Over hoge toppen en door diepe dalen: Emotionele betrokkenheid bij thriller- en dramafilms. (Sander van Yperen)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

“Every generalization is dangerous, especially this one.” - Mark Twain

 

In uw handen bevindt zich de doctoraalscriptie waarmee ik, Sander van Yperen, mijn studie Theater-, Film- en Televisiewetenschappen afsluit. Deze scriptie heb ik geschreven in de periode van 1 april 2003 tot 14 mei 2004. Om allerlei goede en minder goede redenen heeft het schrijfproces langer geduurd dan de bedoeling was. De titel van deze scriptie slaat daarom ook op het produceren ervan. Tijdens het schrijven ben ik zowel door diepe dalen als over hoge toppen gegaan. De afsluiting ervan is (hopelijk) de hoogste top.

Dit is dan ook de plaats om de mensen te bedanken die mij geholpen hebben deze tocht te volbrengen. Allereerst mijn begeleider Jèmeljan Hakemulder: die scherp, voorzien van een humoristisch sausje, mijn stukken becommentarieerde en mij met handige tips op het juiste spoor zette. Daarnaast Eggo Müller, die in het allereerste begin (middels advies) en aan het allerlaatste eind (door als tweede lezer te fungeren) behulpzaam was. Last but not least natuurlijk mijn ouders, Maarten en Astrid, bedankt voor jullie steun!

 

Veel leesplezier!

 

Mei 2004,

 

Sander van Yperen

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende