De opstand van 1467 te Mechelen. (Willem De Pauw)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Bij deze komt een lange weg tot zijn eind, een weg die ik gedurende twee lange jaren bewandeld heb. En nu kom ik eindelijk aan bij mijn bestemming. Sta mij toe bij dit alles toch ietwat lyrisch te worden…

 

Natuurlijk heb ik dit niet alleen gedaan. Graag wil ik dan ook enkele mensen bedanken zonder dewelke deze scriptie er nooit zou gekomen zijn.

Ten eerste mijn familie en vrienden, die mij niet alleen tijdens het tot stand komen van deze verhandeling, maar gedurende de ganse vier jaar van mijn studie aan deze universiteit gesteund hebben.

Ook enkele vrienden in het bijzonder, samen met enkele klasgenoten, die met mij in hetzelfde schuitje zaten en dus heel goed wisten waarover ze het hadden toen ze mij aanmoedigden en bruikbare tips gaven.

Dan uiteraard ook mijn promotor prof. dr. Boone. Daarnaast nog een speciale vermelding voor het personeel van het Algemeen Rijksarchief te Brussel en van het stadsarchief van Mechelen, dat mij in de best mogelijke omstandigheden aan deze thesis heeft laten werken. Maar vooral wil ik de Mechelse archivaris danken, de heer Henri Installé, die mij oneindig veel nuttige aanwijzingen gaf en mij meermaals opnieuw op het juiste spoor zette.

Hartelijk dank allemaal!

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende