Lodewijk Herbert (1872-1929). Een katholieke flamingantische burger. (Paul Drossens)

 

home

lijst scripties

inhoud

vorige

volgende

 

 

DEEL I:
EEN  KATHOLIEKE  FLAMINGANTISCHE  BURGER (tot 1914)

 

HOOFDSTUK VI: FAMILIALE SITUATIE

 

Enkele maanden na zijn legerdienst trouwde de 21-jarige Lodewijk op 29 juli 1893 met Alice Muys, de dochter van een Lokerse brouwer[1]. Het pasgetrouwde koppel ging kort na het huwe-lijk wonen in een huis in de Luikstraat. Een klein jaar later werd hun eerste kindje, Jeanne geboren[2]. Het kindje beschikte echter over een zwakke gezondheid. Op 6 augustus, slechts 2 maanden en 21 dagen oud, overleed het[3]. Het moet voor Herbert en zijn vrouw een zware emotionele schok geweest zijn hun eersteling zo vlug te verliezen. In de 19de eeuw raakte een leeg kinderbed echter vlug opnieuw gevuld: tien maanden later werd op 6 juni Anna geboren[4]. Het gezin Herbert zou de volgende vier jaren een onbekommerd bestaan leiden. Vader Herbert ging elke weekdag naar het huis op de Groentemarkt waar de winkel gevestigd was en ging geregeld naar Gent of Antwerpen om zaken te doen. Alice zorgde voor het huishouden. Financieel ging alles voor de wind. Aan dit kommerloze bestaan kwam echter een bruusk einde met het overlijden van Lodewijks vrouw op 2 mei 1899. Kort na haar overlijden verhuisde Lodewijk met de vier jaar oude Anna naar zijn huis op de Groentemarkt. Een jaar later trad Herbert op 4 september 1900 in het huwelijk met Alice De Sloovere. Zij was evenals Herbert geboren in 1872 en was afkomstig uit Kruishoutem, waar zij nog bij haar ouders inwoonde. Waarschijnlijk kende Herbert haar van zijn schooltijd. In zijn laatste jaar in Aalst zat hij immers samen met haar broer August op het internaat[5]. Als textielhandelaar zal Lodewijk Herbert later waarschijnlijk in contact gebleven zijn met het gezin De Sloovere, aangezien vader Honoré De Sloovere eveneens in de textielbranche actief was, als makelaar in vlas[6]. Vrij vlug werd op 14 juni 1901 een eerste kindje geboren: Jules. Er zouden er nog vijf volgen[7]. Met een steeds maar uitbreidend gezin moet Herbert - die in 1912 negen monden te voeden had - na verloop van tijd toch genoodzaakt geweest zijn op te zoek te gaan naar bijkomende inkomstenbronnen. De mechanisering van zijn bedrijf (cf. supra) kan vanuit dit oogpunt verklaard worden. Voor zijn vele bezigheden in het Lokerse verenigingsleven kon Herbert tijd vrijmaken doordat hij in de zaak bijgestaan werd door zijn vrouw. Opmerkelijk is wel dat, ondanks Lodewijks Vlaamsgezindheid, zijn vrouw erop stond dat hun kinderen een Franstalige opvoeding kregen[8].

Hoe de concrete financiële toestand ten huize van het gezin Herbert evolueerde, konden wij bij gebrek aan materiaal niet nagaan. Armoede heeft er echter nooit geheerst. Herbert was eigenaar van het huis op de Groentemarkt, dat hij geërfd had van zijn vader. Hij had een bloeiende zaak en zijn beide vrouwen waren van goeden huize. Als indirecte tekenen van een zekere welstand, kunnen we vermelden dat Herbert een knecht en een verkoper tewerkstelde[9]. Tevens waren er steeds één à twee dienstmeisjes in dienst[10]. Zijn kinderen kregen allen een goede opvoeding en de jongens vatten allen hogere studies aan[11]. Na de oorlog zou Herbert als Kamerlid bovendien beschikken over een appeltje voor de dorst. Dat na zijn overlijden de familie niet in zak en as achterbleef, blijkt o.m. uit het feit dat Alice De Sloovere na het overlijden van haar man nooit meer gewerkt heeft[12]. In 1938 betrok zij met twee van haar kinderen, Madeleine en Maria Anna, een appartement in Schaarbeek. Het huis op de Groentemarkt werd in 1938 overgekocht door zoon Willem, die de handelspraktijk van zijn vader verderzette.   

 

home

lijst scripties

inhoud

vorige

volgende

 

 


[1] BDL, Huwelijksregister 1893-1895, akte nr. 82. Alice Muys was vier dagen voordien 24 geworden.

[2] Jeanne werd geboren op 14 mei 1894. BDL, Geboorteregisters 1894, akte nr. 290.

[3] BDL, Overlijdensregister 1894, akte nr. 313.

[4] BDL, Geboorteregister 1895, akte nr. 353.

[5] J. De Brouwer en J. Ghysens, De Jezuïten te Aalst… III, p.76.

[6] Mededeling Louis Claude Herbert op 26 januari 1998.

[7] Antoon (26 juli 1902), Willem (16 juni 1903), Madeleine (26 mei 1905), Jozef (1 november 1907), Maria Anna (20 mei 1912). BDL, Bevolkingsregisters 1900-1919.

[8] Mededeling Stefan Verhaege op 26 januari 1997 en Lucienne Blancquaert op 30 september 1997.

[9] Mededeling Luc Herbert op 19 november 1997 en Louis Claude Herbert op 26 januari 1998.

[10] BDL, Bevolkingsregisters 1900-1909.

[11] Antoon behaalde via de middenjury zijn ingenieursdiploma, Willem studeerde handelswetenschappen en Jozef rechten.

[12] Mededeling Luc Herbert op 19 november 1997.