Mens en machine. Een onderzoek naar de Oost-Vlaamse machinebouw (1870-1914). (Karel Eeckhout)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

1. Archivalische Bronnen

 

A. Bronnen in handschrift

 

B. Uitgegeven bronnen

 

C. Periodieken

 

2. Literatuurlijst

 

 

Lijst van gebruikte afkortingen

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende