De houding van de middeleeuwse mens tegenover ziekte, lijden en dood van kinderen op basis van Middelnederlandse mirakelboeken. (Karen Dochez)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

VOORWOORD

 

Aan het einde van een eindejaarsverhandeling wordt naar goede gewoonte een voorwoord geschreven. Deze woorden vormen het sluitstuk van het onderzoek dat in oktober 2000 van start ging. In de twee jaar die sindsdien vervlogen, werd niet alleen de problematiek op zich steeds duidelijker, maar kregen de ideen en de te gebruiken invalshoeken hoe langer hoe meer vorm. Het eindresultaat is deze verhandeling

 

Zonder een aantal mensen te bedanken kan deze thesis echter niet afgesloten worden. Vooreerst gaat mijn dank uit naar Professor dr. J. Goossens, mijn promotor, die op tijd en stond het nodige advies verschafte. Verder wil ik vooral mijn ouders bedanken, die mij in de voorbije vier jaar de mogelijkheden en de steun gaven die nodig waren om mijn studies tot een goed einde te brengen. En last but not least: mijn broers, kotgenoten, vrienden en vriendinnen, zowel thuis als in Leuven: bedankt voor de toffe jaren, zonder jullie was het nooit gelukt

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende