Van ‘Hier spreekt men Nederlands’ tot ‘Tien voor Taal’. De evolutie van de taalprogramma’s op de openbare omroep. (Paul Nies)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Een thesis schrijven doe je blijkbaar echt niet alleen. Met dit voorwoord zou ik dan ook iedereen willen bedanken die rechtstreeks of onrechtstreeks een steentje bijdroeg aan deze verhandeling. Eerst en vooral wil ik mijn promotor, Alexander D’hoest, bedanken, die me de nodige contacten bij de VRT bezorgde, alles zorgvuldig corrigeerde en me bijstuurde wanneer het nodig was. Vervolgens gaat mijn speciale dank uit naar de Hier spreekt men Nederlands­-iconen Annie Van Avermaet en Fons Fraeters. Bedankt voor het hartelijke gesprek en voor jullie tijd! Annie Van Avermaet wil ik nog speciaal bedanken voor de bijkomende bronnen die ik van haar mocht lenen. Ook wil ik Albert Maene en zijn medewerkers van het archief van de VRT in het Amerikaans theater bedanken. De herhaalde keren dat ik langsging, werd ik steeds bijzonder goed geholpen. Hartelijk dank! Ten vierde bedank ik Heidi van het Humo-archief. Dankzij haar kon ik de meest recente artikels over taalprogramma’s op de kop tikken. Mijn dank gaat ook uit naar Alex Hetwer van het VRT-beeldarchief. Hij speurde voor mij de oude afleveringen van Hier spreekt men Nederlands op, wat een belangrijke bijdrage aan deze verhandeling betekende. Als zesde wil ik ook Ruud Hendrickx bedanken, die me te woord stond en me bijkomend achtergrondmateriaal opstuurde. Bedankt!

         Mijn dank gaat ook uit naar de mensen uit mijn naaste omgeving, aan wie ik bijzonder veel steun had. Eerst en vooral mijn vrienden van thuis in ’t Huizeke. Gert: bedankt voor het nalezen (in een thesis over taalprogramma’s zijn taalfouten natuurlijk uit den boze), de steun, de vriendschap in het algemeen; Annelies en Moniek: bedankt voor de steun, de vriendschap, de ontspanning. Samen met alle andere vrienden die me verstrooiing boden en die me steunden: bedankt! Ook wil ik mijn familie bedanken. Mijn ouders, Tine, Ann en Peter, voor de (al dan niet financiële) steun gedurende de voorbije vijf jaar. Bedankt!

         Tenslotte bedank ik Kim. Samen een thesis schrijven bleek niet gemakkelijk. Maar je was een enorme steun voor me, en nu we dit overleefd hebben, overleven we alles!

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende