De Möbelaktion. Het Duitse beheer van de in België geconfisqueerde Joodse goederen tijdens de Tweede Wereldoorlog. (Kris Stabel)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Deze eindverhandeling werd mede mogelijk gemaakt door de hulp van mijn promotor, Prof. Dr. Louis Vos. Hiermee wil ik hem graag bedanken voor zijn assistentie, geduld en tijd die hij aan mij besteedde om dit werk in goede banen te leiden.

Voorts wil ik ook Lieven Saerens bedanken voor zijn vele handige tips en suggesties, zonder dewelke de uiteindelijke versie van deze verhandeling er waarschijnlijk anders had uitgezien.

 

Een speciale dankbetuiging gaat uit naar mevrouw Sophie Vandepontseele, archivaris bij het Ministerie van Volksgezondheid, Dienst Oorlogsslachtoffers, te Brussel. Ze heeft me wegwijs gemaakt doorheen het omvangrijke archief, zodat het onderzoek van en naar de bewaarde bronnen sterk vereenvoudigd werd. Bovendien ben ik haar ook zeer dankbaar voor de vele inlichtingen die ze me verschafte tijdens mijn studie van de complexe problematiek.

 

Het zou oneerlijk zijn om mijn naaste familieleden niet te vermelden in dit dankwoord. De onvoorwaardelijke steun van mijn vader en moeder stak me tijdens de voorbije vier jaar aan de universiteit telkens een hart onder de riem. Ook mijn broer stond me telkens bij, en als licentiestudent Germaanse filologie heeft hij tijdens de redactie van dit werk zeker zijn steentje bijgedragen. Voorts mag ik ook mijn grootouders niet vergeten, die als adolescenten de oorlogsperiode hebben meegemaakt, en die dankzij hun vertelde herinneringen mee aan de basis liggen voor mijn interesse in deze episode van de geschiedenis.

 

Ik mag zeker niet vergeten mijn goede vriendin en collega-student Lieve Campforts te bedanken, die eveneens haar eindverhandeling moest schrijven. Ze gaf me vele tips, stond me bij tijdens de redactie van dit werk en gaf me steun in moeilijke periodes. Tenslotte wil ik ook al mijn vrienden bedanken, meer bepaald Hans, Stijn, Johan, Peter, Tina, Bruno, Wouter, Frederik, Geert, Joris en iedereen die me in deze periode bijstond. Hun steun was van onschatbare waarde.

 

Dit werk is aan al deze mensen opgedragen.  

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende