De oorlogsmeters van de Belgische soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914 – 1918). (Mieke Meul)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

DANKWOORD

 

Mijn oprechte dank gaat uit naar mijn ouders, broer, opa, oom en doopmeter omdat ze me van meet af aan steunden.  En bijzondere vermelding verdient mijn moeder voor het geduld bij het lezen van de thesis.  Daarnaast verdient Roger Verbeke een speciale attentie omdat hij eerst en vooral het onderwerp aanreikte, maar mij eveneens alle interessante documentatie, die hij tijdens zijn onderzoeken ontdekte toevertrouwde.  Zijn lezing kwam de scriptie ten goede.  De medewerkers van het Ieperse documentatiecentrum In Flanders Fields dank ik voor de hulp en gastvrijheid.  Oscar Pergoot, Roland Smets en Yves Cuvelier ben ik enorm dankbaar voor het ter beschikking stellen van heel belangrijke bronnen en documenten.  Ik dank ook vrienden en collega’s voor hun vertrouwen en aanmoedigingen

En natuurlijk verdient ook Prof. Dr. Louis Vos mijn oprechte dank voor het geduld.  Zijn tips, verbeteringen en aanmoedigingen waren van cruciaal belang voor het welslagen van deze licentiaatsverhandeling.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende