De historiografie van het departement Geschiedenis te Dar es Salaam (1964-1980): een antropologische situering. (Robin Vanbesien)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIBLIOGRAFIE

 

1. ONDERZOEKSLITERATUUR

 

AHLUWAHLIA (Pal), Polticics and Post-colonial Theory: African Inflections, London-New York, Routledge, 2001, viii-164 p.

 

ANDERSEN (B.), Verbeelde gemeenschappen. Bespiegelingen over de oorsprong en de verspreiding van het nationalisme (vert. Paul Syrier), Amsterdam, Uitgeverij Jan Mets, 1995, 221 p.

 

ART (J.), Cultuurgeschiedenis van de Nieuwste Tijden (Capita Selecta), Vakgroep Nieuwste Tijden, 2000-2001

 

AUSTEN (Ralph A.), “ ‘Africanist’ historiography and its critics: can there be an autonomus African History?”, in: FALOLA (Toyin), African Historiography: Essays in honour of Jacob Ade Ajayi, Ikeja, Longman, 1993, p. 209

 

BARKER, “An introduction to Cultural Studies”, in: Cultural Studies. Theory and Practice, London-Thousand Oaks-New Delhi, Sage Publications, 2000, pp. 3-34

 

BLOMMAERT (Jan), “Intellectuals and ideological leadership in Ujamaa Tanzania” in: African Languages and Cultures, vol.10, 1997, n°2, pp.129-144

 

BLOMMAERT (Jan), State ideology and language. The politics of Swahili in Tanzania.(LICCAP), Gerhard-Mercator-Universität Gesamthochschule Duisburg, 1997, 173 p.

 

BOELE VAN HENSBROEK (Pieter), Political Discourse in African Thought. 1860 to the Present., Westport, Connecticut-London, Praeger, 1999, ix-238 p.

 

BOSSEMA (Wim), “Politiek krisis en linkse intellektuelen in Tanzania: Ujamaa is niet mislukt, dit is Ujamaa!” in: Derde Wereld, vol. 2, 1983, n°1-2, pp. 65-78.

 

BOURDIEU (Pierre), Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip. Gekozen door Dick Pels. (serie: Kennis, Openbare mening, Politiek), Amsterdam, Van Gennep, 1989, 352 p.

 

BOURDIEU (Pierre), WACQUANT (Loïc J. D.), Argumenten voor een reflexieve maatschappijwetenschap, Amsterdam, Sua, 1992, 238 p.

 

CAMPBELL (Horace), “The impact of Walter Rodney and progressive scholars on the Dar Es Salaam school” in: Utafiti, vol.8, 1986, n°2, pp.59-77.

 

CLIFFE (L.), SAUL (J), Socialism in Tanzania: an interdisciplinary reader. Vol. 1: Politics; Vol. 2: Policies, Nairobi, EAPH, 1975, vol. 1: x-346 p.; vol. 2: viii-358 p. (EAPH Political Studies)

 

DENOON (Donald J.N.), KUPER (Adam), “Nationalist historians in search of a nation: the New Historiography in Dar ES Salaam” in: African Affairs, vol.69,1970, n°277, pp.329-349.

 

FREUND (W.M.), “Class Conflict, Political Economy and the Struggle for Socialism in Tanzania”, African Affairs, vol.81, 1981, pp. 483-499

 

FREUND (Bill), The Making of Contemporay Africa. The Development of African Society since 1800. (Second Edition), Houndmills-Basingstoke-Hampshire-London, Macmillan Press Ltd., 1998, xv-334 p

 

GELDOF (Koenraad), LAERMANS (Rudi) (red.), Sluipwegen van het denken. Over Michel de Certeau, Nijmegen, SUN, 1996, 208 p.

 

GESCHIER (Sofie), Schaduwen of werkelijkheid. Beeldvorming omtrent Mau Mau in Academische literatuur, Gent, licentiaatsverhandeling 1998-1999, (1)xxi-166 p, (2) CXLII

 

HODD (Michael) (ed.), Tanzania after Nyerere, London, Pinter, 1988, 158 p.

 

JEWSIEWICKI (Bogumil), “African Historical Studies. Academic knowledge as ‘Usable Past’ and Radical Scholarship” in: African Studies Review, vol.32, 1989, n°.3, pp. 1-76.

 

JEWSIEWCKI (B.), MUDIMBE (V.Y.), “Africans’ Memories and Contemporary History of Africa”, History and Theory, December 1993, pp. 1-11

 

JEWSIEWICKI (B.), “African studies in the 1980s: epistemology and new approaches”, in: FALOLA (T.), African Historiography: Essays in honour of Jacob Ade Ajayi, Essex, Longman, 1993, pp. 218-227

 

JEWSIEWICKI (Bogumil), NEWBURY (David) (ed.), African Historiographies: What History for Which Africa?, Beverly Hills-London-New Delhi, Sage Publications, 1986, 318 p.

 

JINADU (L. Adele), “Tanzania”, in: The social sciences and development in Africa: Ethiopia, Mozambique, Tanzania, SAREC Report, Stockholm, 1985, pp. 85-131

 

KAPTEIJNS (Lidwien), African historiography written by Africans, 1955-1973: the Nigerian case, Leiden, Afrika Studie Centrum, 1977, 152 p.

 

KIMAMBO (Isaria N.), “Historical research in mainland Tanzania”, in: CARTER (G.M.), PADDEN (Y.N.), Expanding horizons in Africa studies, Evanston, Northwestern University Press, 1969, pp. 75-90

 

KIMAMBO (I.N.), Three decades of historical knowledge at Dar es Salaam, Dar es Salaam, DAP, 1993, 23 p.

 

LATOUR (Bruno), Wetenschap in actie. Wetenschappers en technici in de maatschappij, (vertaling door Barbara de Lange en Tilly Maters), Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1988, 348 p.

 

LONSDALE, (J.), “Agency in tight corners: narrative and initiative in African history”, Journal of African Cultural Studies, vol. 13, n°1, 2000, pp. 5-16

 

LORENZ (Chris), De constructie van het verleden. Een inleiding in de theorie van de geschiedenis (Vijfde, herziene en uitgebreide druk), Amsterdam-Meppel, Boom, 1998, 399 p.

 

MAZRUI (A.A.), Political values and the educated class in Africa, Berkeley, University of California Press, 1978, xiv-392 p. 

 

MAZRUI (A.A.), “Tanzaphilia”, Transition, vol. 6, 1967, n°31, pp. 20-26

 

METZ (S.), “In lieu of orthodoxy. The socialist theories of Nkrumah and Nyerere” in: Journal of Modern African Studies, vol.20, 1982, no.3, pp. 377-392.

 

MOHIDDIN (A.), African Socialism in Two Countries, London, Croom Helm Ltd., 1981, 231 p.

 

MULEI (C.), “The predicament of the left in Tanzania” in: East Africa Journal, vol.9, 1972, no.2, pp. 27-34.

 

MUSHI (S.S.), “The University and the National Ideology of Socialism and Self-Reliance”, Taamuli, vol.10, 1980, pp. 13-31

 

NYERERE (J.), Freedom and Unity – Uhuru na Umoja, Dar es Salaam-Nairobi-London-Ibadan, Oxford UP, 1966, 320 p.

 

NYERERE (J.), Freedom and Socialism – Uhuru na Ujamaa, Dar es Salaam-Nairobi-London-Ibadan, Oxford UP, 1968, 334 p.

 

OTHMAN (Haroub), “The intellectual and transformation in Southern Africa” in: Dar es Salaam Alumni Newsletter, vol.1, no.1, 1994, pp. 9-10.

 

PRATT (C.), The critical phase in Tanzania 1945-1968, Cambridge, Cambridge University Press, 1976, 361 p.

 

RANGER (T.O.), “The ‘new historiography’ in Dar es Salaam. An answer.”, African Affairs, vol. 70, 1970, p. 50-61

 

RANGER (T.O.), Emerging Themes of African History: Proceedings of the International Congress of African Historians held at University College, Dar es Salaam, October 1965, Nairobi, EAPH, 1968, p. 218.

 

RUHUMBIKA (G.) (ed.), Towards Ujamaa: Twenty Years of TANU Leadership, Kampala, East African Literature Bureau, 1974.

 

SAID (Edward W.), “Introduction” in: SAID (Edward W.), Orientalism, Harmondsworth, Penguin Books, 1995, pp. 1-28.

 

SAID (Edward W.), Cultuur en imperialisme (vertaald door Luud Dorresteyn), Amsterdam-Antwerpen, Atlas, 1994, 439 p.

 

SAUL (John S.), “Radicalism and the Hill”, East Africa Journal, vol. 7, 1970, n°12, pp. 27-30

 

SHIVJI (Issa G.), Intellectuals at the Hill. Essays and Talks 1969-1993, Dar es Salaam, DAP (Dar es Salaam University Press), 1998, ix-270 p.

 

SICHERMAN (Carol), “Lirerary studies at the University of Dar es Salaam: a mirror of Tanzanian socialism”, Ufahama, vol.25, 1997, n°1, pp. 107-129

 

SLATER (Henry), “Dar es Salaam and the postnationalist historiography of Africa” in: JEWSIEWICKI (Bogumil), NEWBURY (David) (ed.), African Historiographies: What History for Which Africa?, Beverly Hills-London-New Delhi, Sage Publications, 1986, pp. 249-260.

 

TANDON (Yash), “Arguments within African Marxism: the Dar es Salaam debates” in: Journal of African Marxists, 1984, no.5, pp.31-4

 

TANDON (Yash), University of Dar es Salaam: Debate on class, state and imperialism, Dar es Salaam, TPH, 1982, 310 p. 

 

TORDOFF (W), MAZRUI (A.A.), “The left and the super-left in Tanzania”, in: Journal of Modern African Studies, vol.10, 1972, no.3, pp. 427-445.

 

YOUNG (Robert), White Mythologies: Writing History and the West, London-New York, Routledge, 1990, viii-232 p.

 

 

2. SELECTIEVE LIJST PUBLICATIES VAN OF I.S.M. HET DEPARTEMENT GESCHIEDENIS TE DAR ES SALAAM

 

Afkortingen:

o HAT: Historical Association of Tanzania

 

Selectiecriteria:

 

Lijst:

ABRAHAMS (R.G.), The political organization of Unyamwezi, Cambridge, Cambridge UP, 1967, xvi-208 p. 

 

AUSTEN (R.A.), “Patterns of development in nineteenth century East Africa” in: African Historical Studies, vol. 4, 1971, n° 3, pp. 645-657.

 

AUSTEN (R.A.), “Notes on the pre-history of TANU”, in: Makerere Journal, vol. 9, 1964, March, pp. 1-16

 

AUSTEN (R.A.), Northwest Tanzania under German and British Rule: colonial policy and tribal politics: 1889-1939, New Haven, Connecticut [etc.], Yale UP, 1968, xi-307 p.

 

BERNSTEIN (Henry), DEPELCHIN (Jacques), “The object of African history: a materialist perspective (1)”, in: History in Africa, vol. 5, 1978, pp. 1-19.

 

BERNSTEIN (Henry), DEPELCHIN ( Jacques), “The object of African history: a materialist perspective (2)”, in: History in Africa, vol. 6, 1979, pp. 17-43.

 

BERNSTEIN (Henry), “Marxism and African History: Endre Sik and his critics”, in: Kenya Historical Review, vol. 5, 1977, n° 1, pp. 1-21

 

BOWLES (B.D.), “Export crops and underdevelopment in Tanganyika, 1929-61” in: Utafiti, 1976, vol. 1, n° 1, pp. 71-85

 

BROWN (W.T.), “The politics of business: relations between Zanzibar and Bagamoyo in the late nineteenth century”, in: African Historical Studies, vol. 4, 1971, n° 3, pp. 631-643.

 

CHITTICK (H.N.), ROTBERG (R.I.) (ed.), East Africa and the Orient: Problems of Cultural Synthesis in Pre-Colonial Times, New York-London, Africana-Holmes and Meier Publishers, 1975, viii-343 p.

 

CHITTICK (H.N.), “The Shirazi Colonisation of East Africa” in: Journal of African History, vol. 6, 1965, n° 3, pp. 275-94.

 

CHITTICK (H.N.), “The coast in East Africa”, in: SHINNIE (P.L.) (ed.), The African iron age, 1971, pp. 108-141.

 

DEPELCHIN (Jacques), “African history and the ideological reproduction of exploitative relations of production”, in: Africa Development, vol. 2, 1977, n° 1, pp. 43-61.

 

GRAHAM (J.D.), “A case of migrant labor in Tanzania” in: African Studies Review, vol. 13, 1970, n° 1, pp. 23-33.

 

GWASSA (G.C.K.), ILIFFE (J.), Records of the Maji Maji rising, Nairobi, EAPH, 1968, 32 p. (HAT paper, n° 4)

 

HOLMES (C.F.), “Mfumo ya Bukwimba: the origin of Bukwimba”, in: African Historical Studies, vol. 4, 1971, n° 1, pp. 115-138.

 

HYDEN (G.), TANU Yajenga Nchi: Political Development in Rural Tanzania, Lund, Uniskol, 1968, 285 p.

 

ILIFFE (J.), Modern Tanzanians: a volume of biographies, Dar es Salaam, HAT, 1973, s.p.

 

ILIFFE (J.), “Africultural change in modern Tanganyika: an outline history”, in: Provisional council for the social sciences in East Africa; 1st annual conference, vol. 3, 1970, p. 303-314

 

ILIFFE (J.), Tanganyika under German rule, 1905-12, Cambridge, Cambridge UP, 1969, xiv-235 p.

 

ILIFFE (J.), “The creation of group consciousness among the dockworkers of Dar es Salaam, 1929-1950” in: SANDBROOK (R.), COHEN (R.), The development of an African working class; Studies in class formation and action, s.l., s.n., 1975, pp. 49-72.

 

ILIFFE (J.), “The organization of the Maji Maji rebellion”, in: The journal of African History, vol. 8, 1967, n°3, pp. 495-512.

 

JACOBS (A.H.), “Bibliography of the Masai”, in: African Studies Bulletin, vol. 8, 1965, n° 3, pp. 40-60.

 

KANIKI (M.H.Y) (ed.), Tanzania under colonial rule, London, Longman, 1980, vii-391 p.

 

KATOKE (I.K.), The Karagwe kingdom: a history of the Abanyambo of North Western Tanzania, c. 1400-1915, Nairobi, EAPH, 1975, xx-182 p. (peoples of East Africa, 5)

 

KATOKE (I.K.), The making of the Karagwe Kingdom: Tanzanian history from oral traditions, Nairobi, EAPH, 1970, 32 p. (HAT paper 8)

 

KIMAMBO (I.N.), Mbiru: Popular Protest in Colonial Tanzania, Nairobi, EAPH , 1971, s.p.

KIMAMBO (I.N.), TEMU (A.J.), A history of Tanzania, Nairobi, EAPH, 1969, xii-276p.

 

LIEBENOW (J.G.), Colonial rule and political development in Tanzania: the case of the Makonde,Evanston, Northwestern University Press, 1971, xiv-360 p.

 

LARSON (L.E.), “A history of the Mbunga confederacy ca. 1860-1907” in: Tanzania Notes and Records, 1977, n° 81/82, pp. 35-42.

 

LARSON (L.E.) , “Problems in the study of witchcraft eradication movements in Southern Tanzania” in: Ufahumu, vol. 6, 1975/76, n° 3, pp. 88-100.

 

LONSDALE (J.), “The emergence of African nations: a historiographical analysis”, African Affairs, vol. 67, 1968, n° 266, pp. 11-28

 

LONSDALE (J.M.), “Some origins of nationalism in East Africa”, in: Journal of African History, vol. 9, 1968, pp. 119-146

 

MAGUIRE (G.Andrew), Towards ‘Uhuru’ in Tanzania: the politics of participation, London, Cambridge UP, 1969, xxxi-403 (Cambridge Commonwealth Studies)

 

MAPUNDA (O.B.), MPANGALA (G.P.), The Maji Maji War in Ungoni, Nairobi, EAPH, 1969, s.p., (Maji Maji Research Paper)

 

MUTAHABA (G.R.), Portrait of a Nationalist: the life of Ali Migeyo, Nairobi, EAPH, 1968, s.p.

 

PENDER-CUDLIP (P.), “The Iramba and their neighbours”, in: INGHAM (K.), Foreign relations of African States, s.l., s.n., 1974, pp. 55-68.

 

PURITT (P.), The Chagga and Meru of Tanzania, London, International African Institute, 1977, xiv-140 p.

 

RANGER (T.O.), Emerging Themes of African History: Proceedings of the International Congress of African Historians held at University College, Dar es Salaam, October 1965, Nairobi, EAPH, 1968, xxii-230 p.

 

RANGER (T.O.), ALPERS (Edward. A.), Aspects of Central History, London, Heinemann, 1968, xvi-291 p. (Thirld World Histories)

 

RANGER (T.O.), “Connexions between primary resistance movements and modern mass nationalisms in East and Central Africa”, in: Journal of African History, vol. 9, 1968, n° 3, s.p.

 

RANGER (T.O.), KIMAMBO (I.N.) (ed.), The historical study of African religion: with special reference to East and Central Africa, London, Heinemann Educational, 1972, x-307 p.

 

REDMAYNE (A.H.), “Mkwawa and the Hehe wars” in: Journal of African History, vol. 9, n° 3, 1968, pp. 409-436.

 

REDMAYNE (A.H.), “Hehe Medicine”, in: Tanzania Notes and Records, 1969, n° 70, pp. 29-40.

 

ROBERTS (A.) (ed.), Tanzaia before 1900: Seven Area Histories, Nairobi, EAPH, 1968, (Published for the Historical Association of Tanzania), 162 p.

 

RODNEY (W.), “Policing the countryside in colonial Tanganyika” in: Council for the social sciences in East Africa; annual social science conference, vol. 1, 1973, pp. 55-73.

 

RODNEY (W.), How Europe underdeveloped Africa, London-Dar es Salaam, Bogle l’Ouverture Publications-TPH, 1972, 316 p.

 

RODNEY (W.), “The historical roots of African underdevelopment”, in: Provisional council for the social sciences in East Africa, 1st annual conference, vol. 1, 1970, n° 36, pp. 121-146

 

SHERIFF (Abdul), Slaves, Spices and Ivory in Zanzibar, London, James Currey, 1987, xx-297 p.

 

SHERIFF (Abdul), FERGUSON (Ed) (ed.), Zanzibar under colonial rule, London-Nairobi-Dar es Salaam-Athens, James Currey-Heinemann Kenya-HAT-Ohio UP, 1991, ix-278 p.

 

SWAI (B.), “Tanganyika and the great depression, 1929-1936” in: Transafrican Journal of History, vol. 9, 1980, n° 2, pp. 192-225.

 

SWAI (B.), “Colonial rural development policy and agrarian protest in Tanganyika territory: the Usambara case 1920-1960”, in: Transafrican Journal of History, 1983, n° 12, pp. 153-174.

 

TEMU (Arnold), SWAI (Bonaventure), Historians and Africanist History: A Critique, London, Zed Press, 1981, xiv-187 p.

 

UNOMAH (A.), “Wandewa and political change in Nyamwezi kingdom: Unyanyembe between 1840 and 1890” in: Provisional council for the social sciences in East Africa; 1st annual conference, vol. 4, 1970, pp. 268-302.

 

UNOMAH (A.C.), “Indirect rule and the Nyamwezi traditional system in the Tabora province of Tanganyika” in: Tarikh, vol. 3, 1969/71, n° 3, pp. 51-65.

 

UNOMAH (A.C.), “The Maji Maji in Tanzania (1905-07): African reaction to German conquest”, in: Tarikh, vol. 4, 1971/74, n° 3, pp. 35-45.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende