De waarheid of zijn verhaal een historische studie van de memoires van Gaston Eyskens. (Wim Soetewey)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Deze licentiaatverhandeling is het eindpunt van vier lange maar leerrijke jaren die een basis zullen vormen voor de rest van mijn leven. Deze studierichting heeft mij niet alleen een uitgebreide kennis van het verleden opgeleverd maar heeft mij ook het vak van historicus aangeleerd. Het resultaat van deze studie is zichtbaar in deze eindverhandeling.

 

Allereerst wil mijn dank uitgaan naar mijn promotor Prof. Dr. E. Gerard, die mij bij dit werk heeft begeleid. Zijn vlotte bereikbaarheid en zijn kritische ingesteldheid hebben er zeker toe bij gedragen dat de kwaliteit van deze verhandeling is verbeterd. Ook wil ik Prof. Dr L. Van Molle bedanken, die mij vooral bij het eerste hoofdstuk op weg heeft gezet.

 

Mijn erkentelijkheid gaat ook uit naar Dhr. M. Eyskens, die zo vriendelijk was mij inzage te verlenen in het archief van de memoires van G. Eyskens, gelegen in het KADOC. Dit geldt ook voor Dhr. J. Smits die aan mij persoonlijk heeft uitgelegd hoe deze memoires tot staan zijn gekomen.

 

Een speciale vermelding verdienen zeker mijn ouders, die het mogelijk gemaakt hebben om deze studie te volgen, waarvoor ik zeer erkentelijk ben. Ten slotte wil ik al mijn collega’s, kotgenoten, vrienden, familieleden en alle anderen bedanken die mij gesteund en geholpen hebben tijdens het maken van dit werk.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende