Licentiaatsverhandelingen in voorbereiding

Schreef u, als student, een licentiaatsverhandeling of doctoraalscriptie?  Dan hebt u daaraan ongetwijfeld twee jaar hard gewerkt. Nadien blijkt, in vele gevallen, dat slechts weinig mensen uw werk lezen of er toegang tot hebben. Met dit project willen we daaraan iets doen. Door dergelijke verhandelingen on-line te plaatsen bereiken ze een grotere groep van geÔnteresseerden. Indien u er ook zo over denkt, mogen we u dan vragen ook uw thesis ter beschikking te stellen van anderen, via ons project e-thesis.

 

 

Auteur

Titel

  Geen verhandelingen in voorbereiding

 

 

Zoeken in e-thesis / Search e-thesis

De hier gepubliceerde verhandelingen (over BelgiŽ) worden ook opgenomen in de
"Bibliografie van de geschiedenis van BelgiŽ"
onder leiding van Prof. Em. Romain Van Eenoo.

 

     

  

Laatste aanpassing op zaterdag 31 mei 2008

Een educatief project van
Sint-Lodewijkscholen
2002

info@ethesis.net

Verantwoordelijke leerkracht: Lieven De Ruyck (deruyck@skynet.be)

Sint-Lodewijkscholen (secundair onderwijs), Kwatrechtsteenweg 168, 9230 Wetteren

 

Bezoek ook onze vroegere (succesvolle) projecten:

Historische ambassadeurs van Vlaanderen

Spotlight

 

©Niets uit de website  mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de auteur.
E-thesis kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de hier verzamelde publicaties. Elke auteur is en blijft volledig verantwoordelijk voor de volledige inhoud van zijn werkstuk.
Elke auteur heeft ten allen tijde het recht wijzigingen aan te brengen aan zijn/haar scriptie of die van E-thesis te laten verwijderen.

De op E-thesis voorkomende tekstfragmenten, grafieken, tabellen, afbeeldingen, foto's enz.  dienen als ondersteuning van het betoog in een wetenschappelijk werk. Zij worden voorzien van de nodige bibliografische referenties (voor zover dit mogelijk is). Indien de maker en/of rechthebbende bezwaar heeft tegen het gebruik van een citaat uit zijn of haar werk of indien er onbedoeld een storende fout is in geslopen, dan kan deze dat kenbaar maken en zullen wij het desbetreffende citaat onmiddellijk aanpassen of verwijderen.

All rights reserved. No part of this site may be reproduced without the written permission of the author.