Huisgoden en openbare goden ...


Net zoals de Grieken geloofden de Romeinen in meerdere goden, ze waren polythe´stisch.
Ze dachten dat de goden invloed hadden op hun leven en op de natuur daarom moesten ze hen gunstig stemmen.

De oude Romeinen waren boeren die geloofden in de natuurkrachten:
geesten zorgden voor geluk bij het ploegen, zaaien en het oogsten.
VESTA was de godin van het haardvuur. De PENATEN beschermden de voorraadkast en de LARES het boerengezin en het land.
In ieder Romeins huis stond een altaar waaraan dagelijks werd gebeden.
De familievader droeg er graankoeken als offers op.

Later gaan ook de Romeinen naar Grieks voorbeeld eigen beschermgoden hebben. Iedere god was verantwoordelijk voor bepaalde aspecten van het leven. Ze gaan ook hun Goden voorstellen als mooie, machtige, onsterfelijke mensen. Ze werden met typische voorwerpen voorgesteld.
Elke godheid kreeg een eigen tempel en priesters gaan instaan voor die tempels. Ze gaan ook zorgen voor offers en geven verklaringen van voortekens.
De hoogste priester, de Pontifex Maximus, zorgde voor de kalender en de godsdienstige feesten. De priesters beheerden ook de tempelschatten: dankzij giften en offers werden tempels soms heel rijk want er werd niet alleen gebeden tot de goden, ook geld werd gegeven.
Priesters brachten het offer naar een stenen tafel voor de tempel, het konden ook dierenoffers zijn. Alles verliep volgens voorgeschreven regels. Uit de ingewanden van het dier las de priester voortekens af.

Voorstelling van de Goden:

Naam: God van.... Foto
Aesculapius God van de genezing

Apollo God van het licht, genezing en poëzie

Cupido God van de liefde

Diana God van de jacht en de geboorte

Juno Patroon van de vrouw en het huwelijk ,echtgenote van Jupiter

Jupiter Heerser over de hemel en de goden.

De oppergod bij de Romeinse goden is Jupiter. Dit is een luchtgod met de adelaar en de bliksemschicht. Volgens de Romeinen woonde hij in de grote tempel op het Capitalium in Rome. Jupiter was de god van de donder, de bliksem en de Romeinse staat en van alle mensen. Bij belangrijke (politieke) beslissingen ging men eerst naar de tempel van Jupiter om raad te vragen.

Mars God van de oorlog

Mercurius God van de wetenschap, handel, patroon van de dieven en de reizigers, Boodschapper van de goden

Minerva God van de oorlog, wijsheid en de schepen.
Neptunus God van de zee 

Pluto God van de onderwereld

Saturnus God van de landbouw

Terra God van de aarde, moeder/vrouw van Uranus

Venus God van de liefde