PIER PAOLO PASOLINI: Mythe als realiteit. Klassieke tragedies verfilmd. (Pascal Vandelanoitte)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Met warme dank aan ieder die me vuur aanreikte.

 

Oprechte dank ook aan mijn promotor professor W. Hesling

voor de adequate hulp, het geloof en de begeestering.

Eveneens dank aan het Koninklijk Filmarchief Brussel

voor de riante boekenvoorraad.

 

Hou het licht brandend.

 

Voorwoord

 

 Klassieke tragedies, film, poŽzie, schoonheid, een kritische blik, een sterke eigenheid en persoonlijkheid zijn alle aanwezig in de te bespreken films van Pasolini. En elks op zich bezitten de films Edipo Re en Medea een rijkdom die van deze thesis een boeiend, rijk en divers onderwerp maken dat grenzen opent en de wereld verruimt. Ook zelf hebben we getracht de grenzen even open te stellen door in het laatste hoofdstuk de thematische lijn die door Pasolini in de tragedies gelegd werd door te trekken naar enkele andere hedendaagse films.

 

 Deze thesis werd een persoonlijke odyssee met af en toe een Kirke die dreigde roet in het eten te strooien of een Poseidon die de zee woest liet beuken op het krakende gebinte van het schip. Maar, evenzeer waren er bekorende momenten waarin een Calypso of een Nausikaa de hemel op aarde in het leven riep. En na de boeiende reis werd een Ithaka bereikt, alwaar we hopen erin geslaagd te zijn de vrijers uit te schakelen en het Ithaka ook voor de lezers een thuis te laten zijn. Ondertussen kijk ik er al vol verwachting naar uit opnieuw uit te varen, vol mooie herinneringen aan de voorbije reis, met de vruchten ervan in het hart.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende