De houding van de middeleeuwse mens tegenover ziekte, lijden en dood van kinderen op basis van Middelnederlandse mirakelboeken. (Karen Dochez)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIBLIOGRAFIE

 

A. BRONNEN

 

* De “Miraculen van Onser Vrouwen” en “vanden Heyligen Cruce” te Delft. D. VAN HEEL, ed. Ons Geestelijk Erf, 5 (1931) 217-244.

 

* Het mirakelboek van het heilig Hout te Dordrecht. G. VERHOEVEN, ed. Archief voor de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland, XXVII (1985) 104-139.

 

* Kroniek van de Nieuwe Kerk te Delft. D.P. OOSTERBAAN, ed. Haarlemse Bijdragen, LXV (1958) 1-304.

 

* Mirakelboeck Onser Liever  Vrouwen t’Amersfoert. P. LUKKENAER, ed. Amersfoort, 1946.

 

* Mirakelen van onze lieve vrouw te ’s-Hertogenbosch 1381-1603. H. HENS, ed. (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland 42). Tilburg, 1978.

 

* ’t Mirakelboekje van Gulleghem. L. DE WOLF, ed. Biekorf, XXXI (1925) 155-159, 184-188, 199-201, 248-256.

 

* Vertellingen uit het mirakelboek. De wonderverhalen van de Zoete Lieve Vrouw van ’s-Hertogenbosch. H.BEEX, ed. ’s-Hertogenbosch, 1978.

 

 

B. LITERATUUR

 

* AERTS, E. Economische en Sociale Geschiedenis van de Middeleeuwen. Cursus, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Geschiedenis, 2000-2001.

 

* ARIES, P. L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime. Parijs, 1960.

 

* ARNOLD, K. Kind und Gesellschaft in Mittelalter und Renaissance: Beiträge und Texte zur Geschichte der Kindheit (Sammlung Zebra. Reihe B: Bücher für die Ausbildung und Weiterbildung der Erzieher 2). Paderborn, 1980.

 

* ATKINSON, C.W. The oldest vocation: Christian Motherhood in the Middle Ages. New York, 1991.

 

* BEEX, H. Vertellingen uit het mirakelboek. De wonderverhalen van de Zoete Lieve Vrouw van ’s-Hertogenbosch. ’s-Hertogenbosch, 1978.

 

* BERBÉE, P.A.J.S. “’Bedevaart’ en ‘pelgrimstocht’ in Nederland. Over oude termen en nieuwe methoden in bedevaartonderzoek” in: N. LETTINCK en J.J. VAN MOLENBEEK, red. In de schaduw van de eeuwigheid: tien studies over religie en samenleving in laatmiddeleeuws Nederland aangeboden aan prof. dr. A.H. Bredero. Utrecht, 1986, 167-199.

 

* BLOCKMANS, W.P. “De vorming van een politieke unie (veertiende-zestiende eeuw)” in: J.C.H. BLOM en E. LAMBERTS, ed. Geschiedenis van de Nederlanden. Baarn, 1993, 45-117.

 

* BLUM, C. “La folie et la mort dans l’imaginaire collectif du moyen âge et du début de la renaissance (XIIe-XVIe siècles). Positions du problème” in: H. BRAET en W. VERBEKE, red. Death in the Middle Ages. (Mediaevalia Lovaniensia. Series 1: Studia 9). Leuven, 1983, 258-285.

 

* BOT, P. Tussen verering en verachting. De rol van de vrouw in de middeleeuwse samenleving. 500 – 1500. Kampen, 1990.

 

* BREDERO, A.H. “Het  Christendom in de Middeleeuwen” in: Het geloof van het volk in de Middeleeuwen. Tilburg, 1987, 4-24.

 

* DANNEEL, M. Weduwen en wezen in het laatmiddeleeuwse Gent. Leuven en Apeldoorn, 1995.

 

* DEBLAUWE, C. De visie op het kind in Middelnederlandse heiligenlevens, ridderverhalen en profane literatuur. Licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Geschiedenis, 2001.

 

* DE BOER, D.E.H. en MARSILJE, J.W. De Nederlanden in de late Middeleeuwen (Aula paperback 145). Utrecht, 1987.

 

* DE KEYSER, R. en DEHASQUE, L. “Mentaliteit en geloofspraktijken in de Late Middeleeuwen. Een iconografische toegang” in: Het geloof van het volk in de Middeleeuwen. Tilburg, 1987, 25-37.

 

* DE MAUSE, L. “The evolution of childhood” in: L. DE MAUSE, red. The History of Childhood. New York, 1974, 1-74.

 

* DE MOOIJ, C. Kinderen van alle tijden: kindercultuur in de Nederlanden vanaf de Middeleeuwen tot heden. Zwolle, 1997.

 

* DINZELBACHER, P. Europäische Mentalitätsgeschichte. Hauptthemen in Einzeldarstellungen (Kröners Taschenausgabe Band 469). Stuttgart, 1993.

 

* DROST, J.W.P. Het Nederlandsch kinderspel vóór de zeventiende eeuw. ’s-Gravenhage, 1914.

 

* GOOSSENS, J. Geschiedenis van het geestesleven in de Middeleeuwen. Capita selecta. Cursus, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Geschiedenis, 2000-2001.

 

* GOOSSENS, J. en VAN MINGROOT, E. Inleiding tot de historische methode. Cursus, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Geschiedenis, 1998-1999.

 

* KERKHOFFS, H. Het wonder verhaal van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Amersfoort, 1946.

 

* KRONENBURG, J.A.F. Maria’s heerlijkheid in Nederland: geschiedkundige schets van de vereering der H. Maagd in ons vaderland, van de eerste tijden tot op onze dagen. 8 dln. Amsterdam, 1904-1931.

 

* LAMBERTS, E. Geschiedenis van de Nederlanden. Cursus, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Geschiedenis, 1999-2000.

 

* LE GOFF, J. De cultuur van middeleeuws Europa. Amsterdam, 1984.

 

* LE ROY LADURIE, E. Montaillou. Een ketters dorp in de Pyreneeën. 1294-1324. Amsterdam, 1984.

 

* MACLEHOSE, W.F. “Nurturing danger: high medieval medicine and the problem(s) of the child” in: J.C. PARSONS en B. WHEELER, red. Medieval Mothering (The New Middle Ages 3). New York en Londen, 1996, 3-24.

 

* MARGRY, P.J. en VAN HERWAARDEN, J. Bedevaartplaatsen in Noord-Brabant. Eindhoven, 1982.

 

* McLAUGHLIN, M.M. “Survivors and Surrogates: Children and Parents from the Ninth to the Thirteenth Centuries” in: L. DEMAUSE, red. The History of Childhood. New York, 1974, 101-181.

 

* MILIS, L. “Het kind in de Middeleeuwen. Beschouwingen over methode en onderzoek”. Tijdschrift voor Geschiedenis, XCIV (1981), 377-390.

 

* MILIS, L. “De periode van de landsheerlijkheden (elfde-dertiende eeuw)” in: J.C.H. BLOM en E. LAMBERTS, red. Geschiedenis van de Nederlanden. Baarn, 1993, 18-44.

 

* MORRIS, C. The papal monarchy. The Western Church from 1050 to 1250. Oxford, 1989.

 

* MUNRO, J. “The Low Countries’ Export Trade in Textiles with the Mediterranean Basin, 1200-1600: A Cost-Benefit Analysis of Comparative Advantages in Overland and Maritime Trade Routes”. International Journal of Maritime History, XI/2 (1999), 1-30.

* NICHOLAS, D. “Child and adolescent Labour in the late medieval City: a Flemish Model in regional Perspective”. English Historical Review, 110:439 (1995), 1103-1131.

 

* NICHOLAS, D. The domestic Life of a medieval City: Women, Children and the Family in fourteenth-century Ghent. Nebraska, 1985.

 

* NIJSTEN, G. Volkscultuur in de Late Middeleeuwen. Feesten, processies en (bij)geloof. Utrecht en Antwerpen, 1994.

 

* NISSEN, P.J.A. “De heilige vriend Gods Sint Eusebius: Nederlandse mirakelboeken uit de late Middeleeuwen, in het bijzonder het Arnhemse mirakelboek van Sint Eusebius, als bron van volksgeloof”. Volkskundig Bulletin, XII (1986), 283-317.

 

* OOSTERBAAN, D.P. De Oude Kerk te Delft gedurende de Middeleeuwen. Den Haag, 1973.

 

* OOSTERWIJK, S. “Kint ende kinne, man ende wijf. De plaats van het kind in de middeleeuwse kunst” in: De wereld van het middeleeuwse kind (Madoc: tijdschrift over de Middeleeuwen 11, 4). Hilversum, 1997, 214-225.

 

* PANNIER-DESLYPERE, C. “Het mirakelboekje en het wandtapijt van Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Potterie” in: Van Blindekens naar de Potterie. Een eeuwenoude Brugse belofte. Brugge, 1980, 198-211.

 

* PEETERS, HF.M.  “Vijf eeuwen gezin en kind in West-Europa. Een historiografisch overzicht. Enkele lijnen en richtlijnen”. Tijdschrift voor geschiedenis, VIC/II (1981), 343-376.

 

* PERNOUD, R. Vrouwen in de middeleeuwen: haar sociale en politieke betekenis. Baarn, 1986.

 

* PIJPER, F. Het middeleeuwsch Christendom. De heiligen-verering. ’s-Gravenhage, 1911.

 

* PREVENIER, W. “Culture et groupes sociaux dans les villes des anciens Pays-Bas au moyen âge” in: J.M. DUVOSQUEL, J. NAZET en A. VANRIE, red. Les Pays-Bas bourguignons. Histoire et institutions. Mélanges André Uyttebrouck. (Archives et Bibliothèques de Belgique. Numéro spécial, 53). Brussel, 1996, 349-359.

 

* RICHE, P. Redécouverte de l’enfant médiéval (L’histoire aujourd’hui: nouveaux objets, nouvelles méthodes 22). Luik, s.d.

 

* ROSS, J.B. “The Middle-Class Child in Urban Italy, Fourteenth to Early Sixteenth Century” in: L. DEMAUSE, red. The History of Childhood. New York, 1974, 183-228.

 

* RUELENS, C.L. en DE JONGHE, J.B.T. Catalogue des livres et manuscrits formant la bibliothèque de feu M.J.B. Th. de Jonghe officier de l’Ordre de Léopold. 3 dln. Brussel, 1860-1861.

 

* SCHULTZ, J. The knowledge of Childhood in the German Middle Ages, 1100-1350. Philadelphia, 1995.

 

* SHAHAR, S. Childhood in the Middle Ages. Londen en New York, 1990.

 

* THIERS, O. Bedevaart en kerkeraad: de Amersfoortse vrouwevaart van 1444 tot 1720. Hilversum, 1994.

 

* TUCKER, M.J. “The Child as Beginning and End: Fifteenth and Sixteenth Century English Childhood” in: L. DEMAUSE, red. The History of Childhood. New York, 1974, 229-258.

 

* VAN BEEK, I. “Lieve Heer, en dit is Greetje. Kinderen op middeleeuwse grafmonumenten” in: De wereld van het middeleeuwse kind (Madoc: tijdschrift over de Middeleeuwen 11, 4). Hilversum, 1997, 260-271.

 

* VAN DAEL,  P.C.J. “De functie van het religieuze beeld in de Middeleeuwen” in: Het geloof van het volk in de middeleeuwen. Tilburg, 1987, 55-76.

 

* VAN DEN EERENBEEMT, B. Het kind in onze middeleeuwsche literatuur. Amsterdam, 1935.

 

* VAN DER WEE, H. “Structural Changes and Specialization in the Industry of the Southern Netherlands, 1100-1600”. The Economic History Review. Second Series, XXVIII/2 (1975), 203-221.

 

* VAN HERWAARDEN, J. “Beminden wij onze heiligen wel? Enkele beschouwingen over het laatmiddeleeuwse geloofsleven in de Nederlanden” in: M. VAN UDEN, J. PIEPER en P. POST, red. Oude sporen, nieuwe wegen. Ontwikkelingen in bedevaartonderzoek. (UTP-Katernen 17). Baarn, 1995, 135-168.

 

* VAN HERWAARDEN, J. “Middeleeuwse bedevaarten” in: Het geloof van het volk in de Middeleeuwen. Tilburg, 1987, 38-54.

 

* VAN KRUGTEN, H. De Zoete Lieve Vrouw van ’s-Hertogenbosch. ’s-Hertogenbosch, 1878.

 

* VAN LEEUWEN, C.G. “Opvattingen omtrent ziektes en zieken in de Nederlanden gedurende de late Middeleeuwen. Een eerste aanzet” in: N. LETTINCK en J.J. VAN MOLENBEEK, red. In de schaduw van de eeuwigheid: tien studies over religie en samenleving in laatmiddeleeuws Nederland aangeboden aan prof. dr. A.H. Bredero. Utrecht, 1986, 134-166.

 

* VAN MINGROOT, E. en VAN ERMEN, E. Paleografie. Cursus, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Geschiedenis, 2000-2001.

 

* VAN PEER, A. en HENTZEN, C. Maria van Jesse: historische schets van Delffs ommeganck. s.l., 1959.

 

* VERHOEVEN, G. “De cultus van het Heilig Hout te Dordrecht: het ontstaan van een bedevaart in de late Middeleeuwen” in: N. LETTINCK en J.J. VAN MOLENBEEK, red. In de schaduw van de eeuwigheid: tien studies over religie en samenleving in laatmiddeleeuws Nederland aangeboden aan prof. dr. A.H. Bredero. Utrecht, 1986, 200-223.

 

* VERHOEVEN, G. Devotie en negotie: Delft als bedevaartplaats in de late Middeleeuwen. Amsterdam, 1992.

* WILLEMSEN, A. “Een middeleeuws kind” in: De wereld van het middeleeuwse kind (Madoc: tijdschrift over de Middeleeuwen 11, 4). Hilversum, 1997, 195-203.

 

* WITDOUCK, R. Gullegem en St. Eloois-Winkel, op het einde der Middeleeuwen (1382-1530). Gullegem, 1989.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende