Stijl en standpunt. De strijd tussen de Belgische doctrinairen en progressisten in de tweede helft van de negentiende eeuw. (Bert Margot)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Deze verhandeling moet niet alleen beschouwd worden als het resultaat van het onderzoek dat werd gevoerd tijdens de laatste twee academiejaren van mijn opleiding tot licentiaat in de geschiedenis.  Zij is tevens het resultaat van de totale vier jaar studies die door mijn ouders werden gefinancierd.  Graag had ik hen daarvoor bedankt.

            Een bijzonder woord van dank verdient mijn promotor Henk de Smaele.  Zijn deskundige begeleiding en stimuli hebben geholpen om deze verhandeling tot een goed einde te brengen.

            Ten slotte had ik in dit korte voorwoord graag nog een aantal mensen uit mijn omgeving bedankt voor hun steun, hun aangenaam gezelschap of de bij tijden welgekomen ontspanning.  Dank aan Jan en An Declerck-Vandersteene, Klara Hermans, Tine Demets, de bende van vijf, de vrienden en medespelers van basketclub Olympos Marke, Jurgen Rigole en andere medestudenten geschiedenis.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende