Een voorbeeld...


De Romeinen brachten een rechtspraak tot stand die een voorbeeld werd voor latere tijden. Het Romeins recht is immers één van de pijlers van ons huidig recht.
De Romeinen vonden dat in een samenleving de burgers moesten weten wat mocht en niet mocht, daarom stelden ze rechtsregels op. De wet van de XII Tafelen vormde de basis. De rechten en plichten van de burgers lagen daarin vast en waren voor alle mensen gelijk.
Dat Romeinse recht gold echter alleen voor de Romeinse burgers. Het recht moest de zwakken beschermen tegen de sterken.
Hoewel de regels voor wat goed of slecht is per land en per periode kunnen verschillen, vonden de Romeinen dat er regels zijn die voor alle mensen en voor alle tijden gelden. Tot op de dag van vandaag wordt het recht ingedeeld in privaatrecht en publiekrecht. Het privaatrecht regelt de betrekkingen tussen personen, het publiekrecht regelt de verhoudingen tussen personen en de overheid.
De voornaamste ordening van het Romeinse recht gebeurde door Justinianus in de 6de eeuw, hij bracht de belangrijkste wetten samen in een wetboek of codex. Toen werd dat het Corpus Juris Civilis genoemd. Dit werd als basis genomen voor het wetboek van Napoleon en de Belgische grondwet.


steen uit de wet der XII tafelen