Hoe een tanende wereldmacht moeizaam EU-lidstaat werd/wordt. Een analyse van de commentaren in drie voorname Britse kranten op de Europese integratie tussen 1950 en 1997. (Philip Maelfait)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

8. BIBLIOGRAFIE

 

8.1.  Bronnnen

 

The Times: mei-juni 1950; maart-april 1957; juli-augustus 1961; december 1962; januari 1963; april-mei 1967; december 1967; januari 1972; januari 1973; september-oktober 1976; december 1985; februari-maart 1986; september-oktober 1988; december 1991; februari 1992; juni 1997; oktober 1997.

 

The Guardian: mei-juni 1950; maart-april 1957; juli-augustus 1961; december 1962; januari 1963; april-mei 1967; december 1967; januari 1972; januari 1973; september-oktober 1976; december 1985; februari-maart 1986; september-oktober 1988; december 1991; februari 1992; juni 1997; oktober 1997.

 

Daily Mail: mei-juni 1950; maart-april 1957; juli-augustus 1961; december 1962; januari 1963; april-mei 1967; december 1967; januari 1972; januari 1973; september-oktober 1976; december 1985; februari-maart 1986; september-oktober 1988; december 1991; februari 1992; juni 1997; oktober 1997.

 

De Standaard: juli-augustus 1961; december 1962; januari 1963; april-mei 1967; december 1967; januari 1972; januari 1973; september-oktober 1988.

 

Le Peuple: juli-augustus 1961; december 1962; januari 1963; april-mei 1967; december 1967; januari 1972; januari 1973; september-oktober 1988.

 

 

8.2. Literatuur

 

BAINBRIDGE (T.) en TEASDALE (A.). The Penguin Companion to European Union. London, Penguin Books, 1996.

 

BANGE (Oliver). The E.E.C. Crisis of 1963. Kennedy, Macmillan, de Gaulle and Adenauer in Conflict. London, Macmillan, 2000.

 

BASCHWITZ (Kurt). Pers, propaganda en openbare mening. Leiden, Sternfert Kroex, 1956.

 

BIDWELL (Charles). Maastricht and the U.K. Oxford, Public Affairs Consultants Europe ltd., 1993.

 

BLACK (Jeremy). Britain and the Continent: Convergence or Divergence. London, Macmillan, 1994.

 

BOXHOORN (Bram) en JANSEN (Max). De integratie van Europa. Een historische balans. Bussum, dick coutinho, 1997.

 

BYRD (Peter). British foreign policy under Thatcher. Oxford, Allan, 1988.

 

COOK (Chris) en PAXTON (John). European political facts 1900-1996. London, Macmillan, 1998.

 

CORBETT (Richard). The treaty of Maastricht: from conception to ratification. A comprehensive reference guide. Harlow, Longman, 1993.

 

CROUCH (Colin) en MARQUAND (David) ed. The new centralism: Britain out of step in Europe. Oxford, Blackwell, 1989.

 

CURRAN (James) en SEATON (Jean). Power without responsibility. The press and broadcasting in Britain. Glasgow, Fontana/Collins, 1985.

 

DE BENS (Els). Gedrukte media., RUG, syllabus.

 

DE BENS (Els). De pers in BelgiŽ. Het verhaal van de Belgische dagbladpers gisteren, vandaag en morgen. Tielt, Lannoo, 1997.

 

DELORS (Jacques). 1992 : een beslissend jaar. Rede van voorzitter J. Delors voor het Europees Parlement. Van de Europese Akte naar de post-Maastrichtse periode: de middelen voor onze ambities. Werkprogramma voor de Commissie voor 1992. Luxembourg, Bureau voor OfficiŽle Publikaties der Europese Gemeenschappen, 1992.

 

DEMUYNCK (Kobe). Groot-BrittanniŽ en de Europese integratie: de rol van Labour en the Conservatives in het Europees beleid van Groot-BrittanniŽ: 1945-1979 en New Labour. Gent, RUG ( onuitgegeven thesisverhandeling Politieke en Sociale Wetenschappen), 1998.

 

DE SCHOUTEETE (Philippe). Bezield Europa. Tielt, lannoo, 1998.

 

DEZILLIE (Nele). Het migrantendiscours doorgelicht. Een analyse van de Vlaamse dag- en weekbladenpers (1986-1995). De Standaard, De Morgen, Het Laatste Nieuws, Ďt Pallieterke, Solidair. Gent, RUG (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Nieuwste Geschiedenis), 1997. 

 

DUFF (Andrew). Maastricht and beyond: building the European Union. London, Routledge, 1994.

 

DUFF (Andrew). The Treaty of Amsterdam. Text and Commentary. London, Federal Trust, 1997.

 

FAIRCLOUGH (N.). Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. London-NEW York, Olongman, 1995.

 

FISHWICK (F.). A study of the evolution of concentration in the press and general publishing industry in the United Kingdom. Brussels, Commission of the European Communities, 1977.

 

GEORGE (Stephen). An awkward partner: Britain in the European Community. Oxford, Oxford University Press, 1994.

 

GEORGE (Stephen). Politics and Policy in the European Union. New York, Oxford University Press, 1996.

 

GREENWOOD (Sean). Britain and European Cooperation since 1945. Oxford (U.K.) and Cambridge (U.S.), Blackwell, 1992.

 

HAACK (W.G.C.M.). Europese economische integratie: problemen en perspectieven. Utrecht, Spectrum, 1986.

 

HEFFERNAN (Michael). The Meaning of Europe. Geography and Politics. London, Arnold, 1998.

 

HEYTING (Robert). Tussen nationalisme en internationalisme: de Britse en de Nederlandse sociaal-democratie, de nationale staat en de Europese integratie. Deventer, Kluwer, 1992.

 

HILL (Stephen) ed. Visions of Europe. Summing up the Political Choices. London, Duckworth, 1993.

 

HOCH (Paul). The Newspaper Game. The political sociology of the press. An inquiry into behind the scenes organisation, financing and brainwashing techniques of the news media. London, Calders & Boyars, 1974.

 

INGELAERE (Frank). Grondlijnen van de Europese politieke, economische en monetaire unie: een verkenning van het Europese Unieverdrag. Antwerpen, Story-Scientia, 1992.

 

KAISER (W.). Using Europe, Abusing the Europeans. Britain and European Integration, 1945-63. London, Macmillan, 1996.

 

KAVANAGH (Dennis). Thatcherism and British politics: the end of consensus? Oxford, Oxford University Press, 1987.

 

KITZINGER (U.). The Second Try. Labour and the E.E.C. London, Pergamon Press LTd., 1968.

 

KURIAN (George Thomas). World Press Encyclopedia. London, Mansell Publishing Ltd., 1992.

 

LANE (Jan-Erik) en ERSSON (Svante O.). Politics and Society in Western Europe. London, Sage Publications, 1994.

 

LUFF (Peter). The Simple Guide to Maastricht. London, European Movement (U.K.), 1992

 

LUYKX (Theo) en VOORHOOF (Dirk). Ontwikkeling van de Belgische pers sedert wereldoorlog II. Gent, RUG (Vakgroep pers- en communicatiewetenschappen), 1982.

 

LYNCH (Philip), NEUWAHL (Nanette) en REES (Wyn G.). Reforming the European Union:from Maastricht to Amsterdam. Harlow, Longman, 2000.

 

MERRILL (John C.). A handbook of the foreign press. Baton Rouge (Louisiana, U.S.), Louisiana State University Press, 1955.

 

MORTIER (Yves). Een analyse van de houding van het Verenigd Koninkrijk ten opzicht van de E.M.U., vanaf 1979. Gent, RUG (onuitgegeven thesisverhandeling Politieke Wetenschappen), 1997.

 

NELSEN (Brent F.) en STUBB (Alexander C.G.) ed. The European Union. Readings on the theory and practice of European integration. London, Macmillan, 1998.

 

QUINTYN (Marc). Europese financiŽle integratie en monetaire samenwerking. Antwerpen, Kluwer, 1989.

 

RIDDELL (Peter). The Thatcher decade: how Britain has changed during the 1980ís. Oxford, Blackwell, 1989.

 

STIRK (Peter M.R.). A history of European Integration since 1914. London, Pinter, 1996.

 

VAN DE MEERSCHE (Paul). Van Jalta tot Malta. Politieke geschiedenis van Europa. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1990.

 

VAN DIJK (Teun A.). Minderheden in de media: een analyse van de berichtgeving over etnische minderheden in de dagbladpers. Amsterdam, SUA, 1983.

 

VANTHOOR (Wim F.V.). A Chronological History of the European Union, 1946-1998. Cheltenham (U.K.) en Northampton (Mass., U.S.), Edward Elgar, 1999.

 

VERSTRAETE (Lieven). Het Verdrag van Maastricht. De betekenis van de Europese Unie voor ieder van ons. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1992.

 

VOS (Hendrik). Europese politieke integratie., RUGent, syllabus.

 

WALLAYS (Bart). Onderzoek naar de functies en bevoegdheden van de Europese Instellingen na het Verdrag van Maastricht. Gent, RUG (onuitgegeven thesisverhandeling Internationale Betrekkingen), 1994.

 

WITTE (Els). Media en politiek: een inleiding tot de literatuur. Brussel, VUB Press, 1991.

 

S.n. Europa stap voor stap. Een chronologisch overzicht van de Europese Gemeenschap. Luxemburg, Bureau voor OfficiŽle Publikaties der Europese Gemeenschappen, 1987.

 

home

lijst scripties

inhoud

vorige

volgende