De congregatie Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Een analyse van de rekrutering, de geografische origine en de socio-economische samenstelling van een broedercongregatie (1830-1990). (Joris De Bremme)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIBLIOGRAFIE

 

ARCHIEFBRONNEN

 

            Onuitgegeven bronnen

Archief Broeders Oostakker

                              

                               Stamboek der Broeders van O.-L.-V. van Lourdes

 

Jaarverslagen van de provincie Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes,

1912,1913, 1914, 1935, 1937, 1942, 1949, 1952, 1955, 1962, 1965

A.2.b.1. (1092), “Glorieux aan Mgr. Van de Velde” (20/9/1830)

A.2.c.1. (1001), “Stichting van het Instituut van Goede Werken te

Ronse in 1830, Authentieke stukken” (1844)

A.2.c.22., “Regelen en saemenstelling van de broeders der goede

werken (1835

A.2.d.3., “Glorieux aan Van Crombrugge” (24/7/1832)

A.2.g.2., “Glorieux aan Mgr. Delbecque” (27/6/1842)

A.5.b.8., “Herderlijke brief van Mgr. Van Bommel aan diocesanen”

(15/10/1831)

B.1.a.9 (1447), “Glorieux aan Mgr. Delbecque” (11/11/1844)

B.1.d.22., “Proces-verbaal van de Commissie van Onderzoek, opgesteld

door Kanunnik H. Bracq, lid van de Commissie (januari 1848)

B.3.f.1., Geuigenis van Donatus Cooreman, landbouwer te Heldergem

op den Dries

C.93., Brief van Vader Hilarius aan priesters

D.15.b.1.: Brief van broeder Livinus aan Kajotters

J.20.d, Brief van broeder Aquino (1969)

J.22.e, Werkgroep VI, uittreksel brief van brother Philip (1972)

Brief van broeder J. Calasantius, provinciaal overste, aan de broeders

(januari 1923)

 

 

            Rijksarchief Beveren

                        RABeveren, strafdossier 7164, HA O-VL(653)

 

                        Op microfilm, de geboorteregisters van volgende gemeenten:

Aalst, Moerbeke-Waas en Sint-Niklaas

 

 

            Rijksarchief Ronse

                        Op microfilm, de geboorteregisters van volgende gemeenten:

Berchem, Elsegem, Geraardsbergen, Kruishoutem, Letterhoutem, Merelbeke, Moerbeke, Nukerke, Roborst en Ronse

 

            Gemeentelijke archieven

 

                         De geboorteregisters van volgende gemeenten:

Ardooie, Asse, Boezinge, Bornem, Brussegem, Denderbelle, Desteldonk, Dikkebus, Eine, Elene, Erwetegem, Gent, Gentbrugge, Grotenberge, Heurne, Hingene, Ieper, Lebbeke, Liezele, Lotenhulle, Melden, Mendonk, Merchtem, Meulebeke, Nederenemae, Opwijk, Oudenaarde, Petegem, Poeke, Puurs, Sint-Amandsberg, Sint-Maria-Oudenhove, Velzeke, Weert, Wieze, Zillebeke en Zottegem.

 

                        De bevolkingsregisters van volgende gemeenten:

            Ardooie, Asse, Bornem, Brussegem, Eine, Gent, Hingene, Lotenhulle, Merchtem, Meulebeke, Nederename, Opwijk, Oudenaarde, Poeke, Puurs, Weert

 

 

            Uitgegeven bronnen

            Archief Broeders Oostakker

            1308 (K), “Institut des Fréres des Bonnes Oeuvres à Renaix avec

l’approbation de l’ordinaire (1832)

E.3.c.7, Prospectus (1919)

Gods zonnige wegen, Oostakker, Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van

Lourdes, 1949, 16p.

Constitutiën der Broeders van O.-L.-V. van Lourdes, Oostacker,

Drukkerij der Beroepsschool “Glorieux, 1927, 143p.

 

LITERATUURLIJST

 

ANONIEM, Zeer Eerwaarde Heer Stefanus Modestus Glorieux, Stichter der Broeders van O.LV. van Lourdes en der Zusters van Barmhartigheid, Oostakker, Boekhandel O.L.V. van Lourdes, 3e uitgave, 1929, 196p.

 

ART, J., “Aspecten van de religieuze praktijk” in: M. CLOET, L. COLLIN en R. BOUDENS, Het bisdom Gent (1559-1991) Vier eeuwen geschiedenis, Gent, 1992, pp.431-432

 

ART, J., “De evolutie van het aantal mannelijke roepingen in België tussen 1830 en 1975. Basisgegevens en richtingen voor verder onderzoek”, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, Gent, 10, 1979, pp. 281-370

 

ART, J., Determinanten van kerkelijkheid: relaties tussen de structurele uitbouw van de Kerk, haar aanhang en de sociaal-economische evolutie (Bisdom Gent 1830-1914), Gent, RUG (onuitgegeven doctoraatsverhandeling), 1975, 606 p.

 

BAAN, M. A., De Nederlandse Minderbroedersprovincie sinds 1853. Sociologische verkenning van een religieuze groepering in verandering, Assen, 1965, KUL, (Verzameling van de School voor Politieke en Sociale Wetenschappen, 182), 465p.

 

BAERS, J., “Avonturen van het Nederlands concilie”, De Maand, 1968, 3-4, pp. 180-187

 

BARKER, E., BECKFORD, J. and DOBBELAERE, K., Secularization, rationalism and sectarianism, Oxford, Clarendon Press, 1993, 322p.

 

BLONDEEL, Isabel, Aspecten in verband met de opleiding en rekrutering der Vlaamse Minderbroeders tijdens het interbellum; op basis van het St.-Antonius- (Lokeren) en het H. Hartcollege (Heusden-Zolder)., Gent, R.U.G (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1996, 183p.

 

BOELAARS, J.W.M., Indonesianisasi, Kampen, J.H. KOK, 1991, 472p.

 

BOERRIGTER, Edesius., 150 jaar lang Broeders van Goede Werken (Omslagtitel: 1830-1980. Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes), Oostakker, 1980, 182p.

 

BOERRIGTER, Edesius, Een naam om nooit te vergeten. Het levensverhaal van Stefaan Modest Glorieux (1802-1872), Oostakker, 1987, 376p.

 

CLOET, M., COLLIN, L. en BOUDENS, R. (red.), Het bisdom Gent (1559-1991). Vier eeuwen geschiedenis, Gent, 1992, 353p.

 

CRAEYBECKX, J., “De agrarische depressie van het eind der XIXe eeuw en de politieke strijd om de boeren”, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, IV, 1973, pp. 191-230

 

Congregatie der Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes, Congrégation des Frères de Notre Dame de Lourdes, Oostacker 1830-1930, Oostakker, 1930, s.p.

 

DE BELDER, J., en VANHAUTE, J., “Sociale en economische geschiedenis”, in: J. ART (red.), Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente. Deel 1: Nieuwste Tijden 19de en 20ste eeuw, Gent, Centrum voor Geschiedenis Universiteit Gent/Stichting Mens en Kultuur, 1993, pp.79-158.

 

DE BORCHGRAVE, Christiaan, God of genot. Een Kerk in strijd met de moderne zinnelijkheid. Vlaanderen 1918-1940, Leuven, Van Halewijck, 1998, 237p.

 

DE HAAN, P., Van volgzame elitestrijders tot kritische gelovige. Geschiedenis van de Katholieke Actie in Nederland (1934-1966), Nijmegen, KDC/KSC, 351 p.

 

DELLEPOORT, J.J., De priesterroepingen in Nederland. Proeve van een statistisch-sociografische analyse, ’s Gravenhage, 1955, 320p.

 

DE MOREAU, E., L’ église en Belgique. Des origines au début du XXième siècle, Bruxelles, L’ édition universelle, 1945, 270p.

 

DE SMET, Els, De Norbertijnen in Vlaanderen: recrutering en sociaal milieu 1834-1987, Gent, R.U.G., (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1988, 262p.

 

DE VOLDER, N. en DUCHATEAU, E. P., Enquete over de Kloosterroepingen in België. In opdracht van de Vergadering van de Hogere Oversten in België. Leuven, Seminarie voor Godsdienstsociologie, KUL, 1958, 280p.

 

DE VROEDE, M., Van schoolmeester tot onderwijzer. De opleiding van de leerkrachten in België en Luxemburg van het einde van de 18de eeuw tot omstreeks 1842, Leuven, Universiteitsbibliotheek, 1970, 563p. (Universiteit te Leuven. Werken op het gebied van de Geschiedenis en de Filologie. 5de reeks deel 4)

 

DHAENE, L., De Offensiefbeweging in Vlaanderen 1933-1939: katholieken tussen traditie en vooruitgang, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 27, 1986, 1-2, pp 227-267.

 

DOBBELAERE, K., “Enkele demografische en sociologische bedenkingen bij het dalend aantal priesters in de Vlaamse bisdommen”, Collationes, VI, 1976, 1, pp. 91-114

 

DOBBELAERE, K., Het “volk-gods” de mist in? Over de Kerk in België. Leuven, Acco, 1988, 165p

 

DOBBELAERE, K., “Religious situation of Catholics in Belgium: the secularization of Flanders”, Acts of the 15th International Conference on the Sociologie of Religion, Lille, 1979;

 

DOODKORTE, Ben en VAN AMSTEL, Jeroen, Broeders: God en mensen nabij. Over broeders en fraters in Nederland. Aalsmeer, 1990, 208p. Religieuzen en religieuze gemeenschappen 17.

 

DUCPETIAUX, E., “Fermes-hospices des deux Flandres”, Bulletin de la Commission centrale de statistique, dl. IV, Brussel, 1851, pp.123-145

 

Gods zonnige wegen, Broeders van O.L.V. van Lourdes, Oostakker, 1949, 16p

 

HANSKENS, Karine, Het klooster van de Heilige Vincentius a Paulo te Dendermonde: geschiedenis 1856-1992, recrutering, sociale stratificatie van de kloosterlingen, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1993, 459p.

 

HOOGHE, Marc, “De seksuele revolutie”, in: HOOGHE, M. en JOORIS, A., Golden Sixties 1958-1973, België in de jaren zestig, Brussel, ASLK, 1999, pp. 44-51

 

HOORNAERT, Annie, Stefaan Modest Glorieux (1802-1872). Zijn actie tegen het pauperisme en de bedelarij in Ronse en omgeving (1830-1852), Leuven, K.U.L. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1973, 179p.

 

HOSTIE sj, Raymond, Leven en dood van de religieuze instituten. Psychologische benaderingen, Brugge, Emmaüs, 1972, 385p.

 

JULIA, D., “La crise des vocations. Essai d’analyse historique”, Etudes, 1967, pp. 238-251 en 378-396.

 

KERKHOFS, J., Godsdienstpraktijk en sociaal milieu. Proeve van godsdienst-sociologische studie der provincie Limburg, Brussel, 1954, 377 p. (Cahiers de Lumen Vitae V)

 

LAMBERT, Y., Dieu change en Bretagne, Paris, Les Editions de Cerf, 1985, 451 p

 

LAMMERTSE, J., Aan de zelfkant van het leven, Dongen, Congregatie der Broeders van O.L.Vrouw van Lourdes, 1946, 263 p.

 

LANGLOIS, Cl., Le catholicisme au féminin. Les congrégations françaises à supérieure générale au XIXe siècle, Paris, Les Editions du Cerf, 1984, 776 p.

 

LESCRAUWAET, J. F., “De evolutie van de Katholieke Kerk in Nederland”, Ons Erfdeel, 23, 1980, nr. 1, pp. 28-37

 

LUYKX, Theo, Politieke geschiedenis van België, Brussel Elsevier, 1964, 428 p.

 

MAES, A., Glorieux en zijn volgelingen. Een bibliografie over leven en werk van Stephanus Modestus Glorieux, de Broeders van O.-L.-Vrouw van Lourdes en de Zusters van Barmhartigheid., Oostakker, Commissie Archief Glorieux, 2000, 108p.

 

MAISTRIAUX, Wat gebeurt er in Beauraing? Leuven, 1933, s.p.

 

MALENDIER, P. en HEUSCHEN, H., “La crise des vocations dans le diocèse de Liège”, Revue Eccliastique de Liège, 1947, pp. 353-377

 

MERTENS, Rita, De vrouwelijke religieuzen van Zomergem. Rekrutering en sociaal milieu (1803-1955). Gent, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1977, 201p.

 

MUYLLE, Emmanuel, “De Pastoor van de Wijngaard”, Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige kring van Ronse en het Tentement van Inde, 1968, XVII, pp. 49-54.

 

REYNEBEAU, Marc, “Mensen zonder eigenschappen” in: BALTHAZAR H., De jaren ’30 in België. De massa in verleiding, Brussel, ASLK, 1994, pp.9-73

 

TIHON, A., “Repères historiques sur les vocations sacerdotales et religieuses”, in: La vocation. Appel de Dieu, phénomène d’Eglise, Rixensart, 1976, pp. 165-196 (Cahiers de Froidmont, 20)

 

VAN DEN BROECK, A., “Priesterroeping en familiaal milieu”, Vlaams Opvoedkundig Tijdschrift, 1951, 1, pp 18-33

 

VAN DEN BROECK, A., “Priesterroeping en familiaal milieu”, Vlaams Opvoedkundig Tijdschrift, 1951, 3, p.80-96

 

VAN DEN EERENBEEMT, A. J. J. M., De Missieactie in Nederland, Nijmegen, 1945, 234 p.

 

VANHAVER, Jozef, Voor U, beminde gelovigen. Het Rijke Roomse Leven in Vlaanderen 1920-1950, Tielt, Lannoo, 1995, 315 p.

 

VANHAUTE, E., Economische en sociale geschiedenis van de Nieuwste Tijden, Gent, R.U.G., onuitgegeven lesnotities Academiejaar 1999-2000, 132 p.

 

VANHAUTE, E., “Het debat dat er geen was. Sociale stratificatie in de geschiedschrijving.”, in: J. ART en L. FRANCOIS (red.), Docendo Discimus. Liber Amicorum Romain Van Eeno. Gent, Academia Press, 1999, p.229

 

VANKEIRSBILCK, Luc, De Benidiktijnen te Brugge: Steenbrugge en Zevenkerken (1879/1899-1989). Rekrutering en origine, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1991, 290p.

 

VAN RENTERGHEM, V., “De Brugse seminaristen (1817-1914)”, De Leiegouw, XXVIII, 3-4, pp. 427-434

 

VAN VUGT, J., Broeders in de katholieke beweging. De werkzaamheden van vijf Nederlandse onderwijscongregaties van broeders en fraters, 1840-1970, Nijmegen, KDC/KSC, 1994, 407p.

 

VAN WIJK, H.D., KONIJNENBELT, W. en VAN MALE, R.M., Hoofdstukken van administratief recht, ’s Gravenhage, Vuga Uitgeverij BV, 1996, 868p.

 

VERHAEGEN, B., Contribution à l’histoire èconomiques des Flandres. (UCL Faculté des sciences èconomiques nr 74), Louvain, 2 volumes, 382p. – 326p.

 

VERSTREPEN, H., Rekrutering, origine en levensloop van de seculiere en reguliere geestelijkheid afkomstig van de stad Gent (1801-1914) Historisch-sociografische analyse van de socio-structurele achtergronden der priesterroepingen, Gent, R.U.G., (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1979, 290p.

 

WITTE, Els en CRAEYCBECKX, Jan, Politieke geschiedenis van België sinds 1830. Spanningen in een burgerlijke democratie. Antwerpen, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 1981, 535 p.

 

WYNANTS, P., Pour écrire l’histoire d’un établissement d’enseignement congréganiste: orientations de récherche, sources et méthodes (XIXe-XX siècles), Roma, Instituto Storico Salesiano, 1996, 62p. (Studi 9)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende