Studie van de structuren en het aardewerk van Site ‘De Noker’ (werkput 2) te Mechelen. Het Godshuis van de Heilige Drievuldigheid: de kapel en haar directe omgeving. (Dries Paumen)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord

 

Ik zou vooraf graag een aantal mensen willen bedanken die mij op de goede weg hebben gezet bij mijn onderzoek. In eerste instantie zou ik archeoloog Werner Wouters willen bedanken. Hij heeft de site indertijd opgegraven en heeft alle beschikbare informatie zoals plannen, foto’s, dia’s en spoorbeschrijvingen aan mij overhandigd. Daarnaast heeft hij heel wat bruikbare suggesties op basis van de vaststellingen die hij tijdens de opgravingen had gedaan. Ook was hij bereid om de beschrijving van de archeologische structuren met een kritisch oog te beschouwen.

In het bijzonder zou ik Stefanie Vereecken en Veerle Lauwers willen bedanken. Zij hebben mij op weg geholpen bij de verwerking van het middeleeuwse aardewerk. Ook hebben ze me geholpen bij het op poten zetten van het noodzakelijke methodologisch kader voor dit onderzoek. Dan zou ik Koen de Groote willen bedanken. Deze archeoloog, werkzaam bij de buitendienst van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed in Ename, hielp me bij het opstellen van een database in Acces. Hierdoor kon ik de keramiekgegevens in een overzichtelijke structuur gieten. Ook stak hij stak een handje toe bij de identificatie van enkele aardewerkindividuen. Later, tijdens het congres “Archaeologie Medieavalis” identificeerde archeoloog Wouter de Maeyer nog enkele stuks aardewerk. Hij was dan ook de aangewezen persoon. Hij heeft immers op verschillende sites in Mechelen opgegraven waaronder de Grote Markt en geraakte zo vertrouwd met het vormenrepertorium van het aardewerk uit Mechelen. Dan zou ik nog een aantal mensen willen bedanken die bereid waren om de voorlopige teksten na te lezen op inhoudelijke fouten, taalfouten en lay-out. Zo las Stan Hendrickx, een specialist inzake Egyptisch aardewerk uit het Predynasticum het deel over de methodiek van het keramiekonderzoek na. Ook wens ik mijn ouders te bedanken voor hun hulp bij het controleren en het uitwerken van de lay-out.

Tenslotte wil ik mijn promotor nog bedanken voor het kritisch nalezen van de teksten op lay-out en inhoud. Daarnaast gaf hij ook aanwijzingen bij het opstellen van een typologie van het aardewerk en bij de beschrijving van de archeologisch resten.

 

 

Dries Paumen, juni 2003

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende