want er zitten vaak nogal experimentele nummers tussen. Als je “podsafe” intikt op Google vind je nog duizenden links naar sites met podsafe muziek.

 

Als je audio is opgenomen moet je ervoor zorgen dat je opschrijft waar je je bestand kan terugvinden in je computer en hoe groot je bestand is. Je slaat je bestand best op in een MP3 formaat, dat verkleint het volume en zorgt dat iemand die je show wil downloaden daar geen uren mee bezig is. Je kan ook kiezen voor AAC of OGG VORBIS. De keuze is aan jou.

 

Als je wil kan je ook zelf een rss-feed van je bestand maken maar dat is met van die ingewikkelde computercodes die ik hier nu niet kan tonen. Als je dit wil dan zoek je gewoon naar RSS-feed tutorials en die leggen dan stap voor stap uit hoe je zo’n RSS-feed maakt en zo moeilijk is het ook niet, gewoon wat knip en plak werk.


Wil je zonder code werken dan laad je je bestand gewoon op op een website. Daarvoor heb je wel webspace nodig. Je kan die op je eigen webspace zetten maar sommige websites zoals podcast.com stellen die ook ter beschikking. Dan sta je wel tussen een pak andere podcasts en is de kans klein dat ze op de jouwe klikken. Als je jouw podcast op iTunes, de online muziekdienst van Apple wil krijgen, moet je daar simpelweg op podcast klikken en je gegevens achterlaten.

 

En dan ben je klaar.

 

Podcasting is eenvoudig en dat maakt ook dat er zoveel podcasts te vinden zijn. Zorg ervoor dat je podcast inhoudelijk iets voorstelt want weet dat de grootste massa podcasts eindeloos gezever is en dat wil je toch niet eh. Je werkt mee aan iets dat in zijn kinderschoenen staat maar zeker is dat het gaat groeien. Laat gewoon je stem horen.

 

 

12 Besluit

 

Mijn eindwerk is af. Maar toch voelt het niet zo. Als je dag in dag uit bezig bent met het samenstellen van een dossier dan wil je daar ook mee verder doen. De geschiedenis wordt elke dag langer. Toch moet je je erbij neerleggen en bedenken dat alles ook lang na ons leven zal doorgaan.

Je in iets vastklampen vind ik gewoon een eigenschap waar elke journalist mee gezegend moet zijn. Als ik op mijn stage éénmaal ergens mee bezig was dan bleef het ook lang na het nieuwsfeit mijn dossier. Ik mocht de nieuwe evolutie opvolgen en dat is een leuk gevoel. Beetje bij beetje specialiseer je je in iets. Als je later wil opinies schrijven kan je ook niet anders dan op deze manier inzicht in iets te krijgen.

 

Met podcasting ben ik op de goede weg. Ik weet goed genoeg dat ik er nog lang niet ben.

Ik weet nu al wat podcasting is, waar het vandaan komt, hoe je er één maakt en waarvoor je moet oppassen op het gebied van auteursrecht. Over de toekomst weet ik een klein beetje maar dat is dan ook de toekomst. Je kan hoogstens akte nemen van een paar evoluties om daaruit op te maken waar podcasting naar toe kan evolueren.

 

Ik heb in dit eindwerk een uitgebreide geschiedenis behandeld op het gebied van muziek op het internet omdat deze evoluties essentieel geweest zijn voor het ontstaan van podcasten. Het was eerst saai maar uiteindelijk wel leuk om meer te weten over technische eigenschappen van geluidsformaten en muziekspelers. Ook de techniek die achter peer-to-peer netwerken zit was nieuw voor me. Ik had nooit gedacht dat ik me daarvoor zou kunnen interesseren maar het is nu toch zo. Zo technisch is het nu ook niet, het is een hopelijk voor iedereen begrijpbare uitleg, een basis. Er zijn nog duizenden varianten van spelers, formaten en netwerken beschikbaar maar die zijn niet zo essentieel. Ik hoop dat dit eindwerk duidelijk uitlegt wat podcasting is en waarom het belangrijk genoeg is om er een volledig werk aan te besteden.

 

Podcasting is iets wat me nu niet meer zal loslaten. Aan de ene kant ben ik blij dat ik deze scriptie heb gemaakt maar aan de andere kant weet ik dat dit bescheiden werk niet lang up-to-date zal blijven. Het is een ontwikkeling op internet gebied die mijn inziens belangrijk is maar evengoed niets kan voorstellen.

 

Omdat ik afstudeer als radiojournalist vond ik het gewoon boeiend om iets te maken over audio op het Internet. Onderzoeken tonen aan dat traditionele radio alleen maar populairder wordt door de ontwikkelingen op het gebied van internetradio en podcasting. De digitale en analoge wereld vullen elkaar aan en zullen dit in de toekomst alleen maar meer doen. Ik vind het dan ook belangrijk om goed op de hoogte te zijn op het gebied van internet evoluties. Want daar ligt mijn toekomst.

 

 

13 Bibliografie

 

13.1 Boeken

 

 

13.2 Tijdschriftartikels

 

13.3 Krantenartikels

 

13.4 Internetbronnen

 

home lijst scripties inhoud  

 

[1] www.indymedia.be

[2] Bron: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ (Geraadpleegd op 10 mei 2006)

[3] Zie hoofdstuk 4

[4] Engels: peer = gelijke

[5] Een tijdlijn van de gebeurtenissen bij Napster: zie bijlage 1.

[6] (Logo: www.napster.com)

[7] Bron: XXX. 5 maart 2001. “De ondergang van Napster.” Oor 2001 (8) 24-26

[8] http://metallica.sucks.tripod.com/ (Geraadpleegd op 28 april 2006)

[9] COUMANS WIL. 24 april 2003. “Muziekindustrie klaagt tegen investeerders in Napster. Zeepopera kent geen einde.” Breekpunt nieuws. URL: http://www.breekpunt.nl/nieuwsbericht.asp?id=6643 (Geraadpleegd op 28 april 2006)

[10] BBC News. 26 september 2000. “Net reversal for Offspring.” BBC News online. URL: http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/942903.stm (Geraadpleegd op 28 april 2006)

[11] RAINIE LEE. 8 Juni 2000. “Internet Tracking Report

Pew Internet & American Life Project. Pewinternet.” URL: http://www.pewinternet.org/pdfs/MusicReportFull.pdf (Geraadpleegd op 28 april 2006)

[12] MATHEWS ANNA. 14 juni 2000. “New survey says Net spurs CD sales.” Wall street journal online. URL: http://news.zdnet.com/2100-9595_22-521547.html (Geraadpleegd op 28 april 2006)

[13] COUMANS WIL. 24 april 2003. “Muziekindustrie klaagt tegen investeerders in Napster. Zeepopera kent geen einde.” Breekpunt nieuws. URL: http://www.breekpunt.nl/nieuwsbericht.asp?id=6643 (Geraadpleegd op 28 april 2006)

[14] OOR online. 5 maart 2001. URL: http://www.oor.nl/news_details.asp?id=321 (Geraadpleegd op 28 April 2006)

[15] Zie pagina 20

[16] Zie hoofstuk 11

[17] Logo: www.gnutella.com

[18] Logo: www.limewire.com

[19] VIRIJEVICH PAUL. 11 juli 2005. “Limewire: open source brings commercial success.” Newsforge, The Online Newspaper for Linux and Open Source. URL: http://software.newsforge.com/article.pl?sid=05/06/30/217213&from=rss (Geraadpleegd op 29 april 2006)

[20] De GNU General Public License of kortweg de GPL is een software licentie, bedacht door Richard M. Stallman. Deze licentie-overeenkomst gaat over vrije software.

[21] www.soulseek.com

[22] Logo: www.soulseek.com

[23] Soulseek newsforum. URL: http://forums.slsknet.org/BB2/viewtopic.php?p=46827&sid=b2eb7f83711a4e16ec7768e0f563c758 (Geraadpleegd op 29 april 2006)

[24] www.imesh.com

[25] Logo: www.imesh.com

[26] www.kazaa.com

[27] Logo: www.kazaa.com

[28] RTL. 19 december 2003. “Hoge raad: Kazaa mag muziekdienst aanbieden op internet.” RTL. URL: http://www.rtl.nl/(/financien/rtlz/nieuws/)/components/financien/rtlz/2003/12_december/19-kazaa_legaal_hoge_raad_buma_stemra.xml (Geraadpleegd op 29 april 2006)

[29] www.bittorrent.com

[30] Logo: www.bittorrent.com

[31] http://www.edonkey2000.com/

[32] Zie bijlage nr. 2

[33] www.itunes.com

[34] Logo: www.itunes.com

[35] DOORN JEROEN. 23 februari 2006. “Apple verkoopt één miljard nummers.” Webwereld. URL: http://www.webwereld.nl/articles/39946/apple-verkoopt-1-miljard-nummers.html (Geraadpleegd op 18 maart 2006)

[36] www.paypal.com (Geraadpleegd op 12 februari 2006)

[37] Bron: www.apple.com

[38] www.urge.com

[39] Logo: www.urge.com

[40] WDP. Woensdag 17 mei 2006. iPod en iTunes onder vuur. De Standaard Online. URL: http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=G8QSC3BJ (Geraadpleegd op 17 mei)

[41] www.napster.com

[42] Logo: www.napster.com

[43] ASSOCIATED PRESS. 20 mei 2003. “Roxio buys Pressplay,Napster lives.” Wired news. URL: http://www.wired.com/news/digiwood/0,1412,58895,00.html (Geraadpleegd op 18 maart 2006)

[44] www.freerecordshop.com

[45] Logo: www.freerecordshop.com

[46] Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Streaming_media (Geraadpleegd op 6 februari 2006)

[47] Bron; “Internetradio is springlevend.” Nieuwsbronnen. URL: http://www.nieuwsbronnen.com/klassiekemuziekradios/internetradio.html (Geraadpleegd op 6 februari 2006)

[48] Bron: www.multidesk.be (Geraadpleegd op 5 februari 2006)

[49] Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/MP3 (Geraadpleegd op 5 februari 2006)

[50] http://www.iis.fraunhofer.de/ (Geraadpleegd op 5 februari 2006)

[51] http://www.mp3prozone.com/ (Geraadpleegd op 5 februari 2006)

[52] http://ac3filter.sourceforge.net/ (Geraadpleegd op 5 februari 2006)

[53] http://www.mp3prozone.com/ (Geraadpleegd op 6 februari 2006)

[54] Bron: http://www.apple.com/quicktime/technologies/aac/ (Geraadpleegd op 12 februari 2006)

[55] http://www.vorbis.com/ (Geraadpleegd op 13 februari 2006)

[56] http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html (Geraadpleegd op 13 februari 2006)

[57] Alternatief besturingssysteem. Vergelijkbaar met Windows.

[58] http://netherlands.real.com/realmusic/?&src=ZG.nl.idx

[59] http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.mspx

[60] http://en.wikipedia.org/wiki/WAV (Geraadpleegd op 5 februari 2006)

[61] http://www.borg.com/~jglatt/tech/aiff.htm (Geraadpleegd op 18 maart 2006)

[62] http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.mspx (Geraadpleegd op 19 februari 2006)

[63] Logo: http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.mspx

[64] http://www.winamp.com (Geraadpleegd op 19 februari 2006)

[65] Logo: www.winamp.com

[66] www.itunes.com (Geraadpleegd op 19 februari 2006)

[67] Logo: www.itunes.com

[68] Zie hoofdstuk 4

[69] http://netherlands.real.com/realmusic/?&src=ZG.nl.idx (Geraadpleegd op 5 maart 2006)

[70] Logo: www.realnetworks.com

[71] http://www.apple.com/quicktime/download/win.html (Geraadpleegd op 5 maart 2006)

[72] Logo: www.apple.com

[73] http://en.wikipedia.org

[74] Logo: http://wiki.creativecommons.org

[75] Zie hoofdstuk 4.2

[76] Zie hoofdstuk 3

[77] XML: Extensible Markup Language

[78] http://podnography.com/ (Geraadpleegd op 15 mei 2006)

[79] DUNCAN A. LAURIE. 12 juli 2005. “Blogcasting anyone?” tuaw. URL: http://www.tuaw.com/2005/07/12/blogcasting-anyone/ (Geraadpleegd op 15 mei 2006)

[80] GRAHAM TOM. 5 januari 2006. “Zencasts; the new podcasts?” Neowin. URL: http://www.neowin.net/index.php?act=view&id=31988 (Geraadpleegd op 15 mei 2006)

[81] SEARLS DOC. 28 september 2004. “DIY radio with podcasting.” IT Garage. URL: http://www.itgarage.com/node/462 (Geraadpleegd op 1 mei 2006)

[82] Bron: http://news.com.com/5208-12-0.html?forumID=1&threadID=8039&messageID=55499&start=-139

[83] TRISTAN LOUIS. 13 oktober 2000. “Some suggestions for RSS .92.” URL: http://groups.yahoo.com/group/syndication/message/698 (Geraadpleegd op 1 mei 2006)

[84] Adam Curry (Photo www.weblogs.com)

[85] http://backend.userland.com/rss092 (Geraadpleegd op 18 maart 2006)

[86] WINER DAVE. 27 december 2000. URL: http://www.scripting.com/2000/12/27.html (Geraadpleegd op 5 februari 2006)

[87] WINER DAVE. 31 oktober 2000. URL: http://davenet.scripting.com/2000/10/31/virtualBandwidth (Geraadpleegd op 5 februari 2006)

[88] WINER DAVE. 1 januari 2001. URL: http://www.scripting.com/2001/01/11.html (Geraadpleegd op 5 februari 2006)

[89] CURRY ADAM. 21 oktober 2002. URL: http://radio.weblogs.com/0001014/2002/10/21.html#a2427 (Geraadpleegd op 5 februari 2006)

[90] DOWNES STEPHEN. Juni 2003. URL: http://www.downes.ca/ed_radio.htm (Geraadpleegd op 5 februari 2006) (Geraadpleegd op 5 februari 2006)

[91] LYDON CHRIS. 9 september 2003. URL: http://blogs.law.harvard.edu/lydon/allInterviews (Geraadpleegd op 13 februari 2006)

[92] GRURNET ANDREW. 2003. URL: http://blog.grumet.net/2005/04/26/ (Geraadpleegd op 13 februari 2006)

[93] MARKS KEVIN. 4 oktober 2003. URL: http://epeus.blogspot.com/2003_10_01_epeus_archive.html#106527364652597310 (Geraadpleegd op 13 februari 2006)

[94] VAN BRAEKEL LUC. 26 december 2004. “Podcasting, de internet-trend van 2005.” LVB. URL: http://lvb.net/item/721 (Geraadpleegd op 4 april2006)

[95] Logo: www.doppler.com

[96] VAN BRAEKEL LUC. 26 december 2004. “Podcasting, de internet-trend van 2005.” LVB. URL: http://lvb.net/item/721(Geraadpleegd op 4 april 2006)

[97] HAMMERSLY BEN. 12 februari 2004. “Audible Revolution.” The Guardian. URL: http://technology.guardian.co.uk/online/story/0,3605,1145689,00.html (Geraadpleegd op 4 april 2006)

[98] www.podcast.net (Geraadpleegd op 4 april 2006)

[99] SEARLS DOC. 28 september 2004. “DIY radio with podcasting.” IT Garage. URL: http://www.itgarage.com/node/462 (Geraadpleegd op 5 februari 2006)

[100] www.podkey.org (Geraadpleegd op 6 februari 2006)

[101] DELLA CAVA MARCO R. 2 augustus 2005. “Podcasting: it’s all over the dial.” USA Today. URL: http://www.usatoday.com/money/media/2005-02-08-podcasting_x.htm (Geraadpleegd op 8 februari 2006)

[102] http://www.dailysourcecode.com/ (Geraadpleegd op 8 februari 2006)

[103] http://dawnanddrew.podshow.com/ (Geraadpleegd op 8 februari 2006)

[104] http://www.godcast.org/ (Geraadpleegd op 8 februari 2006)

[105] http://premier.fgov.be/nl/podcastlast.html (Geraadpleegd op 8 februari 2006)

[106] http://oneamericacommittee.com/ (Geraadpleegd op 8 februari 2006)

[107] Zie hoofdstuk 11

[108] http://www.whitehouse.gov/radio/(Geraadpleegd op 8 februari 2006)

[109] Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Podcasting_The_Do_it_Yourself_Guide (Geraadpleegd op 8 februari 2006)

[110] Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Todd_Cochrane (Geraadpleegd op 8 februari 2006)

[111] www.geeknewscentral.com

[112] www.podcastconnect.com

[113] www.techpodcasts.com (Geraadpleegd op 6 mei 2006)

[114] New York Times. URL: http://www.nytimes.com/ref/books/blogged-books.html

[115] www.podnography.com

[116] Zie hoofdstuk 8

[117] Zie hoofdstuk 11

[118] http://www.rickygervais.com/guinnessrecord.php (Geraadpleegd op 6 mei 2006)

[119] http://www.guardian.co.uk/rickygervais (Geraadpleegd op 6 mei 2006)

[120] http://www.guardian.co.uk/ (Geraadpleegd op 6 mei 2006)

[121] http://www.bbc.co.uk/comedy/theoffice/ (Geraadpleegd op 6 mei 2006)

[122] http://en.wikipedia.org/wiki/Podcasting_by_traditional_broadcasters (Geraadpleegd op 14 mei 2006)

[123] http://www.nostalgie.be/podcast.html (Geraadpleegd op 14 mei 2006)

[124] http://stubru.be/stubru_master/stubru/stubrunieuws/podcasts/index.html (Geraadpleegd op 14 mei 2006)

[125] Logo: www.stubru.be

[126] DBJ. 19 november 2005. “U podcast toch ook?” De Standaard online. URL: http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=G4SKHHBI (Geraadpleegd op 16 mei 2006)

[127] http://www.digitaleradio.be/dab/hoeluisteren/pc/podcasting.html (Geraadpleegd op 16 mei 2006)

[128] Logo: www.purefm.com

[129] DBJ. 19 november 2005. “U podcast toch ook?” De Standaard online. URL: http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=G4SKHHBI (Geraadpleegd op 18 mei 2006)

[130] http://nl.wikipedia.org/wiki/Vodcast (Geraadpleegd op 18 mei 2006)

[131] VRTNIEUWS.NET. 15 mei 2006. “MTV gaat online videoclips verkopen.” VRT. URL: http://www.vrtnieuws.net/nieuwsnet_master/versie2/nieuws/details/060515MTVOnline/index.shtml (Geraadpleegd op 18 mei 2006)

[132] REMONDO. 29 september 2005. URL: http://www.remondo.nl/2005/02/ (Geraadpleegd op 18 mei 2006)

[133] http://www.xolo.tv/ (Geraadpleegd op 18 mei 2006)

[134] http://podcast.bmw.com/en (Geraadpleegd op 18 mei 2006)

[135] http://www.unicef.org/videoaudio/video_vodcast.html (Geraadpleegd op 18 mei 2006)

[136] www.inflandersfields.be

[137] Russel educational consultancy and productions. www.recap.ltd.uk (Geraadpleegd op 18 mei 2006)

[138] http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=2225872 (Geraadpleegd op 18 mei 2006)

[139] www.arcticmonkeys.com (Geraadpleegd op 19 mei 2006)

[140] Zie hoofdstuk 7

[141] Download Audacity on http://audacity.sourceforge.net/ There are Windows, Mac OS 9 or X, and Linux/Unix versions available. You will also have to download the LAME MP3 encoder which allows Audacity to export MP3 files. You will see the download link for that on the same page as the Audacity download. (Geraadpleegd op 19 mei 2006)

[142] http://www.sonicfoundry.com/ (Geraadpleegd op 19 mei 2006)

[143] http://www.digidesign.com/ (Geraadpleegd op 19 mei 2006)

[144] http://www.adobe.com/products/audition/ (Geraadpleegd op 19 mei 2006)

[145] http://radio.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?zi=1/XJ&sdn=radio&zu=http%3A%2F%2Fwww.tkqlhce.com%2Fclick-1766091-5676440 (Geraadpleegd op 19 mei 2006)

[146] Logo: http://wiki.creativecommons.org

[147] Bron: How to create an RSS-file: www.radio.about.com by Corey Deitz (Geraadpleegd op 19 mei 2006)

[148] Make sure you express the date in the format of hh:mm:ss. Also, you have to tell what timezone you are in, relative to GMT. Example: Sat, May 15 2006 15:00:00 +0100 (+0100 stands for GMT + an hour, the Timezone from Brussels.)

[149] Zie ook 125

[150] Bron: How to write the directions in your RSS-file: www.radio.about.com by Corey Deitz (Geraadpleegd op 19 mei 2006)

[151] Bron: http://www.darknet.com/2004/10/podcasting_and_.html (Geraadpleegd op 19 mei 2006)

[152] www.blentwell.com, www.bloodyhornycrew.be, www.seventrack.com, www.odeo.com, www.podcast.net, www.mixset.com

[153] Bron: http://wiki.creativecommons.org (Geraadpleegd op 19 mei 2006)

[154] Bron: http://pisa.belnet.be/pisa/nl/juridisch/copyright.htm (Geraadpleegd op 20 mei 2006)

[155] www.sabam.be (Geraadpleegd op 20 mei 2006)

[156] Logo: www.sabam.be

[157] Bron: http://www.sabam.be/website/data/muziek2006nl.pdf (Geraadpleegd op 20 mei 2006)

[158] Bron: http://wiki.creativecommons.org (Geraadpleegd op 20 mei 2006)

[159] http://wiki.creativecommons.org (Geraadpleegd op 20 mei 2006)

[160] http://pisa.belnet.be/pisa/nl/juridisch/copyright.htm (Geraadpleegd op 20 mei 2006)

[161] http://pisa.belnet.be/pisa/nl/juridisch/copyright.htm (Geraadpleegd op 20 mei 2006)

[162] http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/be/legalcode.nl (Geraadpleegd op 20 mei 2006)

[163] Logo: http://wiki.creativecommons.org

[164] Op de belgische site www.electrobel.be vind je “podsafe” muziek.

[165] See chapter 2

[166] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0

[167] http://wiki.creativecommons.org

[168] http://wiki.creativecommons.org/Podcasting_Legal_Guide

[169] button by: http://wiki.creativecommons.org/Podcasting_Legal_Guide

[170] buttons by http://wiki.creativecommons.org/Podcasting_Legal_Guide

[171] http://search.yahoo.com/search/options

[172] http://www.google.com/advanced_search

[173] These are listed at this page: http://wiki.creativecommons.org/wiki/Content_Curators.

[174] Bron: http://pisa.belnet.be/pisa/nl/juridisch/copyright.htm (Geraadpleegd op 20 mei 2006)

[175] Bron: http://pisa.belnet.be/pisa/nl/juridisch/copyright.htm (Geraadpleegd op 20 mei 2006)

[176] http://wiki.creativecommons.org (Geraadpleegd op 20 mei 2006)