Hoe een tanende wereldmacht moeizaam EU-lidstaat werd/wordt. Een analyse van de commentaren in drie voorname Britse kranten op de Europese integratie tussen 1950 en 1997. (Philip Maelfait)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

DANKWOORD

 

In de eerste plaats bedank ik hier uiteraard mijn promotor Prof. Dr. Luc Francois. Hij was op elk moment bereid vragen te beantwoorden en problemen op te lossen.

Mijn ouders wil ik bedanken omdat ze mij de kans gegeven hebben een jaar als Erasmusstudent in Londen te verblijven.

Verder ben ik ook dank verschuldigd aan het personeel van de verschillende bezochte Belgische bibliotheken en archiefinstellingen: Universiteitsbibliotheek Gent, Stadsbibliotheek Antwerpen, Universiteitsbibliotheek Leuven en Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel.

Tijdens mijn verblijf in Londen werd ik getroffen door de bereidwilligheid van de mensen van de British Library Newspaper Library in Collindale en van de universiteitsbibliotheek van Middlesex University.

 

Uiteraard mag ik ook mijn ouders, zus en Koen en broer niet vergeten te bedanken voor het nalezen en het oplossen van diverse (computer)problemen.
 

home lijst scripties inhoud vorige volgende