Historische stront op Vlaamse grond. Een inleidende studie in de historische faecologie. (Bruno Debaenst)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

'AI was het praatje nog zo rond, toch draaide het altijd uit op stront' is een spreekwoord dat als geen ander deze licentiaatsverhandeling kan samenvatten. Vanaf de eerste bladzijde tot en met de laatste snik alvorens de boeken te sluiten vulden we de volumes immers met een pleiade aan excrementiŽle termen. In deze barre tijden van mestoverschotten en mestactieplannen mochten en konden we niet nalaten op de kar van de actualiteit te springen en de historische stront van onder het stof van de Vlaamse grond te schudden. Waarvan akte.

 

Wel volstond dit om twee jaar lang allerlei schampere opmerkingen over ons heen te mogen krijgen. We zullen hier geen bloemlezing houden over de top tien van de beste uitspraken, het is en blijft tenslotte nog steeds een wetenschappelijk werk.

 

Veel beter richten we een dankwoord aan de mensen die een effectieve hulp boden bij het tot stand komen van dit werk. Het zou ons grote oneer aandoen om hierbij Professor Dr. Chris Vandenbroeke niet als eerste te vermelden. Naast het gegeven dat hij zich niet te beroerd voelde om op te treden als peetvader van het ongeboren kind, stond hij ook steeds klaar om met behulp van zijn door de jaren ervaring verrijkte historische bagage mogelijke invalshoeken aan te wijzen en kritische opmerkingen te formuleren ten opzichte van de voorgelegde resultaten. Daarnaast mochten we ons ook steeds verheugen in de hartverwarmende persoonlijke bezorgdheid voor het welslagen van deze thesis. Aan hem draag ik dan ook (zonder bijbedoelingen vanuit het onderwerp) het hier voorliggende werk op. Met dank.

 

Verder danken we ook de beide commissarissen voor de bijsturende opmerkingen en geleverde hulp, wat ook geldt voor de andere professoren die op de een of andere manier betrokken waren tijdens onze vorming aan deze instelling. Op een totaal ander vlak liggen de sympathieŽn voor mijn medestudenten in de geschiedenis en in het bijzonder voor de mensen met wie we in contact kwamen via de Vlaamse Geschiedkundige Kring, vanwege de voortdurende verrijking op persoonlijk vlak die deze mij bezorgden.

 

Een laatste dankwoord gaat hierbij uit naar mijn familie die in de eerste plaats mijn studies mogelijk gemaakt hebben en in tweede instantie ook actief betrokken waren bij het welslagen van de thesis.

Al degenen die zich niet aangesproken zouden voelen door de bovenstaande vermeldingen maar toch zouden menen een bijdrage te hebben geleverd, worden eveneens vanuit de grond van het hart hiervoor bedankt.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende