Rijken en armen...


Tot op de dag van vandaag bestaan er in alle landen gelaagde samenlevingen. Tussen mensen en groepen bestaan er nu eenmaal verschillen.
Op basis van geboorte, aanzien, bezit en macht ontstonden lagen, standen of sociale groepen in de samenleving.
In het oude Rome was dat niet anders. Als we kijken naar hoe de Romeinse burgers tegenover elkaar stonden in de maatschappij zien we dat de indeling van de standen vooral werd gemaakt naargelang het geld dat ze bezaten:De laagste klasse in Rome waren natuurlijk de slaven.
Slaaf kon men worden door geboren te worden uit een slavin of door in de oorlogen als krijgsgevangene als slaaf verkocht te worden. Ook gewone burgers konden slaaf worden door hun vrijheid te verliezen, omdat ze tot levenslange dwangarbeid veroordeelt werden na een misdrijf. Slaven waren onvrij: ze konden geen wettig huwelijk aangaan. Ze waren eigendom van hun meester die hen kon verkopen. De meester mocht hen ook folteren en doden. Een slaaf was immers een ding en werd ook zo behandeld.
De slaven waren heel belangrijk voor de Romeinse economie. Ze werkten in mijnen en in de landbouw, vaak in slechte omstandigheden. Wie zijn slaaf zelf niet nodig had verhuurde hem.
Huisslaven hadden het veel gemakkelijker. Ze werden beter behandelt en kregen soms geld. Ze konden zich wel vrijkopen of de meester kon hen vrijlaten, met zijn steun begonnen ze dan een winkeltje.
In de klasse van de plebejers zaten alle Romeinse burgers die een beetje geld hadden. ProletariŽrs waren die burgers die bijna niets bezaten en zich meestal bezighielden met brood en spelen. Ze werden zo genoemd omdat ze niet meer bezaten dan hun kinderen of proles zoals zij het uitdrukten. In de Keizertijd gaat er nog een stand bijkomen, de stand van de rijke plebejers of de equites, zij hebben geld kunnen verdienen in de oorlogen die ze uitvochten. Zij hadden in tegenstelling tot de patriciŽrs hun rijkdom niet verworven met gronden. Meestal gaan zij dan meedoen in de handel. Hiertegenover staat dan ook de nobiles of de ambtsadel, zij vormden de senaatspartij toen en hadden geld verdiend door grond op te kopen van verarmde boeren.