Doodgaan aan de ontmoeting. Een hedendaagse kritiek op het moderne discours van het multiculturele opvoedingsdenken. (Stijn Sieckelinck)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Geraadpleegde literatuur

 

Primaire teksten

 

Bannerji, H. (2000). The Dark Side of the Nation. Essays on Multiculturalism, Nationalism and Gender. Toronto: Canadian Scholars’ Press. p.125-149.

 

Blommaert, J. & Verschueren, J. (1998). Debating diversity: analysing the discourse of tolerance. London: Routledge.

 

Blommaert, J. & Verschueren, J. (1993). Denken over migranten: een kritiek. Tmesis, 3, 1993, 74-82.

 

Deraeck, G. (1999). Culturen in meervoud. Leende: Damon.

 

Derrida, J. (1997). Anne Dufourmantelle invite Jacques Derrida ŕ répondre de l’hospitalité. Paris: Calmann-Lévy.

 

Derrida, J. (1998). Over gastvrijheid. Meppel: Boom.

 

Dohmen, J. (2001). De Laatmoderne Queeste naar Authenticiteit. Wijsgerig perspectief; 41,
(3).

 

Gruppelaar, J. & Wils, J.P. (Eds.), (1998). Multiculturalisme. Best: Damon.

 

Hall, S. (1991). Het minimale zelf en andere opstellen. Amsterdam: Sua.

 

Hauman, R. (2003). De pijnpunten van de islam. In Streven, 70, (1), 68-71.

 

Kymlicka, W. Politics in the vernacular. Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship. New York: Oxford. 

 

Kymlicka, W. (1995). Multi-cultural citizenship. A liberal theory of minority rights. New York: Oxford, University Press.

 

Leman (1994). Kleur bekennen. Omdat België multicultureel zal zijn. Tielt: Lannoo.

 

Masschelein, J. & Simons, M. (2003). Globale immuniteit. Een kleine cartografie van de Europese ruimte voor onderwijs. Leuven: Acco.

 

Mendus, S. (1995). Tolerance and recognition: education in a multicultural society. Journal of Philosophy of Education, 29, (2), 191-201.

 

Nauta, L.W. (1960). De mens als vreemdeling. Amsterdam: Van Oorschot.

 

Parekh, B., (2000). Rethinking Multiculturalism. Cultural diversity and Political Theory. London: Macmillan Press  ltd.

 

Patocka, J., Abrams, E. & Roviello, A-M. (1990). Liberté et sacrifice: écrits politiques. Grenoble: Millon.

 

Patocka, J. (1981). Essais Heretiques sur la philosophie de l’histoire. (trad.: Erika Abrams). Lagrasse: Verdier.

 

Patocka, J. (1996). Heretical Essays in the Philosophy of History. (tr:: Erazim Kohák). Open Court. Illinois: Chicao and La Salle.

 

Pels, D. & de Vries, G. (red.). (1994). Burgers en Vreemdelingen. Opstellen over filosofie en politiek. Amsterdam: Van Gennep. p.7-63.

 

Rancičre, J. (1998). Aux bords du politique. Paris: La fabrique.

 

Raskin, J. & Tegenbos, G. Buitenlanders moeten Vlaamse jobs opvullen. De Standaard. (1/3/2001). Groot-Bijgaarden: VUM.

 

Smeyers, P. (1992). Over zijn en behoren in de wetenschappelijke pedagogiek. Een bijdrage vanuit de taalfilosofie als filosofie van de praxis. Pedagogisch tijdschrift, 17 (2), 139-160.

 

Tamir, Y (ed.) (1995). Democratic education in a multicultural state. Oxford: Blackwell.

 

Taylor, C. (1994). The politics of recognition. In Gutmann A. (Ed.) Multiculturalism. Princeton University Press.

 

Taylor, C., Gutmann, A., Appiah, K.A. & Ausma, T. (1995). Multiculturalisme: de politiek van erkenning nader onderzocht. A’dam: Boom. 

 

Taylor, C. (1992). The ethics of authenticity. Cambrigde (Mass.): Harvard University Press.
 

Tibi, B. (1998). Europa zonder identiteit? De crisis van de multiculturele samenleving. Aartselaar: Deltas.

 

Van Brakel, J., (1998). Interculturele communicatie en multiculturalisme. Leuven: Universitaire Pers.

 

Visker, R. (1999). Truth and singularity: taking Foucault into Phenomenology. Dordrecht: Kluwer. 235-356.

 

Visker, R. (2001). Fluiten in het donker. Ethische perspectieven 11, (3), 147-157.

 

Visker, R. Oneuropese verlangens. Naar een provincialisme zonder romantiek. In Vertoog en Literatuur: provincialismen en ontworteling (3).187-210.

 

Visker, R. (1993). Transculturele vibraties. Tmesis, 3, 106-121.

 

Visker, R. Over racisme en multiculturalisme. Interview met de Vrouwenraad. In een publicatie van de Vrouwenraad.

 

Walckiers, L. (ed.). (2001). Racisme. Oude kwaal, nieuwe remedies. Noord-Zuid Cahier, 26, (1).

 

Wambeke, T. (2001).  Intercultureel onderwijs: bridging troubled water? Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling. KULeuven.
 

Willet, C. (1998). Theorizing Multiculturalism. A Guide to the Current Debate. Oxford: Blackwell.

 

http://www.arabieren.be.

 

http:// www.limburg.be/ontwikkelingsamenwerking/catalogussecundaironderwijs.pdf.

 

Zizek, S. & Reitsma, J.W. (1998). Pleidooi voor intolerantie. A’dam: Boom.

 

 

Secundaire teksten

 

Abicht, L. (2001). Intelligente Emotie. Antwerpen: Houtekiet. p.121-138.

 

Bhabba, H. (1994). The Location of culture. London: Routledge.

 

Braeckman, A. (2001). Stromingen in de hedendaagse wijsbegeerte. Leuven: Acco. p.65-78.

 

Braeckman, J., Decorte, J. & Raymaekers, B. (2001). Fundamentele wijsbegeerte. Leuven: Universitaire Pers.

 

Breeur, R. & Burms, A. (2000). Autonomie: het ideaal van een narcistische cultuur. In: Ik/zelf. Essays over identiteit en zelfbewustzijn. Leuven: Peeters. 17-31.

 

Brugman, J. (1998). Het raadsel van de multicultuur. Amsterdam: Meulenhoff. p.7-17.

 

De Boeck, F. (1996). Het discours van de postkolonialiteit: de problematiek van identiteit en representatie. In: Handboek Culturele Studies, concepten-problemen-methoden. Leuven: Acco. 139-149.

 

Duras, M. (1985). De Pijn. Amsterdam: Van Gennep.

 

Foucault, M., Helsloot, N., Ten Kate, L & Van den Boom, R. (1998). Breekbare vrijheid: de politieke ethiek van de zorg voor zichzelf. Amsterdam: Boom.

 

Houellebecq, M. (1999). Elementaire Deeltjes [roman]. De arbeiderspers: Amsterdam.

 

Kolakowski, L. (1983). Op zoek naar de barbaar. De illusies van een cultureel universalisme. Antwerpen: Het Spectrum. 

 

Matthijs, K. (1998). Sociologie. Leuven: Acco.

 

Mooij, A.W.M. (1979). Taal en verlangen: Lacans theorie van de psychoanalyse. Boom: Meppel.

 

Procee, H.  (1991). Over de Grenzen van culturen. Voorbij Universalisme en Relativisme. Amsterdam: Boom.   

 

Reich, H. (1992). Interkulturelle Pädagogik – eine Zwischenbilanz. Zeitschrift Für Paedagogik, 3.

 

Störig, H.J. (1990). Geschiedenis van de filosofie 2. Den Haag: Het spectrum. p.145-147.

 

Zizek, S. (1996). Schuins beziend. Jacques Lacan geďntroduceerd vanuit de populaire cultuur. Boom: Amsterdam.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende