"Dat du best, was ic ende wat ic bem,
dat sal tu werden..."
 

Gentse grafmonumenten en grafschriften
tot het einde van de Calvinistische Republiek
(1584)

 

pdf-version

Veronique Despodt

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2000-2001

Universiteit Gent

Promotor: Prof.dr. TH. DE HEMPTINNE

 

 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (2 mb)