Een selectielijst voor het dynamisch papieren archief van het nationaal secretariaat van de vzw Oxfam-Wereldwinkels en de CV Oxfam Fairtrade. (Katlijn Vanhee)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Ten Geleide

 

Aan de basis van deze scriptie lag het idee om te werken rond hedendaags documentbeheer. Toen vanuit het Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis de mogelijkheid werd aangereikt om een dergelijk onderzoek te voeren op het nationaal secretariaat van de vzw Oxfam-Wereldwinkels en de CV Oxfam Fairtrade in Gent, heb ik dan ook geen moment getwijfeld.

 

De maanden op het secretariaat waren enorm boeiend. Ik moet in de eerste plaats alle medewerkers bedanken, want zij hebben mij steevast oprecht geholpen om wegwijs te geraken in alle diensten. De hartelijke omgeving inspireerde en motiveerde. Een speciale vermelding is weggelegd voor Annie Schoofs, de directiesecretaresse van de vzw, die veel meer was dan alleen een contactpersoon. Vervolgens wil ik ook Piet Creve, mijn begeleider op het Amsab-ISG, van harte bedanken. Zijn deur stond altijd letterlijk en figuurlijk open om te luisteren naar de stand van zaken en advies te geven.

 

Ook aan mijn promotor, Prof. Dr. Frank Scheelings ben ik veel dank verschuldigd. Steeds stond hij me te woord bij de vele vragen die ik had en nam hij nauwgezet de teksten door die ik hem voorlegde.

 

Tot slot wil ik ook de mensen bedanken die mij dag in dag uit gesteund hebben en zonder wiens hulp ik deze scriptie niet zou kunnen maken hebben. In de eerste plaats ben ik vooral mijn vriend Tom erg dankbaar voor het vele lees- en verbeterwerk en voor alle geduld en begrip, ook in de moeilijke momenten. Ook mijn ouders Frank en Nadine en mijn zus Hilde wil ik bedanken voor de morele steun.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende