Onveiligheid op het internet.  (Tom Lanssens)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

WOORD VOORAF

 

Dit eindwerk kwam tot stand in het kader van het behalen van het diploma van Licentiaat/Master in de Criminologische Wetenschappen aan de Universiteit Gent.

 

In dit voorwoord wens ik enkele mensen bedanken die bijdroegen tot de realisatie van deze scriptie.

 

Vooreerst gaat mijn dank uit naar Luc Beirens, diensthoofd van de Federal Computer Crime Unit, die de aanzet vormde voor deze scriptie. Ook het gesprek dat ik met hem had in de laatste maanden van het schrijven van deze scriptie bleek een dankbare informatiebron en zorgde ervoor dat de laatste onduidelijkheden over het onderwerp werden opgehelderd.

 

Verder dien ik zeker Filip Maertens, vice-president van het informatiebeveiligingsbedrijf Ysecorp, te bedanken die, ondanks zijn drukke bezigheden, toch de tijd vond om mij te woord te staan en mij doorheen het schrijven van deze scriptie voorzag van vele nuttige tips, advies en informatie.

 

Ik ben ook de programmeurs Dominique Vermeersch, Gina Hoorelbeke, Frederik Delaere en Jeroen Tytgat dank verschuldigd, vanwege hun onmiddellijke bereidheid om op al mijn vragen omtrent het ontwikkelingsproces van software een antwoord te formuleren.

Ook Bert Volders, eigenaar van de niet-commerciŽle website pureesoiree.be, zorgde ervoor dat ik een beter inzicht verkreeg in de gevolgen die een recente DDoS-aanval op zijn website met zich meebracht.

 

Vervolgens dien ik zeker en vast mijn vader Geert en mijn vriendin Elise te bedanken die deze scriptie onderwierpen aan een kritische lezing.

 

Tenslotte wil ik ook mijn promotor  prof. dr. Brice De Ruyver en mijn commissarissen prof. dr. Gert Vermeulen en prof. dr. Marc Cools bedanken voor het lezen en beoordelen van deze scriptie.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende