The emigration policy
of the Belgian government
from Belgium to the U.S
through the port of Antwerp
1842-1914.

pdf-version

Torsten Feys

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2002-2003

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. Eric Vanhaute

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (0,8 mb)