Griekse publieke baden. Chronologische ontwikkeling, typologie en functie. (Katrien Luts)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

DANKWOORD

 

Zonder de steun van een aantal personen had ik met deze thesis nooit het uiteindelijke resultaat behaald. Daarom wil ik deze mensen eervol vermelden.

 

Eerst en vooral dank aan mijn ouders. Ze hebben mij gedurende dit hele werkproces steeds bijgestaan door hun interesse te tonen en mij te blijven motiveren. Ze waren zelfs bereid om onze gezinsvakantie te richten naar mijn thesis, en wilden vele kilometers door SiciliŽ afleggen om samen Griekse badcomplexen te bezoeken. Ook nog extra bedankt aan mama, om alles na te lezen en ter hulp te schieten bij problemen met vertalingen of zinsconstructies. Mijn ouders zijn niet alleen tijdens het werk aan deze thesis, maar tijdens mijn hele opleiding een houvast geweest. Zonder hen zou ik dit alles niet bereikt hebben.

 

Ik wil ook mijn vriend bedanken voor de vele hulp met het fotomateriaal. Hij stelde graag zijn fototoestel, scanner en kennis van computerprogrammaís ter beschikking om alle afbeeldingen in de juist vorm te krijgen. Ook stimuleerde hij me steeds om door te bijten.

 

Dank aan Nadia De Rose om enkele Italiaanse artikels te vertalen. Haar kennis van oud Grieks kwam daarin ook van pas en ze vond het geen probleem om er in haar vrije tijd nog een extra artikel bij te nemen.

 

En tenslotte wil ik uiteraard mijn dank betuigen aan mijn promotor, professor Marc Waelkens. Ondanks zijn drukke agenda en gezondheidsproblemen deed hij steeds zín best om bereikbaar te blijven. Zelfs tijdens zijn afwezigheid keek hij de teksten na die ik hem bezorgde.

 

Er zijn nog zoveel mensen die medewerking boden en advies gaven. Daarom ook dank aan iedereen die mij heeft geholpen en hier niet specifiek werd vermeld.

 

 

Katrien LUTS

home lijst scripties inhoud vorige volgende