Mens en machine. Een onderzoek naar de Oost-Vlaamse machinebouw (1870-1914). (Karel Eeckhout)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

 

Vooreerst wens ik mijn ouders te bedanken omdat zij mij de kans gegeven hebben te studeren. Ik dank mijn vriendin voor haar steun gedurende de totstandkoming van deze scriptie. Tevens wens ik mijn promotor Prof. Dr. Eric Vanhaute te danken voor zijn raadgevingen en bijstand.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende