De historiografie van het departement Geschiedenis te Dar es Salaam (1964-1980): een antropologische situering. (Robin Vanbesien)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

DANKWOORD

 

Er gaat een hele onderzoekswandel schuil achter deze verhandeling. In deze onderneming ben ik heel wat dank verschuldigd aan voornamelijk de volgende personen:

 

In eerste instantie wil ik graag promotor Prof. Dr. Luc François, commissaris Dr. Frans Huijzendveld en commissaris Drs. Geert Castryck bedanken, voor de onderzoeksruimte en het luisterend oor.

In het bijzonder wil ik Dr. Frans Huijzendveld bedanken voor de inleiding en inwijding in de discipline van de Afrikaanse Geschiedenis, toen ik in het academiejaar 1999-2000 aan de VU Amsterdam studeerde.

 

Overigens moet ik Prof. Dr. Jan Blommaert en Dr. Jurgen Pieters bedanken. Op die momenten waarop theoretische onderzoeksperikelen zich voordeden, hebben ze mij, elk vanuit hun eigen disciplinaire ervaring en theoretische expertise, steeds bijgestaan. Ook Sofie Geschier, die al enige onderzoekservaring had opgedaan met de problematiek waarover ik me in deze verhandeling buig, wil ik bedanken voor de korte maar fijne raad.

 

Het is moeilijk om een ‘instelling’ te bedanken, maar, tenslotte, moet ik toch wijzen op de verdiensten van enerzijds het Afrika Studie Centrum te Leiden en anderzijds het IDOGA van de Universiteit Gent.

 

En last but not least wil ik in het bijzonder bedanken: mijn ouders, Aurelia, Camille, Bert en Caroline.

 

Maar hoe dan ook, hier begint ons verhaal, ons onderwerp:

Veel leesplezier,

 

Robin Vanbesien, augustus 2001

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende