De opstand van 1467 te Mechelen. (Willem De Pauw)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

Onuitgegeven bronnen

 

Stadsarchief Mechelen (SAM)

· Brouwers – Rekeningen – SII, I: 1467-1468.

· Charters nummers 221 en 222.

· Kramers – Rekeningen – SII: 1467-1468.

· Lijst van geamnestieerde ballingen bij gelegenheid van de Blijde Inkomst van Maria de Rijke. 1477.

· Stadsrekeningen: 1458-1459, 1466-1467, 1467-1468, 1468-1469, 1479-1480.

 

 

Uitgegeven bronnen

 

· HERMANS, H., Le magistrat de Malines. Listes annuelles des membres, XIIIe-XVIIIe siècle, in: Bulletin du Cercle Archéologique, Littéraire et Artistique de Malines, 18, 1908, pp. 27-112.

· JOOSEN, H., Dekens en gezworenen van de Mechelse ambachten – Aanvullende lijsten (vervolg), in: Handelingen van de Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, 66, 1962, pp. 177-236.

 

Werkinstrumenten: inventarissen en woordenboeken

 

· DEBRABANDERE, F., Verklarend woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk. Deel I – A-K, Gemeentekrediet, Brussel, 1993, 813 p.

· HERMANS, V., Inventaire des archives de la ville de Malines, VIII, Mechelen, 1894, 456 p.

· HERMANS, V. en VAN DOREN, P.-J., Inventaire des archives de la ville de Malines, VI – Affaires civiles et ecclésiastiques, Mechelen, 1876, 388 p.

 

Literatuur

 

· ARNADE, P., Realms of ritual: Burgundian ceremony and civic life in medieval Ghent, Cornell University Press, Ithaca/London, 1996, 298 p.

· BAERTEN, J., Middeleeuwse revoluties. Status quaestionis en kritische bemerkingen, in: Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal, Letterkunde en Geschiedenis, 30, 1976, pp. 5-16.

· BARTIER, J., Karel De Stoute, Arcade, Brussel, 1970, 297 p.: ill.

· BLOCKMANS, W., La répression de révoltes urbaines comme méthode de centralisation dans les Pays-Bas bourguignons, in: Milan et les états bourguignons – Publication du Centre européen d’ études bourguignonnes (XIVe-XVIe siècle), 28, 1988, pp. 5-9.

· BLOCKMANS, W., Revolutionaire mechanismen in Vlaanderen van de 13de tot de 16de eeuw, in: Tijdschrift voor Sociale Wetenschappen, 19, 1974, pp. 123-140.

· BLOCKMANS, W. en PREVENIER, W., De Bourgondiërs: De Nederlanden op weg naar eenheid – 1384-1530, Kritak, Leuven, 1997, 288 p.: ill.

· BOONE, M., “Want remitteren is princelijck.” Vorstelijk genaderecht en sociale realiteiten in de Bourgondische periode, in: Liber Amicorum Achiel De Vos, Evergem, 1989, pp. 53-59.

· BOONE, M. en BRAND, H., Vollersoproeren en collectieve actie in Gent en Leiden in de 14de-15de eeuw, in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 19 – 2, 1993, pp. 168-193.

· BOONE, M. en PRAK, M., Rulers, patricians and burghers: the Great and the Little traditions of urban revolt in the Low Countries, in: A miracle mirrored – The Dutch Republic in European perspective, Cambridge, 1995, pp. 99-134.

· CHASTELLAIN, G., Oeuvres, uitg. J. Kervijn de Lettenhove, V, 1864, 525 p.

· CONINCKX, H., Une émeute à Malines en 1467, in: Bulletin du Cercle Archéologique, Littéraire et Artistique de Malines, 2, 1892, pp. 300-324.

· DAVID, J., Geschiedenis van de stad en de heerlijkheid van Mechelen, Vanlinthout en Compagnie, Leuven, 1854, 550 p.

· DE LAET, M., Mechelen versus Antwerpen – De strijd om het bezit en het behoud van de stapels voor vis, zout en haver (1233-1467), in: Handelingen van de Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, 90, 1986, pp. 57-89.

· DERBOVEN, C., Sociale status en politieke organisatie van de schepenen binnen een plutocratisch stadsbestuur. Mechelen, 1426-1476, onuitgegeven licentiaatsverhandeling UGent, 1983.

· DUMOLYN, J., De Brugse opstand van 1436-1438, UGA, Kortrijk-Heule, 1997, 381 p.

· FONCKE, R., e.a., Mechelen de heerlijke, Plantin, Mechelen, 1947, 660 p.: ill.

· GODENNE, L., Malines jadis et aujourd’hui, L.&A. Godenne, Mechelen, 1908, 704 p.

· HENNE, A en WAUTERS, A., Histoire de la ville de Bruxelles, Editions ‘culture et civilisation’ Bruxelles, Brussel, I, 1968, 456 p.

· HILTON, R., Révoltes rurales et révoltes urbaines au Moyen Age, in: Révolte et société – Actes du IVe colloque d’ histoire, Parijs, 1989, 2, pp. 25-33.

· JANSEN, H.P.H., Middeleeuwse geschiedenis der Nederlanden, Het Spectrum, Antwerpen/Utrecht, 1977, 302 p.

· JOOSEN, H., De buitenlandsche inrichting van Mechelen’s lakenhandel gedurende de Middeleeuwen, in: Handelingen van de Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, 43, 1938, pp. 83-98.

· JOOSEN, H., Mechelen’s lakenuitvoer in de Middeleeuwen – Een bijdrage tot de geschiedenis van den Nederlandschen lakenhandel, in: Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore, 5, II-III, 1942, pp. 55-90.

· LAENEN, J., Geschiedenis van Mechelen op ’t einde der Middeleeuwen, Godenne, Mechelen, 1934, 391 p.: ill.

· LAMPO, J., Vermaerde coopstadt – Antwerpen in de Middeleeuwen, Davidsfonds, Leuven, 2000, 117 p.

· LAURENT, H., La querelle de l’ étappe entre Anvers et Malines à la fin du Moyen âge, in: Annales de la Fédération Archéologique et Historique de Belgique, Brugge, 1925.

· LECAT, J.-P., De Bourgondische uitdaging. Bewogen leven in de Late Middeleeuwen. Een breed panorama van de unieke Bourgondische cultuur in de 15de eeuw, Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1985, 431 p.

· MAES, L. Th., 5 eeuwen stedelijk strafrecht: bijdrage tot de rechts- en cultuurgeschiedenis der Nederlanden, De Sikkel, Antwerpen, 1947, XXII, 830 p.

· MERTENS, W., De betekenis van de stedelijke financiën voor de centrale economische politiek in de Bourgondische Nederlanden – Financieel beheer en economische politiek te Mechelen tussen 1439 en 1490, in: Handelingen van de Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, 90, 1986, pp. 91-128.

· PEETERS, J.-P., Aspecten van de structurele mutatie der Mechelse lakennijverheid in het midden van de 15de eeuw (1430-1470), in: Handelingen van de Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, 82, 1978, pp. 65-131.

· PEETERS, J.-P., De aard van betrekkingen der Mechelse lakenhandelaars met deze uit Vilvoorde of de bevoorrading in Engelse wol van secundaire centra door grote lakensteden, in: Handelingen van de Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, 74, 1970, pp. 60-69.

· PEETERS, J.-P., Mechelse lakennijverheid van 1270 tot 1430 (?), in: Handelingen van de Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, 88, 1984/1, pp. 93-158.

· PRIMS, F., De geschiedenis van Antwerpen - IV. Onder de hertogen van Bourgondië – hertogen van Brabant (1406-1477), I (De politische orde), Standaard-Boekhandel, Brussel, 1927.

· PRIMS, F., De ketting te Heffen. Het Groot Stedenproces, 1432-1438, in: Antwerpiensia, 10, 1936.

· TILLY, C., History, sociology and Dutch collective action, in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 15 – 2, 1989, pp. 142-157.

· TOUATI, F.-O., Révolte et société: l’ exemple du Moyen Age, in: Violence et contestation au Moyen Age – Actes du 114e Congrès National des Sociétés Savantes – Section d’ histoire mediévale et de philologie, Parijs, 1990, pp. 2-7.

· TROUVÉ, R., Enkele bijzonderheden over de stadsfinanciën in de XVe eeuw, in: Handelingen van den Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, 56, 1952, pp. 46-67.

· TROUVÉ, R., Mechelen op bestuurlijk en rechterlijk gebied, tijdens de regeringen van Filips de Goede en Karel de Stoute, hertogen van Boergondië (1419-1477), in: Publication du Centre européen d’ études burgondo-médianes, 16, 1974, pp. 47-59.

· VANDER LINDEN, H., Itinéraires de Philippe le Bon, duc de Bourgogne (1419-1467) et de Charles, comte de Charolais (1433-1467), Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, Brussel, 1940.

· VANDER LINDEN, H., Itinéraires de Charles, duc de Bourgogne (1467-1477), Marguerite d’ York et de Marie de Bourgogne (1467-1477), Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, Brussel, 1936.

· VAN DER WEE, H., Het sociaal-economisch leven te Lier in de Middeleeuwen, in: ’t Land van Ryen, II, 1952, pp. 49-59 (1), pp. 124-135 (2), pp. 152-166 (3); III, 1953, pp. 30-34 (4).

· VAN DER WEE, H., De Lierse stadseconomie tijdens de veertiende en vooral vijftiende eeuw, in: ’t Land van Ryen, XV, 1965, pp. 161-177 (1); XVI, 1966, pp. 28-37 (2).

· VAN HONACKER, K., Lokaal verzet en oproer in de 17de en 18de eeuw. Collectieve acties tegen het centraal gezag in Brussel, Antwerpen en Leuven, UGA, Kortrijk-Heule, 1994, 653 p.

· VAN ROMPAEY, J., De Grote Raad van de hertogen van Boergondië en het Parlement van Mechelen, Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten, Brussel, 1973, XXXII, 576 p.

· VAN UYTVEN, R., e.a., De geschiedenis van Mechelen: van heerlijkheid tot stadsgewest, Lannoo, Tielt, 1991, 319 p.: ill.

· WOUTERS, D., De sociaal-ekonomische status van de schepenen te Mechelen in de tweede helft van de veertiende eeuw, onuitgegeven licentiaatsverhandeling UGent, 1982.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende