Stijl en standpunt. De strijd tussen de Belgische doctrinairen en progressisten in de tweede helft van de negentiende eeuw. (Bert Margot)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

Adresse des associations libérales du pays flamand aux membres de la gauche parlementaire. Gent, 1893.

 

AERTS, R. De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids. Amsterdam, 1997.

 

ANKERSMIT, F. “Politieke stijl: Schumann en Schiller” in: PELS, D. en TE VELDE, H. (red.) Politieke stijl: over presentatie en optreden in de politiek. Amsterdam, 2000, 15‑42.

 

BEYEN, M. “Een vruchtbaar modewoord: politieke cultuur”. Mededelingenblad van de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis, XXII (2000) nr. 3, 11-14.

 

BLUMENBERG, H. Die Legitimität der Neuzeit. Frankfurt am Main, 1988.

 

BOTS, M. Bibliografie van de liberale tijdschriften: Revue de Belgique (1869-1914) (Liberaal Archief. Reeks bibliografieën VII). Gent, 1995.

 

BOTS, M. en PAREYN, L. Bibliografie van de geschiedenis van het Belgisch Liberalisme: beknopte bio-bibliografie van liberale prominenten 1830-1990 (Liberaal Archief. Reeks bibliografieën III). Gent, 1992.

 

BOTS, M. “Laïciteit en onderwijs” in: VERHULST, A. en HASQUIN, H. (red.) Het liberalisme in België: tweehonderd jaar geschiedenis. Brussel, 1989, 145-162.

 

CARTON DE WIART, H. Beernaert et son temps (Notre passé. Série 4, V). Brussel, 1945.

 

Congrès libéral progressiste de Belgique. 29 et 30 mai 1887. Brussel, 1887.

 

COPPENS, G. Bibliografisch repertorium van universitaire thesissen m.b.t. de geschiedenis van het liberalisme in België (tot 1982) (Liberaal Archief. Reeks bibliografieën I). Gent, 1983.

 

DAMS, K. "Inzet en omvang van de schoolstrijd. Doorlichting van Individu, Gemeenschap en School in twee opvoedkundige tijdschriften (1879-1914)". BTNG, XXVI (1996)139-200.

 

DEFERME, J. “Geen woorden maar daden. Politieke cultuur en sociale verantwoordelijkheid in het België van 1886”. BTNG, XXXI (2000) nrs. 1-2, 131-171.

 

DE HAAN, I. en TE VELDE, H. “Vormen van politiek. Veranderingen van de openbaarheid in Nederland 1848 – 1900”. BMGN, CXI (1996) nr. 2, 167-200.

DELANGE-JANSON L. Paul Janson 1840-1913: sa vie généreuse, son époque. 2dln. Brussel, 1962-1964.

 

DENECKERE, G. Geuzengeweld: antiklerikaal straatrumoer in de politieke geschiedenis van België, 1831-1914. Brussel, 1998.

 

DE PAEPE, J. e.a. Le Parlement belge 1831-1894 Données biographiques. Brussel, 1996.

 

DE PAEPE, J. ‘La Réforme,’ organe de la démocratie libérale (1884-1907) (Bijdragen van het Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis XXVI). Leuven en Parijs, 1972.

 

DE SCHUYTER, I. Geschiedenis van het Belgisch liberalisme 1830-1987: een selectieve bibliografie (Liberaal Archief. Reeks bibliografieën II). Gent, 1989.

 

DE SMAELE, H. “De politieke partijen in de Kamer, 1830-1914” in: GERARD, E., WITTE, E. en GUBIN, E. (red.) Geschiedenis van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers 1830-2002. Brussel, 2003, 131-157.

 

DE SMAELE, H. en TOLLEBEEK, J. (red.) Politieke representatie (Alfred Cauchie reeks V). Leuven, 2002.

 

DE SMAELE, H. “Het Belgische politieke discours en de ‘eigenheid’ van de vrouw aan het einde van de negentiende eeuw”. Tijdschrift voor Genderstudies, I (1998) nr. 4, 27‑38.

 

DE SMAELE, H. “Politiek als hanengevecht of cerebraal systeem. Ideeën over politieke representatie en de invoering van de evenredige vertegenwoordiging in België (1899)”. BMGN, CXIV (1999) nr. 3, 328-357.

 

DESPY-MEYER, A. (red.) Frère-Orban et le libéralisme politique. Brussel, 1996.

 

D’HOORE, M. “De Liberale Partij als organisatie van 1914 tot 1961” in: VERHULST, A. en HASQUIN, H. (red.) Het liberalisme in België: tweehonderd jaar geschiedenis. Brussel, 1989, 83-90.

 

D’HOORE, M. “Frère-Orban, un héritage au parti libéral (1896-1996)?” in: DESPY-MEYER, A. (red.) Frère-Orban et le libéralisme politique. Brussel, 1996, 75-92.

 

FOUCAULT, M. Les mots et les choses: une archéologie des sciences humaines (Bibliothèque des sciences humaines). Parijs, 1966.

 

FRERE-ORBAN, H. J. W. Chambre des Représentants. Discussion du budget de l’Intérieur pour l’exercice 1869: travail des enfants et des femmes dans l’industrie. Discours prononcé par M. Frère-Orban dans la séance du 19 janvier 1869. Brussel, 1869.

FRERE-ORBAN, H. J. W. Chambre des Représentants. Discussion d’une proposition de réforme électorale. Discours prononcé par M. Frère-Orban dans la séance du 12 juillet 1881. Brussel, 1881.

 

FRERE-ORBAN, H. J. W. Chambre des Représentants. Proposition de reviser les articles 47 et 53 de la constitution. Discours prononcé par M. Frère-Orban dans la séance de 4 juillet 1883. Brussel, 1883.

 

FRERE-ORBAN, H. J. W. en JANSON, P. Chambre des Représentants. Situation politique du pays. Discours de messieurs Frère-Orban et Janson dans les séances des 14 et 17 mai 1878. Charleroi, 1878.

 

FRERE-ORBAN, H. J. W. La révision constitutionnelle en Belgique et ses conséquences. La situation des partis, leurs programmes et leurs espérances. Brussel, 1893.

 

FRERE-ORBAN, H. J. W. La situation présente: ses origines et ses périls. Brussel, 1895.

 

GAILLARD, J. “Un événement politique méconnu; le congrès liberal progressiste des 29 et 30 mai 1887”. Res Publica, XVI (1974) 589-600.

 

GARSOU, J. Frère-Orban de 1857 à 1896. Brussel, 1946.

 

GAUBLOMME, D. “Doctrinairen en progressisten tijdens de 19de eeuw” in: VERHULST, A. en HASQUIN, H. (red.) Het liberalisme in België: tweehonderd jaar geschiedenis. Brussel, 1989, 201-208.

 

GERARD, E., WITTE, E. en GUBIN, E. (red.) Geschiedenis van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers 1830-2002. Brussel, 2003.

 

GOBLET D’ALVIELLA, E., GREYSON E. en SCHAAR, J. Cinquante ans de liberté. 1: La vie politique; L'enseignement; L'économie politique. Brussel, 1882.

 

GOBLET D’ALVIELLA, E. La représentation proportionnelle: Histoire d’une réforme. Brussel, 1900.

 

GUBIN, E. en LEFEVRE, P. Obligation scolaire et société en Belgique au XIX siècle. Réflexions à propos du premier projet de loi sur l’enseignement obligatoire (1883) in: Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LXIII (1985) nrs. 2 en 4, 324-376 en 731-781.

 

GUBIN, E. en PUISSANT, J. “De politieke, economische en sociale structuur van België in de 19de eeuw”. Tijdschrift van het Gemeentekrediet, CXCV (1996) 9-50.

 

GUBIN, E. en PUISSANT, J. “Frère-Orban et la ‘question sociale’. La création des Conseils de l’Industrie et du Travail (1886-1887)” in: DESPY-MEYER, A. (red.) Frère-Orban et le libéralisme politique. Brussel, 1996, 25-45.

 

HANNES, J. “Economisch liberalisme: theorie en praktijk” in: VERHULST, A. en HASQUIN, H. (red.) Het liberalisme in België: tweehonderd jaar geschiedenis. Brussel, 1989, 163-174.

 

HERREBOUT, E. De Revue de Belgique (1869-1884) een toonaangevend progressief-liberaal tijdschrift. Licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Geschiedenis, 1983.

 

HYMANS, P. Frère-Orban, 1, 1812-1857. Brussel, 1905.

 

HYMANS, P. La Belgique et le Second Empire 1848-1869, 2. Brussel, 1946.

 

LAMBERTS, E. Kerk en liberalisme in het bisdom Gent (1821-1857): bijdrage tot de studie van het liberaal-katholicisme en het ultramontanisme (KUL. Werken op het gebied van de geschiedenis en de filologie. Reeks 5. VIII). Leuven, 1972.

 

Le congrès libéral de Belgique. Séance du 14 juin 1846. Brussel, 1846.

 

LEFEVRE, P. “De Liberale Partij als organisatie van 1846 tot 1914” in: VERHULST, A. en HASQUIN, H. (red.) Het liberalisme in België: tweehonderd jaar geschiedenis. Brussel, 1989, 75-82.

 

LEFEVRE, P. “De Liberale Partij tijdens de periode van het cijnskiesstelsel: 1848-1893” in: VERHULST, A. en HASQUIN, H. (red.) Het liberalisme in België: tweehonderd jaar geschiedenis. Brussel, 1989, 101-108.

 

LEFEVRE, P. “Grootheid en verval” in: VERHULST, A. en HASQUIN, H. (red.) Het liberalisme in België: tweehonderd jaar geschiedenis. Brussel, 1989, 259-280.

 

LORY, J. “Frère-Orban et l’enseignement public” in: DESPY-MEYER, A. (red.) Frère-Orban et le libéralisme politique. Brussel, 1996, 47-58.

 

LORY, J. “La question de la réforme électorale et la loi des capacitaires du 24 août 1883” in: GILISSEN, J. (red.) Liber Amoricum John Gilissen: Code et Constitution, mélanges historiques. Wetboek en Grondwet in historisch perspectief. Antwerpen, 1983, 249-274.

 

LORY, J. Libéralisme et instruction primaire 1842-1879: introduction à l'étude de la lutte scolaire en Belgique (UCL. Recueil de travaux d'histoire et de philologie. Série 6, XVII en XVIII). 2dln. Leuven, 1979.

 

LUBELSKI-BERNARD, N. “Frère-Orban, chef du cabinet” in: DESPY-MEYER, A. (red.) Frère-Orban et le libéralisme politique. Brussel, 1996, 11-24.

 

MARCORS, J. en BAILLEUX, F. Au congrès libéral sur la question du programme. Luik, 1846.

 

MAYNE, M. “De hoeders des volks. Doctrinairen en progressieven ten tijde van Frère-Orban”. Tijdschrift van het Gemeentekrediet, CXCV (1996) 81-95.

 

MIROIR, A. “Het Liberaal Congres van 1846” in: VERHULST, A. en HASQUIN, H. (red.) Het liberalisme in België: tweehonderd jaar geschiedenis. Brussel, 1989, 67-74.

 

MIROIR, A. “Het liberale kiezerscorps” in: VERHULST, A. en HASQUIN, H. (red.) Het liberalisme in België: tweehonderd jaar geschiedenis. Brussel, 1989, 133-141.

 

MOMMEN, A. De Belgische Werkliedenpartij: ontstaan en ontwikkeling van het reformistisch socialisme (1880-1914). Gent, 1980.

 

NYSSENS, A. Le suffrage universel tempéré. Brussel, 1891.

 

PELS, D. en TE VELDE, H. (red.) Politieke stijl: over presentatie en optreden in de politiek. Amsterdam, 2000.

 

PELS, D. en TE VELDE, H. “Politieke stijl in perspectief” in: PELS, D. en TE VELDE, H. (red.) Politieke stijl: over presentatie en optreden in de politiek. Amsterdam, 2000, 1‑13.

 

RANIERI, L. “Een liberale stad: Brussel” in: VERHULST, A. en HASQUIN, H. (red.) Het liberalisme in België: tweehonderd jaar geschiedenis. Brussel, 1989, 295-306.

 

RION, P. “Het sociale vraagstuk” in: VERHULST, A. en HASQUIN, H. (red.) Het liberalisme in België: tweehonderd jaar geschiedenis. Brussel, 1989, 175-182.

 

STENGERS, J. “De gevolgen van het algemeen meervoudig stemrecht: 1894-1919” in: VERHULST, A. en HASQUIN, H. (red.) Het liberalisme in België: tweehonderd jaar geschiedenis. Brussel, 1989, 109-118.

 

STENGERS, J. “Un bilan: Frère-Orban juge son oeuvre” in: DESPY-MEYER, A. (red.) Frère-Orban et le libéralisme politique. Brussel, 1996, 59-73.

 

TE VELDE, H. “Onderwijzers in parlementaire politiek: Thorbecke, Guizot en het Europese doctrinaire liberalisme”. BMGN, CXIII (1998) nr. 3, 322-343.

 

TOLLEBEEK, J. “De Franse Revolutie in de negentiende eeuw. Over de politiek als spiegelpaleis van de geschiedenis” in: DE SMAELE, H. en TOLLEBEEK, J. (red.) Politieke representatie (Alfred Cauchie reeks V). Leuven, 2002, 171-186.

 

VAN ACKER, T. “De liberale aanwezigheid in de Vlaamse steden” in: VERHULST, A. en HASQUIN, H. (red.) Het liberalisme in België: tweehonderd jaar geschiedenis. Brussel, 1989, 306-316.

 

VAN EENOO, R. “De evolutie van de kieswetgeving in België van 1830 tot 1919”. Tijdschrift voor Geschiedenis, XCII (1979) 333-352.

VAN GOETHEM, H. “De gehele natie of de partij? Het parlementaire mandaat in België” in: DE SMAELE, H. en TOLLEBEEK, J. (red.) Politieke representatie (Alfred Cauchie reeks V). Leuven, 2002, 233-247.

 

VAN LEYNSEELE, H. en GARSOU, J. Frère-Orban: le crépuscule 1878-1896. Brussel, 1954.

 

VAN MOLLE, L. e.a. Vrouw en politiek in België. Tielt, 1998.

 

VAN SAS, N. C. F. “Van anti-kraten en burgerheren. Het Nederlandse liberalisme tussen beweging en behoud”. Tijdschrift voor Geschiedenis, CVII (1994) 55-67.

 

VERCAUTEREN, P. “La place de Paul Janson dans la vie politique belge de 1877 à 1884”. Res Publica, XI (1969) 383-404.

 

VERHULST, A. en HASQUIN, H. (red.) Het liberalisme in België: tweehonderd jaar geschiedenis. Brussel, 1989.

 

VIAENE, V. Belgium and the Holy See from Gregory XVI to Pius IX (1831-1859): catholic revival, society and politics in 19th-century Europe. 2dln. Leuven, 1999.
 

VOITURON, P. Manuel du libéralisme belge. Brussel, 1873.

 

WILS, L. “De katholieke partij in de 19de eeuw: organisatie, programma en aanhang” in: LAMBERTS, E. en LORY, J. De machtswissel van 1884 in België. Brussel, 1986, 69-97.

 

WITTE, E. “De evolutie van de rol der partijen in het Belgische parlementaire regeringssysteem”. Res Publica, XXII (1980) 11-33.

 

WITTE, E. Scheuring in het Brusselse liberalisme. De krachtmeting van 9 maart 1847 tussen doctrinairen en radicalen. Gent, 1968.

 

WITTE, E. en CRAEYBECKX, J. Politieke geschiedenis van België sinds 1830: spanningen in een burgerlijke democratie. Antwerpen, 1981.


WITTEVEEN, W. “De nuttige fictie van het algemeen belang”. Feit & fictie, III (1997) 15-34.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende