August De Block (1893-1979): socialistisch politicus. Een biografie. (Joris De Coninck)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

1 . VOORWOORD

 

De verhandeling, die nu voorligt en het leven van de Wase socialistische politicus August De Block beschrijft, is het resultaat van twee jaar speurwerk in archieven en bibliotheken en enkele maanden redactiewerk op mijn vaak stoffig bureau. Tevens vormt het de bekroning van vier jaar studie aan de universiteit. Bij het voleindigen van deze eindverhandeling is het dan ook gepast de mensen te danken die mij de voorbije vier jaar zeer dierbaar zijn geweest en/of op de één of andere manier hebben bijgedragen tot de totstandkoming van dit werk.

 

Mijn promotor Dr. Gita Deneckere stond in voor de kritische en nauwgezette correctie van de diverse proefexemplaren van dit werk. Van bij de aanvang van dit project heeft zij haar geloof uitgedrukt in een goede afloop. Hetzelfde geldt voor prof. dr. L. François, die in nood een solide toeverlaat bleek. Prof. dr. H. Balthazar bezorgde mij het adres van een noodzakelijk contactpersoon.

 

Daarnaast dank ik ook de personeelsleden en medewerkers van de archief-, bibliotheek- en documentatieinstellingen die ik, op zoek naar informatie over De Block, bezocht. Hierbij denk ik in het bijzonder aan Rik De Coninck en Luc Lievijns, beiden verbonden aan het AMSAB. Rik heeft, samen met zijn collega Michel Vermote, een bepalende rol gespeeld in de onderwerpskeuze van dit werk. Paul De Block zorgde dan weer voor een fijne ontvangst te Woluwe en vertelde met trots over zijn vader.

 

Vrienden als Bert, Bart, Jean, Tom, Bruno, Elke, Bert, Bart, Lies en Stefan zijn tijdens de voorbije maanden door hun vriendschap en blijken van interesse een permanente stimulans geweest om verder te doen. Hetzelfde geldt voor mijn zusjes Heleen en Rosemie die steeds klaarstonden voor hun broer. Mijn ouders dank ik voor hun nietaflatende steun tijdens de voorbije vier jaar en voor het feit dat ze mij de kans hebben gegeven om geschiedenis te studeren. Tenslotte gaat mijn dank uit naar mijn vriendin Lieve die door haar correctiewerk, begrip en vertrouwen een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van deze verhandeling. Aan haar en mijn ouders draag ik dit werk op.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende