Het edele vermaak. De jacht in de Spaanse Nederlanden onder de Aartshertogen. (Philippe Liesenborghs)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

 

BIJLAGEN

 

1. Zeventiende-eeuwse jachttaferelen uit de Spaanse Nederlanden, gerangschikt per kunstenaar

 

Anoniem

 

ALSLOOT, Denijs van (1570-1628)

 

ARTHOIS, Jacques d’ (1613-1686)

 

BOEL, Jan-Baptiste (1650-?)

 

BOEL, Pieter (1622-1674)

 

BOSSCHAERT, Thomas Willeboirts (1613/1614-1654)

 

BRUEGHEL, Jan de Oudere (1568-1625)

 

BRUEGHEL, Jan de Jongere (1601-1678)

 

BRIL, Paul (1554-1626)

BRUGGHEN, Cornelis van der (1653-1699)

CLERCK, Hendrik de (1570-1630)

 

 

CONINCK, David de (1646-1699/1700)

 

CONINXLOO, Gillis van (1544-1607)

 

DIEPENBEEK, Abraham van (1596-1675)

 

DYCK, Antoon van (1599-1641)

 

EGGERMANS, Daniël II (?-1643)

 

FALENS, Karel van (1683-1733)

 

FYT, Jan (1611-1661)

 

GEUBELS, Jacob

 

GOVAERTS, Abraham (1581-1642)

 

GREYF, Andriaen (1670-1715)

 

HAMILTON, Philipp Ferdinand von (1664-1750), geboren in Brussel

 

HERP, Willem van (1614-1677)

 

JORDAENS, Jacob (1593-1678)

 

KEIRINCX, Alexander (1600-1652)

 

KEUNINCK, Kerstiaen de (1560-1633)

 

LEEUW, W. de (1603-1665)

 

LEYNIERS, Everaerd (1597-1680)

 

LOON, Theodoor van(1581-1667)

MALO, Vincent (1623/24-1656/57)

 

MEULEN, Adam Frans van der (1632-1690)

 

MIEL, Jan (1599-1663)

 

MIROU, Antoine (1570-1661)

 

MOMPER, Joos de (1564-1635)

 

QEULLINUS, Erasmus (1607-1678)

 

RUBENS, Pieter Paul (1577-1640)

 

RUTHART, Carl (1630-1703), was in 1663 vrijmeester in Antwerpen

 

SADELER, Egidius (1560-1629)

 

SAVERY, Roelandt (1576-1639)

 

SIBERECHTS, Jan (1627-1703)

 

SNAYERS, Peeter (1592-1667)

 

SNIJDERHOEF, Jonas

 

SNIJDERS, Frans (1579-1657)

 

SWEERTS, Michiel (1618-1664)

 

TENIERS, David de jongere, (1610-1690)

 

UDEN, Lucas (1595-1672/1673)

 

UTRECHT, Adriaan van (1599-1652)

 

VALCKENBORCH, Frederik van (1570-1623/25)

 

VERREN, Jan van (1658-1700)

VINCKBOONS, David (1576-1629)

 

VOS, Cornelis de (1584-1651)

 

VOS, Paul de (1596-1678)

 

WAUTERS, Michiel (?-1679)

 

WILDENS, Jan (1586-1653)

 

WOUTERS, François (1612-1654)

 

 

2. Zeventiende-eeuwse jachttaferelen uit de Spaanse Nederlanden, gerangschikt per genre

 

JACHTGEZELSCHAPPEN EN PORTRETTEN

 

 

JACHTEN

 

BERENJACHT

 

EVERJACHT

 

EXOTISCHE JACHTTAFERELEN

 

HAZENJACHT

 

HERTENJACHT

 

OTTERJACHT

 

PAARDENJACHT

 

STIERENJACHT

 

VALKENJACHT

 

VOGELJACHT

 

WOLVEN-en VOSSENJACHT

 

WISENTENJACHT

 

LANDSCHAPPEN

 

MYTHOLOGISCHE TAFERELEN

 

DIANA EN HAAR NIMFEN

 

DIANA EN ACTAEON

 

CALYDONISCHE EVERJACHT VAN MELEAGER EN ATALANTE

 

DE DOOD VAN ADONIS

 

DE DOOD VAN SILVIA’S HERT

 

3. LIJST VAN GEBRUIKTE AFBEELDINGEN

 

OMSLAG

 

HOOFDSTUK I

 

HOOFDSTUK II

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

©Niets uit de website  mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de auteur.
E-thesis kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de hier verzamelde publicaties. Elke auteur is en blijft volledig verantwoordelijk voor de volledige inhoud van zijn werkstuk.
Elke auteur heeft ten allen tijde het recht wijzigingen aan te brengen aan zijn/haar scriptie of die van E-thesis te laten verwijderen.

De op E-thesis voorkomende tekstfragmenten, grafieken, tabellen, afbeeldingen, foto's enz.  dienen als ondersteuning van het betoog in een wetenschappelijk werk. Zij worden voorzien van de nodige bibliografische referenties (voor zover dit mogelijk is). Indien de maker en/of rechthebbende bezwaar heeft tegen het gebruik van een citaat uit zijn of haar werk of indien er onbedoeld een storende fout is in geslopen, dan kan deze dat kenbaar maken en zullen wij het desbetreffende citaat onmiddellijk aanpassen of verwijderen.

All rights reserved. No part of this site may be reproduced without the written permission of the author.